การแสดงภาพ: แผนภูมิฟองอากาศ

ภาพรวม

แผนภูมิฟองอากาศที่แสดงผลภายในเบราว์เซอร์โดยใช้ SVG หรือ VML แสดงเคล็ดลับเมื่อวางเมาส์เหนือลูกโป่ง

แผนภูมิฟองอากาศใช้เพื่อแสดงชุดข้อมูลที่มีมิติข้อมูล 2-4 รายการ ส่วน 2 มิติแรกจะแสดงเป็นพิกัด ขนาดที่สามเป็นสี และส่วนที่ 4 แสดงเป็นขนาด

ตัวอย่าง

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load('current', {'packages':['corechart']});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawSeriesChart);

  function drawSeriesChart() {

   var data = google.visualization.arrayToDataTable([
    ['ID', 'Life Expectancy', 'Fertility Rate', 'Region',   'Population'],
    ['CAN',  80.66,       1.67,   'North America', 33739900],
    ['DEU',  79.84,       1.36,   'Europe',     81902307],
    ['DNK',  78.6,        1.84,   'Europe',     5523095],
    ['EGY',  72.73,       2.78,   'Middle East',  79716203],
    ['GBR',  80.05,       2,     'Europe',     61801570],
    ['IRN',  72.49,       1.7,    'Middle East',  73137148],
    ['IRQ',  68.09,       4.77,   'Middle East',  31090763],
    ['ISR',  81.55,       2.96,   'Middle East',  7485600],
    ['RUS',  68.6,        1.54,   'Europe',     141850000],
    ['USA',  78.09,       2.05,   'North America', 307007000]
   ]);

   var options = {
    title: 'Fertility rate vs life expectancy in selected countries (2010).' +
     ' X=Life Expectancy, Y=Fertility, Bubble size=Population, Bubble color=Region',
    hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
    vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
    bubble: {textStyle: {fontSize: 11}}
   };

   var chart = new google.visualization.BubbleChart(document.getElementById('series_chart_div'));
   chart.draw(data, options);
  }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="series_chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

การระบายสีตามตัวเลข

คุณใช้ตัวเลือก colorAxis เพื่อระบายสีลูกโป่งได้ตามสัดส่วนค่า ดังที่แสดงในตัวอย่างด้านล่าง

<html>
 <head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);
   function drawChart() {
    var data = google.visualization.arrayToDataTable([
     ['ID', 'X', 'Y', 'Temperature'],
     ['',  80, 167,   120],
     ['',  79, 136,   130],
     ['',  78, 184,   50],
     ['',  72, 278,   230],
     ['',  81, 200,   210],
     ['',  72, 170,   100],
     ['',  68, 477,   80]
    ]);

    var options = {
     colorAxis: {colors: ['yellow', 'red']}
    };

    var chart = new google.visualization.BubbleChart(document.getElementById('chart_div'));
    chart.draw(data, options);
   }
  </script>
 </head>
 <body>
  <div id="chart_div" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
 </body>
</html>

การปรับแต่งป้ายกำกับ

คุณควบคุมแบบตัวพิมพ์ แบบอักษร และสีของลูกโป่งได้ด้วยตัวเลือก bubble.textStyle ดังนี้

ตัวเลือก
 var options = {
  title: 'Fertility rate vs life expectancy in selected countries (2010).' +
   ' X=Life Expectancy, Y=Fertility, Bubble size=Population, Bubble color=Region',
  hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
  vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
  bubble: {
   textStyle: {
    fontSize: 12,
    fontName: 'Times-Roman',
    color: 'green',
    bold: true,
    italic: true
   }
  }
 };
หน้าเว็บแบบเต็ม
<head>
 <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
 <script type="text/javascript">
  google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
  google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

  function drawChart() {

   var data = google.visualization.arrayToDataTable([
    ['ID', 'Life Expectancy', 'Fertility Rate', 'Region',   'Population'],
    ['CAN',  80.66,       1.67,   'North America', 33739900],
    ['DEU',  79.84,       1.36,   'Europe',     81902307],
    ['DNK',  78.6,        1.84,   'Europe',     5523095],
    ['EGY',  72.73,       2.78,   'Middle East',  79716203],
    ['GBR',  80.05,       2,     'Europe',     61801570],
    ['IRN',  72.49,       1.7,    'Middle East',  73137148],
    ['IRQ',  68.09,       4.77,   'Middle East',  31090763],
    ['ISR',  81.55,       2.96,   'Middle East',  7485600],
    ['RUS',  68.6,        1.54,   'Europe',     141850000],
    ['USA',  78.09,       2.05,   'North America', 307007000]
   ]);

   var options = {
    title: 'Fertility rate vs life expectancy in selected countries (2010).' +
     ' X=Life Expectancy, Y=Fertility, Bubble size=Population, Bubble color=Region',
    hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
    vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
    bubble: {
     textStyle: {
      fontSize: 12,
      fontName: 'Times-Roman',
      color: 'green',
      bold: true,
      italic: true
     }
    }
   };

   var chart = new google.visualization.BubbleChart(document.getElementById('textstyle'));

   chart.draw(data, options);
  }
 </script>
</head>
<body>
 <div id="textstyle" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
</body>
</html>

ป้ายกำกับในแผนภูมิด้านบนอ่านยาก และหนึ่งในสาเหตุคือพื้นที่สีขาวรอบๆ วิธีนี้เรียกว่า aura และหากไม่ต้องการให้แผนภูมิแสดงโดยไม่มีค่า คุณสามารถตั้งค่า bubble.textStyle.auraColor เป็น 'none' ได้

ตัวเลือก
 var options = {
  title: 'Fertility rate vs life expectancy in selected countries (2010).' +
   ' X=Life Expectancy, Y=Fertility, Bubble size=Population, Bubble color=Region',
  hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
  vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
  bubble: {
   textStyle: {
    auraColor: 'none'
   }
  }
 };
หน้าเว็บแบบเต็ม
<head>
  <script type="text/javascript" src="https://www.gstatic.com/charts/loader.js"></script>
  <script type="text/javascript">
   google.charts.load("current", {packages:["corechart"]});
   google.charts.setOnLoadCallback(drawChart);

  function drawChart() {

   var data = google.visualization.arrayToDataTable([
    ['ID', 'Life Expectancy', 'Fertility Rate', 'Region',   'Population'],
    ['CAN',  80.66,       1.67,   'North America', 33739900],
    ['DEU',  79.84,       1.36,   'Europe',     81902307],
    ['DNK',  78.6,        1.84,   'Europe',     5523095],
    ['EGY',  72.73,       2.78,   'Middle East',  79716203],
    ['GBR',  80.05,       2,     'Europe',     61801570],
    ['IRN',  72.49,       1.7,    'Middle East',  73137148],
    ['IRQ',  68.09,       4.77,   'Middle East',  31090763],
    ['ISR',  81.55,       2.96,   'Middle East',  7485600],
    ['RUS',  68.6,        1.54,   'Europe',     141850000],
    ['USA',  78.09,       2.05,   'North America', 307007000]
   ]);

   var options = {
    title: 'Fertility rate vs life expectancy in selected countries (2010).' +
     ' X=Life Expectancy, Y=Fertility, Bubble size=Population, Bubble color=Region',
    hAxis: {title: 'Life Expectancy'},
    vAxis: {title: 'Fertility Rate'},
    bubble: {
     textStyle: {
      auraColor: 'none',
     }
    }
   };

   var chart = new google.visualization.BubbleChart(document.getElementById('noAura'));

   chart.draw(data, options);
  }
 </script>
</head>
<body>
 <div id="noAura" style="width: 900px; height: 500px;"></div>
</body>
</html>

