Method: spaces.get

Bir alanla ilgili ayrıntıları döndürür. Örnek için, Alan alma başlıklı makaleye göz atın.

Kimlik doğrulama gerektirir. Hizmet hesabı kimlik doğrulamasını ve kullanıcı kimlik doğrulamasını tam olarak destekler. Kullanıcı kimlik doğrulaması, chat.spaces veya chat.spaces.readonly yetkilendirme kapsamının kullanılmasını gerektirir.

HTTP isteği

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alanın "boşluklar/*" biçiminde kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Space öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.