Google Apps Komut Dosyası hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzlarında Google Workspace API çağıran bir uygulamanın nasıl kurulacağı ve çalıştırılacağı açıklanmaktadır.

Google Workspace hızlı başlangıç kılavuzları, kimlik doğrulama ve yetkilendirme akışının bazı ayrıntılarını işlemek için API istemci kitaplıklarını kullanır. İstemci kitaplıklarını kendi uygulamalarınız için kullanmanızı öneririz. Bu hızlı başlangıç kılavuzu, test ortamı için uygun olan basitleştirilmiş bir kimlik doğrulama yaklaşımı kullanır. Üretim ortamı söz konusuysa uygulamanız için uygun olan erişim kimlik bilgilerini seçmeden önce kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında bilgi edinmenizi öneririz.

Google Classroom API'ye istek yapan bir Google Apps Komut Dosyası oluşturun.

Hedefler

 • Komut dosyasını oluşturun.
 • Google Classroom API'yi etkinleştirin.
 • Örneği çalıştırın.

Ön koşullar

 • Google Classroom'un etkin olduğu bir Google for Education hesabı.

 • Google Drive'a erişim

Komut dosyasını oluşturun

 1. script.google.com/create adresine giderek yeni bir komut dosyası oluşturun.
 2. Komut dosyası düzenleyicinin içeriğini aşağıdaki kodla değiştirin:

classroom/quickstart/quickstart.gs
/**
 * Lists 10 course names and ids.
 */
function listCourses() {
 /** here pass pageSize Query parameter as argument to get maximum number of result
  * @see https://developers.google.com/classroom/reference/rest/v1/courses/list
  */
 const optionalArgs = {
  pageSize: 10
  // Use other parameter here if needed
 };
 try {
  // call courses.list() method to list the courses in classroom
  const response = Classroom.Courses.list(optionalArgs);
  const courses = response.courses;
  if (!courses || courses.length === 0) {
   console.log('No courses found.');
   return;
  }
  // Print the course names and IDs of the courses
  for (const course of courses) {
   console.log('%s (%s)', course.name, course.id);
  }
 } catch (err) {
  // TODO (developer)- Handle Courses.list() exception from Classroom API
  // get errors like PERMISSION_DENIED/INVALID_ARGUMENT/NOT_FOUND
  console.log('Failed with error %s', err.message);
 }
}

 1. Kaydet'i tıklayın.
 2. Adsız proje'yi tıklayın, Hızlı Başlangıç yazın ve Yeniden adlandır'ı tıklayın.

Google Classroom API'yi etkinleştirme

 1. Apps Komut Dosyası projesini açın.
 2. Düzenleyici'yi tıklayın.
 3. Hizmetler'in yanında, Hizmet ekle'yi tıklayın .
 4. Google Classroom API'yi seçin ve Ekle'yi tıklayın.

Örneği çalıştır

Apps Komut Dosyası düzenleyicisinde Çalıştır'ı tıklayın.

Örneği ilk kez çalıştırdığınızda erişimi yetkilendirmeniz istenir:

 1. İzinleri incele'yi tıklayın.
 2. Bir hesap seçin.
 3. İzin ver'i tıklayın.

Komut dosyasının yürütme günlüğü, pencerenin alt kısmında görünür.

Sonraki adımlar