กำลังโหลด

ชื่อแพ็กเกจ google.charts.load คือ "corechart"

 google.charts.load("current", {packages: ["corechart"]});

ชื่อคลาสของการแสดงภาพคือ google.visualization.BubbleChart

 var visualization = new google.visualization.BubbleChart(container);

รูปแบบข้อมูล

แถว: แต่ละแถวในตารางจะแสดงลูกโป่งเดียว

คอลัมน์:

  คอลัมน์ 0 คอลัมน์ที่ 1 คอลัมน์ที่ 2 คอลัมน์ 3 (ไม่บังคับ) คอลัมน์ 4 (ไม่บังคับ)
จุดประสงค์ในการใช้: รหัส (ชื่อ) ของลูกโป่ง พิกัด X พิกัด Y รหัสชุดหรือค่าที่แทนสีในสเกลการไล่ระดับสี ขึ้นอยู่กับประเภทของคอลัมน์ ดังนี้
 • string
  สตริงที่ระบุลูกโป่งในชุดเดียวกัน ใช้ค่าเดียวกันเพื่อระบุฟองอากาศทั้งหมดที่อยู่ในชุดเดียวกัน ฟองอากาศในชุดเดียวกันก็จะได้รับการกำหนดสีเดียวกัน คุณกำหนดค่าชุดหนังสือได้โดยใช้ตัวเลือก series
 • ตัวเลข
  ค่าที่แมปกับสีจริงในสเกลการไล่ระดับสีโดยใช้ตัวเลือก colorAxis
ขนาด: ค่าในคอลัมน์นี้จะแมปกับค่าพิกเซลจริงโดยใช้ตัวเลือก sizeAxis
ประเภทข้อมูล: string ตัวเลข ตัวเลข สตริงหรือหมายเลข ตัวเลข

ตัวเลือกการกำหนดค่า

ชื่อ
animation.duration

ระยะเวลาของภาพเคลื่อนไหวเป็นมิลลิวินาที โปรดดูรายละเอียดในเอกสารประกอบเกี่ยวกับภาพเคลื่อนไหว

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: 0
animation.easing

ฟังก์ชันการค่อยๆ เปลี่ยนที่ใช้กับภาพเคลื่อนไหว โดยมีตัวเลือกดังต่อไปนี้

 • "เชิงเส้น" - ความเร็วคงที่
 • "เข้า" - ค่อยๆ เริ่ม - เริ่มต้นช้าๆ แล้วเร่งความเร็ว
 • "out" - ค่อยๆ ออก - เริ่มต้นอย่างรวดเร็วและช้าลง
 • 'inAndOut' - ค่อยๆ เข้าและออก - เริ่มช้าๆ เร่งความเร็ว แล้วลดความเร็ว
ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "เชิงเส้น"
animation.startup

กำหนดว่าแผนภูมิจะเคลื่อนไหวเมื่อวาดครั้งแรกหรือไม่ หากเป็น true แผนภูมิจะเริ่มต้นที่เกณฑ์พื้นฐานและเคลื่อนไหวเป็นสถานะสุดท้าย

ประเภท: บูลีน
ค่าเริ่มต้น false
axisTitlesPosition

ตำแหน่งที่จะวางชื่อแกนเมื่อเทียบกับพื้นที่แผนภูมิ ค่าที่รองรับ

 • in - วาดชื่อแกนภายในพื้นที่แผนภูมิ
 • out - วาดชื่อแกนนอกพื้นที่แผนภูมิ
 • ไม่มี - ไม่ใส่ชื่อแกน
ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "out"
backgroundColor

สีพื้นหลังสำหรับพื้นที่หลักของแผนภูมิ อาจเป็นสตริงสี HTML แบบง่าย เช่น 'red' หรือ '#00cc00' หรือออบเจ็กต์ที่มีพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

ประเภท: สตริงหรือออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: "white"
backgroundColor.stroke

สีเส้นขอบของแผนภูมิ เป็นสตริงสี HTML

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "#666"
backgroundColor.strokeWidth

ความกว้างของขอบเป็นพิกเซล

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: 0
backgroundColor.fill

สีเติมแผนภูมิ เป็นสตริงสี HTML

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "white"
ลูกโป่ง

ออบเจ็กต์ที่มีสมาชิกสำหรับกำหนดค่าคุณสมบัติการมองเห็นของลูกโป่ง

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
bubble.opacity

ความทึบแสงของลูกโป่ง โดย 0 หมายถึงโปร่งแสงเต็มที่ และ 1 หมายถึงทึบแสงเต็มที่

ประเภท: ตัวเลขระหว่าง 0.0 ถึง 1.0
ค่าเริ่มต้น: 0.8
bubble.stroke

สีของเส้นของลูกโป่ง

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: '#ccc'
bubble.textStyle

วัตถุที่ระบุรูปแบบข้อความลูกโป่ง ออบเจ็กต์มีรูปแบบดังนี้

{color: <string>, fontName: <string>, fontSize: <number>}

color อาจเป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00' ดู fontName และ fontSize ด้วย

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
chartArea

ออบเจ็กต์ที่มีสมาชิกเพื่อกำหนดค่าตำแหน่งและขนาดของพื้นที่แผนภูมิ (บริเวณที่มีการวาดแผนภูมิ ยกเว้นแกนและคำอธิบาย) ระบบรองรับ 2 รูปแบบคือ ตัวเลขหรือตัวเลขตามด้วย % ตัวเลขง่ายๆ คือค่าที่มีหน่วยเป็นพิกเซล ตัวเลขตามด้วย % คือเปอร์เซ็นต์ เช่น chartArea:{left:20,top:0,width:'50%',height:'75%'}

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
chartArea.backgroundColor
สีพื้นหลังของพื้นที่แผนภูมิ เมื่อใช้สตริง อาจเป็นสตริงเลขฐาน 16 (เช่น "#fdc') หรือชื่อสีภาษาอังกฤษ เมื่อมีการใช้ออบเจ็กต์ จะมีพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้ให้ใช้งาน
 • stroke: สีที่ระบุเป็นสตริงเลขฐานสิบหกหรือชื่อสีภาษาอังกฤษ
 • strokeWidth: หากระบุ จะวาดเส้นขอบรอบพื้นที่แผนภูมิตามความกว้างที่ระบุ (และมีสีของ stroke)
ประเภท: สตริงหรือออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: "white"
chartArea.left

