Method: media.download

Pobiera przesłane multimedia, ale nie pliki z Dysku Google. Pobieranie jest obsługiwane w przypadku identyfikatora URI /v1/media/{+name}?alt=media. Aby wyeksportować bajty z pliku na Dysku Google, zapoznaj się z metodą files.export na Dysku Google.

Żądanie HTTP

GET https://chat.googleapis.com/v1/media/{resourceName=**}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
resourceName

string

Nazwa pobieranych multimediów. Więcej informacji: spaces.messages.attachments.attachmentDataRef.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, metoda zwróci zawartość pliku w postaci bajtów.

Aby pobrać tylko część pliku, użyj nagłówka Range z zakresem bajtów. Przykład: Range: bytes=500-999.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.readonly

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.