REST Resource: media

Zasób

Plik w Google Chat. Na przykład plik załączony do wiadomości.

Metody

download

Pobiera multimedia.

upload

przesyła załącznik.