ระยะห่างในการวาดแผนภูมิจากเส้นขอบด้านซ้าย

ประเภท: ตัวเลขหรือสตริง
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
chartArea.top

ระยะห่างในการวาดแผนภูมิจากเส้นขอบด้านบน

ประเภท: ตัวเลขหรือสตริง
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
chartArea.width

ความกว้างพื้นที่แผนภูมิ

ประเภท: ตัวเลขหรือสตริง
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
chartArea.height

ความสูงพื้นที่แผนภูมิ

ประเภท: ตัวเลขหรือสตริง
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
สี

สีที่ใช้สำหรับองค์ประกอบของแผนภูมิ อาร์เรย์ของสตริง โดยที่องค์ประกอบแต่ละรายการเป็นสตริงสี HTML เช่น colors:['red','#004411']

ประเภท: อาร์เรย์ของสตริง
ค่าเริ่มต้น: สีเริ่มต้น
colorAxis

ออบเจ็กต์ที่ระบุการแมประหว่างค่าคอลัมน์สีกับสีหรือสเกลการไล่ระดับสี หากต้องการระบุคุณสมบัติของออบเจ็กต์นี้ คุณสามารถใช้รูปแบบลิเทอรัลของออบเจ็กต์ดังที่แสดงไว้ที่นี่

 {minValue: 0, colors: ['#FF0000', '#00FF00']}
ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
colorAxis.minValue

หากมี ให้ระบุค่าขั้นต่ำสำหรับข้อมูลสีแผนภูมิ ค่าข้อมูลสีของค่านี้และค่าที่ต่ำกว่าจะแสดงผลเป็นสีแรกในช่วง colorAxis.colors

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: ค่าขั้นต่ำของคอลัมน์สีในข้อมูลแผนภูมิ
colorAxis.maxValue

หากมี ให้ระบุค่าสูงสุดสำหรับข้อมูลสีแผนภูมิ ค่าข้อมูลสีของค่านี้และที่สูงกว่าจะแสดงเป็นสีสุดท้ายในช่วง colorAxis.colors

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: ค่าสูงสุดของคอลัมน์สีในข้อมูลแผนภูมิ
colorAxis.values

หากมี ให้ควบคุมการเชื่อมโยงค่ากับสี แต่ละค่าจะเชื่อมโยงกับสีที่สอดคล้องกันในอาร์เรย์ colorAxis.colors ค่าเหล่านี้จะมีผลกับข้อมูลสีของแผนภูมิ การลงสีจะเป็นไปตามการไล่ระดับสีของค่าที่ระบุที่นี่ การไม่ระบุค่าสำหรับตัวเลือกนี้เทียบเท่ากับการระบุ [minValue, maxValue]

ประเภท: อาร์เรย์ของตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: null
colorAxis.colors

สีที่จะกําหนดให้กับค่าในการแสดงภาพ อาร์เรย์ของสตริง โดยที่องค์ประกอบแต่ละรายการเป็นสตริงสี HTML เช่น colorAxis: {colors:['red','#004411']} คุณต้องมีค่าอย่างน้อย 2 ค่า การไล่ระดับสีจะรวมค่าทั้งหมด บวกค่ากลางที่คำนวณแล้ว โดยสีแรกเป็นค่าเล็กที่สุด และสีสุดท้ายเป็นค่าสูงสุด

ประเภท: อาร์เรย์ของสตริงสี
ค่าเริ่มต้น: null
colorAxis.legend

วัตถุที่ระบุรูปแบบของคำอธิบายการไล่ระดับสี

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
colorAxis.legend.position

ตำแหน่งของคำอธิบาย อาจมีสถานะใดสถานะหนึ่งดังต่อไปนี้

 • "top" - เหนือแผนภูมิ
 • "bottom" - ใต้แผนภูมิ
 • "in" - ภายในแผนภูมิที่ด้านบน
 • "none" - ไม่แสดงคำอธิบาย
ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: "top"
colorAxis.legend.textStyle

ออบเจ็กต์ที่ระบุรูปแบบข้อความคำอธิบาย ออบเจ็กต์มีรูปแบบดังนี้

{color: <string>, fontName: <string>, fontSize: <number>}

color อาจเป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00' ดู fontName และ fontSize ด้วย

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
colorAxis.legend.numberFormat

สตริงรูปแบบสำหรับป้ายกำกับตัวเลข นี่คือชุดย่อยของ ชุดรูปแบบ ICU เช่น {numberFormat:'.##'} จะแสดงค่า "10.66", "10.6" และ "10.0" สำหรับค่า 10.666, 10.6 และ 10

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
enableInteractivity

แผนภูมิแสดงเหตุการณ์ที่อิงตามผู้ใช้หรือโต้ตอบกับการโต้ตอบของผู้ใช้หรือไม่ หากเป็นเท็จ แผนภูมิจะไม่ส่ง "select" หรือเหตุการณ์ที่อิงตามการโต้ตอบอื่นๆ (แต่จะแสดงเหตุการณ์พร้อมหรือเหตุการณ์ข้อผิดพลาด) และจะไม่แสดงข้อความโฮเวอร์หรือเปลี่ยนขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อน

ประเภท: บูลีน
ค่าเริ่มต้น: true
explorer

ตัวเลือก explorer ช่วยให้ผู้ใช้เลื่อนและซูมแผนภูมิของ Google ได้ explorer: {} มีลักษณะการทำงานเริ่มต้นของนักสำรวจ ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเลื่อนในแนวนอนและแนวตั้งได้ด้วยการลาก และซูมเข้าและออกด้วยการเลื่อน

ฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในช่วงทดลอง และอาจมีการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันต่อๆ ไป

หมายเหตุ: นักสำรวจจะทำงานกับแกนที่มีต่อเนื่อง (เช่น ตัวเลขหรือวันที่) เท่านั้น

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
explorer.actions

โปรแกรมสำรวจ Google แผนภูมิรองรับการทำงาน 3 อย่างดังนี้

 • dragToPan: ลากเพื่อเลื่อนไปรอบๆ แผนภูมิในแนวนอนและแนวตั้ง หากต้องการแพนตามแกนแนวนอนเท่านั้น ให้ใช้ explorer: { axis: 'horizontal' } เช่นเดียวกันสำหรับแกนแนวตั้ง
 • dragToZoom: ลักษณะการทำงานเริ่มต้นของนักสำรวจคือการซูมเข้าและออกเมื่อผู้ใช้เลื่อนหน้าจอ หากใช้ explorer: { actions: ['dragToZoom', 'rightClickToReset'] } การลากผ่านพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าจะซูมเข้าไปยังพื้นที่นั้น เราขอแนะนำให้ใช้ rightClickToReset เมื่อใดก็ตามที่ใช้ dragToZoom ดูการปรับแต่งการซูมใน explorer.maxZoomIn, explorer.maxZoomOut และ explorer.zoomDelta
 • rightClickToReset: การคลิกขวาที่แผนภูมิจะทำให้แผนภูมิกลับสู่ระดับการเลื่อนและซูมเดิม
ประเภท: อาร์เรย์ของสตริง
ค่าเริ่มต้น: ['dragToPan', 'rightClickToReset']
explorer.axis

