Tổng quan

Công cụ tìm kiếm có thể lập trình là gì?

Công cụ tìm kiếm có thể lập trình cho phép bạn tạo một công cụ tìm kiếm cho trang web, blog hoặc một tập hợp trang web của mình. Bạn có thể định cấu hình công cụ tìm kiếm của mình để tìm kiếm cả trang web và hình ảnh. Bạn có thể tinh chỉnh thứ hạng, tuỳ chỉnh giao diện của kết quả tìm kiếm và mời bạn bè hoặc người dùng đáng tin cậy giúp bạn xây dựng Công cụ tìm kiếm có thể lập trình. Thậm chí bạn có thể kiếm tiền từ công cụ tìm kiếm bằng cách sử dụng tài khoản Google AdSense.

Có hai trường hợp sử dụng chính đối với Công cụ tìm kiếm có thể lập trình. Bạn có thể tạo một công cụ tìm kiếm chỉ tìm kiếm nội dung của một trang web (tìm kiếm trang web) hoặc tạo một công cụ tập trung vào một chủ đề cụ thể trên nhiều trang web. Bạn có thể sử dụng kiến thức chuyên môn của mình về một chủ đề để cho Công cụ tìm kiếm có thể lập trình biết những trang web cần tìm kiếm, ưu tiên hoặc bỏ qua. Vì hiểu rõ người dùng, bạn có thể điều chỉnh công cụ tìm kiếm theo mối quan tâm của họ.

Với Công cụ tìm kiếm có thể lập trình, bạn có thể:

  • Tạo Công cụ tìm kiếm có thể lập trình giúp tìm kiếm trên một tập hợp các trang hoặc trang web cụ thể
  • Bật tính năng tìm kiếm hình ảnh cho trang web
  • Tuỳ chỉnh giao diện của kết quả tìm kiếm, bao gồm cả thêm tự động hoàn thành tìm kiếm khi bạn nhập
  • Thêm chương trình khuyến mãi vào kết quả tìm kiếm
  • Tận dụng dữ liệu có cấu trúc trên trang web của bạn để tuỳ chỉnh kết quả tìm kiếm
  • Tạo đơn vị quảng cáo bằng công cụ tìm kiếm kiếm tiền bằng tài khoản Google AdSense, để bạn kiếm tiền bất cứ khi nào người dùng nhấp vào quảng cáo trên trang kết quả tìm kiếm của bạn.

Tóm tắt về các sản phẩm/dịch vụ mà Công cụ tìm kiếm có thể lập trình cung cấp

Công cụ tìm kiếm có thể lập trình có 4 sản phẩm để bạn sử dụng. Hãy dùng biểu đồ này để chọn dịch vụ phù hợp nhất với trang web của bạn.

Dịch vụ Phần tử tìm kiếm chuẩn Phần tử tìm kiếm phi lợi nhuận Phần tử tìm kiếm có trả tiền Custom Search JSON API
Chi phí Miễn phí Miễn phí 5 USD cho mỗi nghìn lượt tìm kiếm 5 USD cho mỗi nghìn lượt tìm kiếm
Quảng cáo Không Không Không
Thương hiệu Google Không bắt buộc Không bắt buộc Không
Giới hạn truy vấn hằng ngày Không có giới hạn hằng ngày Không có giới hạn hằng ngày Không có giới hạn hằng ngày 10.000 cụm từ tìm kiếm mỗi ngày
Triển khai JavaScript phía máy khách JavaScript phía máy khách JavaScript phía máy khách API JSON phía máy khách hoặc phía máy chủ
Phạm vi áp dụng Mọi người Chỉ các tổ chức phi lợi nhuận Mọi người Mọi người
Bắt đầu Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

API có sẵn

Sau khi tạo Công cụ tìm kiếm có thể lập trình, bạn có thể sử dụng trang mặc định do Google lưu trữ để hiển thị kết quả cho người dùng, hoặc bạn có thể trực tiếp nhúng chức năng tìm kiếm vào trang web của mình. Các tài nguyên sau có sẵn cho những nhà phát triển muốn kiểm soát tốt hơn việc tạo công cụ tìm kiếm và tuỳ chỉnh giao diện kết quả tìm kiếm:

  • Programmable Search Element Control API

    cho phép bạn nhúng Phần tử tìm kiếm có thể lập trình vào trang web của mình và các ứng dụng web khác bằng JavaScript.

  • API JSON Tìm kiếm tuỳ chỉnh cho phép bạn phát triển các trang web và chương trình để truy xuất và hiển thị kết quả tìm kiếm từ Công cụ tìm kiếm có thể lập trình theo phương thức lập trình. Với API này, bạn có thể sử dụng các yêu cầu RESTful để nhận kết quả tìm kiếm ở định dạng JSON.

Bắt đầu

Cách dễ nhất để bắt đầu sử dụng Công cụ tìm kiếm có thể lập trình là tạo một công cụ tìm kiếm cơ bản bằng cách sử dụng Bảng điều khiển. Sau đó, bạn có thể tải các tệp XML chính mà bạn cần sửa đổi để tuỳ chỉnh công cụ tìm kiếm theo phương thức lập trình.