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะเลื่อนได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งเมื่อใช้ตัวเลือก explorer หากต้องการให้ผู้ใช้เลื่อนในแนวนอนเท่านั้น ให้ใช้ explorer: { axis: 'horizontal' } ในทำนองเดียวกัน explorer: { axis: 'vertical' } จะเปิดใช้การแพนกล้องในแนวตั้งเท่านั้น

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: การแพนกล้องทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง
explorer.keepInBounds

โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะเลื่อนไปรอบๆ ได้ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใด ให้ใช้ explorer: { keepInBounds: true } เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะไม่เลื่อนผ่านแผนภูมิต้นฉบับ

ประเภท: บูลีน
ค่าเริ่มต้น: เท็จ
explorer.maxZoomIn

จำนวนสูงสุดที่นักสำรวจสามารถซูมเข้าได้ โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะซูมเข้าได้เพียงพอที่จะเห็นเพียง 25% ของมุมมองเดิม การตั้งค่า explorer: { maxZoomIn: .5 } จะทำให้ผู้ใช้ซูมเข้าได้ไกลพอที่จะเห็นมุมมองต้นฉบับเพียงครึ่งเดียว

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: 0.25
explorer.maxZoomOut

จำนวนสูงสุดที่นักสำรวจจะซูมออกได้ โดยค่าเริ่มต้น ผู้ใช้จะซูมออกได้ไกลพอที่แผนภูมิจะใช้พื้นที่เพียง 1/4 ของพื้นที่ว่าง การตั้งค่า explorer: { maxZoomOut: 8 } จะทำให้ผู้ใช้ซูมออกได้ไกลพอที่แผนภูมิจะใช้พื้นที่เพียง 1/8 ของพื้นที่ว่าง

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: 4
explorer.zoomDelta

เมื่อผู้ใช้ซูมเข้าหรือออก explorer.zoomDelta จะกำหนดระดับการซูม ตัวเลขยิ่งน้อย การซูมทำได้ราบรื่นและช้าลง

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: 1.5
fontSize

ขนาดแบบอักษรเริ่มต้นเป็นพิกเซลของข้อความทั้งหมดในแผนภูมิ คุณลบล้างค่านี้ได้โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้สำหรับเอลิเมนต์ของแผนภูมิที่เฉพาะเจาะจง

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
fontName

แบบอักษรเริ่มต้นสำหรับข้อความทั้งหมดในแผนภูมิ คุณลบล้างค่านี้ได้โดยใช้พร็อพเพอร์ตี้สำหรับเอลิเมนต์ของแผนภูมิที่เฉพาะเจาะจง

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: 'สวัสดิการ'
forceIFrame

วาดแผนภูมิภายในเฟรมแบบอินไลน์ (โปรดทราบว่าใน IE8 ตัวเลือกนี้จะถูกละเว้น และแผนภูมิ IE8 ทั้งหมดวาดใน i-frame)

ประเภท: บูลีน
ค่าเริ่มต้น: เท็จ
hAxis

วัตถุที่มีสมาชิกเพื่อกำหนดค่าองค์ประกอบของแกนแนวนอนต่างๆ หากต้องการระบุพร็อพเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์นี้ คุณใช้รูปแบบลิเทอรัลของออบเจ็กต์ได้ดังที่แสดงที่นี่

{
 title: 'Hello',
 titleTextStyle: {
  color: '#FF0000'
 }
}
  
ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
hAxis.baseline

เกณฑ์พื้นฐานสำหรับแกนแนวนอน

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
hAxis.baselineColor

สีของเกณฑ์พื้นฐานสำหรับแกนแนวนอน เป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00'

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: "black"
hAxis.direction

ทิศทางที่ค่าตามแกนแนวนอนขยายตัว ระบุ -1 เพื่อกลับลำดับของค่า

ประเภท: 1 หรือ -1
ค่าเริ่มต้น: 1
hAxis.format

สตริงรูปแบบสำหรับป้ายกำกับแกนตัวเลข นี่คือชุดย่อยของ ชุดรูปแบบ ICU เช่น {format:'#,###%'} จะแสดงค่า "1,000%", "750%" และ "50%" สำหรับค่า 10, 7.5 และ 0.5 นอกจากนี้ คุณยังระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ได้ด้วย

 • {format: 'none'}: แสดงตัวเลขที่ไม่มีการจัดรูปแบบ (เช่น 8000000)
 • {format: 'decimal'}: แสดงตัวเลขที่มีตัวคั่นหลักพัน (เช่น 8,000,000)
 • {format: 'scientific'}: แสดงตัวเลขในรูปแบบสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (เช่น 8E6)
 • {format: 'currency'}: แสดงหมายเลขในสกุลเงินท้องถิ่น (เช่น 240,000,000.00 บาท)
 • {format: 'percent'}: แสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ (เช่น 800,000,000%)
 • {format: 'short'}: แสดงตัวเลขแบบย่อ (เช่น 8 ล้าน)
 • {format: 'long'}: แสดงตัวเลขเป็นคำที่สมบูรณ์ (เช่น 8 ล้าน)

การจัดรูปแบบจริงที่ใช้กับป้ายกำกับมาจากภาษาที่โหลด API ไว้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การโหลดแผนภูมิที่มีภาษาเฉพาะ

ในการคำนวณค่าเครื่องหมายถูกและเส้นตาราง เราจะพิจารณาชุดค่าผสมทางเลือกต่างๆ ของตัวเลือกเส้นตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจะปฏิเสธทางเลือกอื่นหากป้ายกำกับเครื่องหมายถูกที่จัดรูปแบบซ้ำหรือทับซ้อนกัน คุณจึงระบุ format:"#" ได้หากต้องการแสดงเฉพาะค่าขีดจำนวนเต็ม แต่โปรดทราบว่าหากไม่มีตัวเลือกอื่นที่ตรงกับเกณฑ์นี้ ระบบจะไม่แสดงเส้นตารางหรือเครื่องหมายถูก

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
hAxis.gridlines

วัตถุที่มีพร็อพเพอร์ตี้สำหรับกำหนดค่าเส้นตารางบนแกนแนวนอน โปรดทราบว่าเส้นตารางของแกนแนวนอนจะวาดในแนวตั้ง หากต้องการระบุพร็อพเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์นี้ คุณใช้รูปแบบลิเทอรัลของออบเจ็กต์ได้ดังที่แสดงที่นี่

{color: '#333', minSpacing: 20}
ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
hAxis.gridlines.color

สีของเส้นตารางแนวนอนภายในพื้นที่แผนภูมิ ระบุสตริงสี HTML ที่ถูกต้อง

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "#CCC"
hAxis.gridlines.count

จำนวนเส้นตารางแนวนอนโดยประมาณภายในพื้นที่แผนภูมิ หากคุณระบุจำนวนบวกสำหรับ gridlines.count ระบบจะใช้จำนวนดังกล่าวเพื่อคำนวณ minSpacing ระหว่างเส้นตาราง คุณระบุค่า 1 เพื่อวาดเส้นตารางเพียง 1 เส้น หรือ 0 เพื่อวาดเส้นตารางก็ได้ ป้อน -1 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อคำนวณจำนวนเส้นตารางโดยอัตโนมัติตามตัวเลือกอื่นๆ

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: -1
hAxis.gridlines.units

ลบล้างรูปแบบเริ่มต้นสำหรับข้อมูลประเภทวันที่/วันที่และเวลา/เวลาของวันในลักษณะต่างๆ เมื่อใช้กับเส้นตารางที่คำนวณในแผนภูมิ อนุญาตการจัดรูปแบบสำหรับปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที วินาที และมิลลิวินาที

รูปแบบทั่วไปคือ

gridlines: {
 units: {
  years: {format: [/*format strings here*/]},
  months: {format: [/*format strings here*/]},
  days: {format: [/*format strings here*/]}
  hours: {format: [/*format strings here*/]}
  minutes: {format: [/*format strings here*/]}
  seconds: {format: [/*format strings here*/]},
  milliseconds: {format: [/*format strings here*/]},
 }
}
  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันที่และเวลา

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
hAxis.minorGridlines

ออบเจ็กต์ที่มีสมาชิกสำหรับกำหนดค่าเส้นตารางย่อยบนแกนแนวนอน ซึ่งคล้ายกับตัวเลือก hAxis.gridlines

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
hAxis.minorGridlines.color

สีของเส้นตารางย่อยแนวนอนภายในพื้นที่แผนภูมิ ระบุสตริงสี HTML ที่ถูกต้อง

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: การผสมผสานของสีของเส้นตารางและสีพื้นหลัง
hAxis.minorGridlines.count

ระบบเลิกใช้งานตัวเลือก minorGridlines.count เป็นส่วนใหญ่แล้ว ยกเว้นการปิดใช้เส้นตารางย่อยโดยการตั้งค่าจำนวนเป็น 0 ตอนนี้จำนวนเส้นตารางย่อยจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาระหว่างเส้นตารางหลัก (ดู hAxis.gridlines.interval) และพื้นที่ขั้นต่ำที่จำเป็น (ดู hAxis.minorGridlines.minSpacing)

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น:1
hAxis.minorGridlines.units

ลบล้างรูปแบบเริ่มต้นสำหรับประเภทข้อมูลวันที่/วันที่และเวลา/ช่วงเวลาของวันในลักษณะต่างๆ เมื่อใช้กับเส้นตารางย่อยที่คำนวณในแผนภูมิ อนุญาตการจัดรูปแบบสำหรับปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที วินาที และมิลลิวินาที

รูปแบบทั่วไปคือ

gridlines: {
 units: {
  years: {format: [/*format strings here*/]},
  months: {format: [/*format strings here*/]},
  days: {format: [/*format strings here*/]}
  hours: {format: [/*format strings here*/]}
  minutes: {format: [/*format strings here*/]}
  seconds: {format: [/*format strings here*/]},
  milliseconds: {format: [/*format strings here*/]},
 }
}
  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันที่และเวลา

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
hAxis.logScale

พร็อพเพอร์ตี้ hAxis ที่ทำให้แกนแนวนอนเป็นสเกลลอการิทึม (ค่าทั้งหมดต้องเป็นบวก) ตั้งค่าเป็น "จริง" สำหรับ "ใช่"

ประเภท: บูลีน
ค่าเริ่มต้น: เท็จ
hAxis.scaleType

พร็อพเพอร์ตี้ hAxis ที่ทำให้แกนแนวนอนเป็นสเกลลอการิทึม อาจมีสถานะใดสถานะหนึ่งดังต่อไปนี้

 • null - ไม่มีการปรับขนาดลอการิทึม
 • 'log' - การปรับขนาดลอการิทึม ระบบจะไม่พล็อตค่าลบและค่าศูนย์ ตัวเลือกนี้เหมือนกับการตั้งค่า hAxis: { logscale: true }
 • "mirrorLog" - การปรับขนาดลอการิทึมที่มีการพล็อตค่าลบและค่าศูนย์ ค่าที่พล็อตของจำนวนลบเป็นค่าลบของบันทึกข้อมูลของค่าสัมบูรณ์ ระบบจะพล็อตค่าที่ใกล้เคียงกับ 0 ในสเกลเชิงเส้น
ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: null
hAxis.textPosition

ตำแหน่งของข้อความแกนแนวนอนที่สัมพันธ์กับพื้นที่แผนภูมิ ค่าที่รองรับ: "out", "in", "none"

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "out"
hAxis.textStyle

วัตถุที่ระบุรูปแบบข้อความของแกนแนวนอน ออบเจ็กต์มีรูปแบบดังนี้

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

color อาจเป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00' ดู fontName และ fontSize ด้วย

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
hAxis.ticks

แทนที่เครื่องหมายแสดงตำแหน่งบนแกน X ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยอาร์เรย์ที่ระบุ องค์ประกอบแต่ละรายการของอาร์เรย์ควรเป็นค่าเครื่องหมายถูกที่ถูกต้อง (เช่น ตัวเลข วันที่ วันที่และเวลา หรือเวลาของวัน) หรือออบเจ็กต์ หากเป็นออบเจ็กต์ ควรมีพร็อพเพอร์ตี้ v สำหรับค่า Tick และมีพร็อพเพอร์ตี้ f ที่ไม่บังคับซึ่งมีสตริงตามตัวอักษรที่จะแสดงเป็นป้ายกำกับ

ViewWindow จะขยายโดยอัตโนมัติเพื่อรวมจุดต่ำสุดและสูงสุด เว้นแต่คุณจะระบุ viewWindow.min หรือ viewWindow.max เพื่อลบล้าง

ตัวอย่าง

 • hAxis: { ticks: [5,10,15,20] }
 • hAxis: { ticks: [{v:32, f:'thirty two'}, {v:64, f:'sixty four'}] }
 • hAxis: { ticks: [new Date(2014,3,15), new Date(2013,5,15)] }
 • hAxis: { ticks: [16, {v:32, f:'thirty two'}, {v:64, f:'sixty four'}, 128] }
ประเภท: อาร์เรย์ขององค์ประกอบ
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
hAxis.title

พร็อพเพอร์ตี้ hAxis ที่ระบุชื่อของแกนแนวนอน

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: null
hAxis.titleTextStyle

วัตถุที่ระบุรูปแบบข้อความชื่อแกนแนวนอน ออบเจ็กต์มีรูปแบบดังนี้

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

color อาจเป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00' ดู fontName และ fontSize ด้วย

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
hAxis.maxValue

ย้ายค่าสูงสุดของแกนแนวนอนเป็นค่าที่ระบุ ซึ่งจะอยู่ด้านขวาในแผนภูมิส่วนใหญ่ ไม่สนใจหากตั้งค่าเป็นค่าที่น้อยกว่าค่า x สูงสุดของข้อมูล hAxis.viewWindow.max จะลบล้างพร็อพเพอร์ตี้นี้

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
hAxis.minValue

ย้ายค่าต่ำสุดของแกนแนวนอนเป็นค่าที่ระบุ ซึ่งจะอยู่ทางซ้ายในแผนภูมิส่วนใหญ่ จะไม่สนใจหากตั้งค่านี้เป็นค่าที่มากกว่าค่า x ขั้นต่ำของข้อมูล hAxis.viewWindow.min จะลบล้างพร็อพเพอร์ตี้นี้

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
hAxis.viewWindowMode

ระบุวิธีปรับขนาดแกนแนวนอนเพื่อแสดงค่าภายในพื้นที่แผนภูมิ ระบบรองรับค่าสตริงต่อไปนี้

 • "pretty" - ปรับขนาดค่าแนวนอนเพื่อให้แสดงผลค่าสูงสุดและต่ำสุดที่ด้านซ้ายและขวาของพื้นที่แผนภูมิเล็กน้อย ViewWindow จะขยายไปยังเส้นตารางหลักที่ใกล้ที่สุดสำหรับตัวเลข หรือเส้นตารางรองที่ใกล้ที่สุดสำหรับวันที่และเวลา
 • "ขยายใหญ่สุด" - ปรับขนาดค่าแนวนอนเพื่อให้ค่าของข้อมูลสูงสุดและต่ำสุดสัมผัสทางด้านซ้ายและขวาของพื้นที่แผนภูมิ ซึ่งจะทำให้ระบบละเว้น haxis.viewWindow.min และ haxis.viewWindow.max
 • "Explicit" คือตัวเลือกที่เลิกใช้งานสำหรับระบุค่าสเกลด้านซ้ายและขวาของพื้นที่แผนภูมิ (เลิกใช้งานแล้วเนื่องจากมี haxis.viewWindow.min และ haxis.viewWindow.max ซ้ำซ้อน) ระบบจะครอบตัดค่าข้อมูลที่อยู่นอกค่าเหล่านี้ คุณต้องระบุออบเจ็กต์ hAxis.viewWindow ที่อธิบายค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่จะแสดง
ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: เทียบเท่ากับ "pretty" แต่ haxis.viewWindow.min และ haxis.viewWindow.max จะมีความสำคัญเหนือกว่าหากมีการใช้งาน
hAxis.viewWindow

ระบุช่วงการครอบตัดของแกนแนวนอน

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
hAxis.viewWindow.max

ค่าข้อมูลแนวนอนสูงสุดที่จะแสดง

ไม่สนใจเมื่อ hAxis.viewWindowMode เป็น "pretty" หรือ "maximized"

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
hAxis.viewWindow.min

ค่าข้อมูลแนวนอนขั้นต่ำที่จะแสดง

ไม่สนใจเมื่อ hAxis.viewWindowMode เป็น "pretty" หรือ "maximized"

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
ส่วนสูง

ความสูงของแผนภูมิเป็นพิกเซล

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: ความสูงขององค์ประกอบที่มีอยู่
คำอธิบาย

ออบเจ็กต์ที่มีสมาชิกสำหรับกำหนดค่าแง่มุมต่างๆ ของคำอธิบาย หากต้องการระบุพร็อพเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์นี้ คุณใช้รูปแบบลิเทอรัลของออบเจ็กต์ได้ดังที่แสดงที่นี่

{position: 'top', textStyle: {color: 'blue', fontSize: 16}}
ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
legend.alignment

การปรับแนวคำอธิบาย อาจมีสถานะใดสถานะหนึ่งดังต่อไปนี้

 • "start" - สอดคล้องกับจุดเริ่มต้นของพื้นที่ที่จัดสรรให้กับคำอธิบาย
 • "center" - อยู่กึ่งกลางในพื้นที่ที่จัดสรรไว้สำหรับคำอธิบาย
 • "end" - ปรับแนวไปยังจุดสิ้นสุดของพื้นที่ที่จัดสรรให้กับคำอธิบาย

จุดเริ่มต้น ตรงกลาง และสิ้นสุดจะสัมพันธ์กับรูปแบบในคำอธิบายแนวตั้งหรือแนวนอน เช่น ในคำอธิบาย "ขวา" "เริ่มต้น" และ "สิ้นสุด" จะอยู่ที่ด้านบนและด้านล่างตามลำดับ สำหรับคำอธิบาย "ด้านบน" "เริ่มต้น" และ "สิ้นสุด" จะอยู่ทางด้านซ้ายและขวาของพื้นที่ตามลำดับ

ค่าเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งของคำอธิบาย สำหรับคำอธิบาย "ด้านล่าง" ค่าเริ่มต้นคือ "center" ส่วนคำอธิบายอื่นๆ จะมีค่าเริ่มต้นเป็น "start"

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
legend.maxLines

จำนวนบรรทัดสูงสุดในคำอธิบาย ตั้งค่านี้ให้มากกว่า 1 เพื่อเพิ่มบรรทัดในคำอธิบาย หมายเหตุ: ตรรกะแบบตรงที่ใช้ในการกำหนดจำนวนจริงของบรรทัดที่แสดงผลนั้นยังคงอยู่ในรูปแบบ Flux

ปัจจุบันตัวเลือกนี้จะทำงานเมื่อ Legend.position เป็น "ด้านบน" เท่านั้น

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: 1
legend.pageIndex

เลือกดัชนีหน้าฐาน 0 ของคำอธิบายที่เลือกในตอนแรก

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: 0
legend.position

ตำแหน่งของคำอธิบาย อาจมีสถานะใดสถานะหนึ่งดังต่อไปนี้

 • "bottom" - ใต้แผนภูมิ
 • "ซ้าย" - ทางด้านซ้ายของแผนภูมิ ในกรณีที่แกนด้านซ้ายไม่มีชุดที่เชื่อมโยงกับแผนภูมิ ถ้าต้องการให้คำอธิบายอยู่ทางซ้าย ให้ใช้ตัวเลือก targetAxisIndex: 1
 • "ใน" - ภายในแผนภูมิตามมุมซ้ายบน
 • "none" - ไม่แสดงคำอธิบาย
 • "ขวา" - ทางด้านขวาของแผนภูมิ ไม่สามารถใช้ร่วมกับตัวเลือก vAxes
 • "top" - เหนือแผนภูมิ
ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "ขวา"
legend.textStyle

ออบเจ็กต์ที่ระบุรูปแบบข้อความคำอธิบาย ออบเจ็กต์มีรูปแบบดังนี้

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

color อาจเป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00' ดู fontName และ fontSize ด้วย

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
selectionMode

เมื่อ selectionMode คือ 'multiple' ผู้ใช้อาจเลือกจุดข้อมูลหลายจุด

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "single"
ซีรีส์

ออบเจ็กต์ของออบเจ็กต์ โดยที่คีย์เป็นชื่อชุด (ค่าในคอลัมน์สี) และออบเจ็กต์แต่ละรายการที่อธิบายรูปแบบของชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแผนภูมิ หากไม่ได้ระบุชุดหรือค่า ระบบจะใช้ค่าส่วนกลาง ออบเจ็กต์แต่ละรายการรองรับพร็อพเพอร์ตี้ต่อไปนี้

 • color - สีที่ใช้สำหรับชุดนี้ ระบุสตริงสี HTML ที่ถูกต้อง
 • visibleInLegend - ค่าบูลีน โดยที่ "จริง" หมายความว่าชุดหนังสือควรมีรายการคำอธิบาย และ "เท็จ" หมายความว่าไม่ควรใส่ ค่าเริ่มต้นเป็น True
เช่น
series: {'Europe': {color: 'green'}}
ประเภท: ออบเจ็กต์ที่มีออบเจ็กต์ที่ซ้อนกัน
ค่าเริ่มต้น: {}
sizeAxis

ออบเจ็กต์ที่มีสมาชิกเพื่อกำหนดค่าวิธีเชื่อมโยงค่ากับขนาดลูกโป่ง หากต้องการระบุพร็อพเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์นี้ คุณใช้รูปแบบลิเทอรัลของออบเจ็กต์ได้ดังที่แสดงที่นี่

 {minValue: 0, maxSize: 20}
ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
sizeAxis.maxSize

รัศมีสูงสุดของลูกโป่งที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นไปได้ หน่วยเป็นพิกเซล

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: 30
sizeAxis.maxValue

ค่าขนาด (ตามที่แสดงในข้อมูลแผนภูมิ) ที่จะแมปกับ sizeAxis.maxSize ระบบจะครอบตัดค่าที่มากกว่านี้เป็นค่านี้

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: ค่าสูงสุดของคอลัมน์ขนาดในข้อมูลแผนภูมิ
sizeAxis.minSize

รัศมีต่ำสุดของลูกโป่งที่เล็กที่สุดในหน่วยพิกเซล

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: 5
sizeAxis.minValue

ค่าขนาด (ตามที่แสดงในข้อมูลแผนภูมิ) ที่จะแมปกับ sizeAxis.minSize ระบบจะครอบตัดค่าที่น้อยกว่านี้เป็นค่านี้

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: ค่าต่ำสุดของคอลัมน์ขนาดในข้อมูลแผนภูมิ
sortBubblesBySize

หากเป็น "จริง" จะจัดเรียงลูกโป่งตามขนาดเพื่อให้ลูกโป่งขนาดเล็กปรากฏเหนือลูกโป่งที่ใหญ่กว่า หากเป็น "เท็จ" ลูกโป่งจะจัดเรียงตามลำดับในตาราง DataTable

ประเภท: บูลีน
ค่าเริ่มต้น: true
ธีม [theme]

ธีมคือชุดของค่าตัวเลือกที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ซึ่งจะทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ลักษณะการทำงานของแผนภูมิหรือเอฟเฟกต์ภาพที่เฉพาะเจาะจง ปัจจุบันมีธีมที่ใช้ได้เพียง 1 ธีมเท่านั้น

 • "ขยายใหญ่สุด" - ขยายพื้นที่ในแผนภูมิให้ใหญ่สุด ดึงคำอธิบายและป้ายกำกับทั้งหมดภายในพื้นที่แผนภูมิ ตั้งค่าตัวเลือกต่อไปนี้
  chartArea: {width: '100%', height: '100%'},
  legend: {position: 'in'},
  titlePosition: 'in', axisTitlesPosition: 'in',
  hAxis: {textPosition: 'in'}, vAxis: {textPosition: 'in'}
      
ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: null
title

ข้อความที่จะแสดงเหนือแผนภูมิ

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: ไม่มีชื่อ
titlePosition

ตำแหน่งที่จะวางชื่อแผนภูมิเมื่อเทียบกับพื้นที่แผนภูมิ ค่าที่รองรับ

 • in - วาดชื่อไว้ภายในบริเวณแผนภูมิ
 • out - วาดชื่อไว้นอกแผนภูมิ
 • ไม่มี - ไม่ระบุชื่อ
ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "out"
titleTextStyle

วัตถุที่ระบุรูปแบบข้อความชื่อ ออบเจ็กต์มีรูปแบบดังนี้

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

color อาจเป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00' ดู fontName และ fontSize ด้วย

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
เคล็ดลับเครื่องมือ

ออบเจ็กต์ที่มีสมาชิกเพื่อกำหนดค่าองค์ประกอบเคล็ดลับเครื่องมือที่หลากหลาย หากต้องการระบุพร็อพเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์นี้ คุณใช้รูปแบบลิเทอรัลของออบเจ็กต์ได้ดังที่แสดงที่นี่

{textStyle: {color: '#FF0000'}, showColorCode: true}
ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
tooltip.isHtml

หากตั้งค่าเป็น "จริง" ให้ใช้เคล็ดลับเครื่องมือที่แสดงผล HTML (แทนการแสดงผล SVG) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การปรับแต่งเนื้อหาเคล็ดลับเครื่องมือ

หมายเหตุ: การแสดงข้อมูลผ่านภาพแผนภูมิลูกโป่งไม่รองรับการปรับแต่งเนื้อหาเคล็ดลับเครื่องมือ HTML ผ่านบทบาทข้อมูลในคอลัมน์เคล็ดลับเครื่องมือ

ประเภท: บูลีน
ค่าเริ่มต้น: เท็จ
tooltip.textStyle

ออบเจ็กต์ที่ระบุรูปแบบข้อความของเคล็ดลับเครื่องมือ ออบเจ็กต์มีรูปแบบดังนี้

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

color อาจเป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00' ดู fontName และ fontSize ด้วย

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
tooltip.trigger

การโต้ตอบของผู้ใช้ที่ทำให้เคล็ดลับเครื่องมือปรากฏขึ้น

 • "โฟกัส" - เคล็ดลับเครื่องมือจะแสดงเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือองค์ประกอบ
 • "none" - เคล็ดลับเครื่องมือจะไม่ปรากฏ
 • "selection" - เคล็ดลับเครื่องมือจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้เลือกองค์ประกอบ
ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "โฟกัส"
vAxis

วัตถุที่มีสมาชิกเพื่อกำหนดค่าองค์ประกอบของแกนแนวตั้งที่หลากหลาย หากต้องการระบุพร็อพเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์นี้ คุณใช้รูปแบบลิเทอรัลของออบเจ็กต์ได้ดังที่แสดงที่นี่

{title: 'Hello', titleTextStyle: {color: '#FF0000'}}
ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
vAxis.baseline

พร็อพเพอร์ตี้ vAxis ที่ระบุเส้นฐานสำหรับแกนแนวตั้ง หากเส้นฐานใหญ่กว่าเส้นตารางกริดสูงสุดหรือเล็กกว่าเส้นตารางกริดต่ำสุด ระบบจะปัดเศษเส้นตารางให้ใกล้กับเส้นตารางมากที่สุด

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
vAxis.baselineColor

ระบุสีของเกณฑ์พื้นฐานสำหรับแกนแนวตั้ง เป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00'

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: "black"
vAxis.direction

ทิศทางที่ค่าตามแกนแนวตั้งขยายตัว โดยค่าเริ่มต้น ระบบจะแสดงค่าที่ต่ำที่ด้านล่างของแผนภูมิ ระบุ -1 เพื่อกลับลำดับของค่า

ประเภท: 1 หรือ -1
ค่าเริ่มต้น: 1
vAxis.format

สตริงรูปแบบสำหรับป้ายกำกับแกนตัวเลข นี่คือชุดย่อยของ ชุดรูปแบบ ICU เช่น {format:'#,###%'} จะแสดงค่า "1,000%", "750%" และ "50%" สำหรับค่า 10, 7.5 และ 0.5 นอกจากนี้ คุณยังระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ได้ด้วย

 • {format: 'none'}: แสดงตัวเลขที่ไม่มีการจัดรูปแบบ (เช่น 8000000)
 • {format: 'decimal'}: แสดงตัวเลขที่มีตัวคั่นหลักพัน (เช่น 8,000,000)
 • {format: 'scientific'}: แสดงตัวเลขในรูปแบบสัญกรณ์วิทยาศาสตร์ (เช่น 8E6)
 • {format: 'currency'}: แสดงหมายเลขในสกุลเงินท้องถิ่น (เช่น 240,000,000.00 บาท)
 • {format: 'percent'}: แสดงตัวเลขเป็นเปอร์เซ็นต์ (เช่น 800,000,000%)
 • {format: 'short'}: แสดงตัวเลขแบบย่อ (เช่น 8 ล้าน)
 • {format: 'long'}: แสดงตัวเลขเป็นคำที่สมบูรณ์ (เช่น 8 ล้าน)

การจัดรูปแบบจริงที่ใช้กับป้ายกำกับมาจากภาษาที่โหลด API ไว้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การโหลดแผนภูมิที่มีภาษาเฉพาะ

ในการคำนวณค่าเครื่องหมายถูกและเส้นตาราง เราจะพิจารณาชุดค่าผสมทางเลือกต่างๆ ของตัวเลือกเส้นตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และจะปฏิเสธทางเลือกอื่นหากป้ายกำกับเครื่องหมายถูกที่จัดรูปแบบซ้ำหรือทับซ้อนกัน คุณจึงระบุ format:"#" ได้หากต้องการแสดงเฉพาะค่าขีดจำนวนเต็ม แต่โปรดทราบว่าหากไม่มีตัวเลือกอื่นที่ตรงกับเกณฑ์นี้ ระบบจะไม่แสดงเส้นตารางหรือเครื่องหมายถูก

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
vAxis.gridlines

ออบเจ็กต์ที่มีสมาชิกสำหรับกำหนดค่าเส้นตารางบนแกนแนวตั้ง โปรดทราบว่าเส้นตารางของแกนแนวตั้งจะวาดในแนวนอน หากต้องการระบุพร็อพเพอร์ตี้ของออบเจ็กต์นี้ คุณใช้รูปแบบลิเทอรัลของออบเจ็กต์ได้ดังที่แสดงที่นี่

{color: '#333', minSpacing: 20}
ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
vAxis.gridlines.color

สีของเส้นตารางแนวตั้งภายในพื้นที่แผนภูมิ ระบุสตริงสี HTML ที่ถูกต้อง

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "#CCC"
vAxis.gridlines.count

จำนวนเส้นตารางแนวนอนโดยประมาณภายในพื้นที่แผนภูมิ หากคุณระบุจำนวนบวกสำหรับ gridlines.count ระบบจะใช้จำนวนดังกล่าวเพื่อคำนวณ minSpacing ระหว่างเส้นตาราง คุณระบุค่า 1 เพื่อวาดเส้นตารางเพียง 1 เส้น หรือ 0 เพื่อวาดเส้นตารางก็ได้ ป้อน -1 ซึ่งเป็นค่าเริ่มต้นเพื่อคำนวณจำนวนเส้นตารางโดยอัตโนมัติตามตัวเลือกอื่นๆ

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: -1
vAxis.gridlines.units

ลบล้างรูปแบบเริ่มต้นสำหรับข้อมูลประเภทวันที่/วันที่และเวลา/เวลาของวันในลักษณะต่างๆ เมื่อใช้กับเส้นตารางที่คำนวณในแผนภูมิ อนุญาตการจัดรูปแบบสำหรับปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที วินาที และมิลลิวินาที

รูปแบบทั่วไปคือ

gridlines: {
 units: {
  years: {format: [/*format strings here*/]},
  months: {format: [/*format strings here*/]},
  days: {format: [/*format strings here*/]},
  hours: {format: [/*format strings here*/]},
  minutes: {format: [/*format strings here*/]},
  seconds: {format: [/*format strings here*/]},
  milliseconds: {format: [/*format strings here*/]}
 }
}
  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันที่และเวลา

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
vAxis.minorGridlines

ออบเจ็กต์ที่มีสมาชิกสำหรับกำหนดค่าเส้นตารางย่อยบนแกนแนวตั้ง ซึ่งคล้ายกับตัวเลือก vAxis.gridlines

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
vAxis.minorGridlines.color

สีของเส้นตารางย่อยแนวตั้งภายในพื้นที่แผนภูมิ ระบุสตริงสี HTML ที่ถูกต้อง

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: การผสมผสานของสีของเส้นตารางและสีพื้นหลัง
vAxis.minorGridlines.count

เลิกใช้งานตัวเลือก minGridlines.count ส่วนใหญ่แล้ว ยกเว้นการปิดใช้เส้นตารางกริดย่อยโดยการตั้งค่าจำนวนเป็น 0 จำนวนเส้นตารางย่อยจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาระหว่างเส้นตารางหลัก (ดู vAxis.gridlines.interval) และพื้นที่ขั้นต่ำที่ต้องการ (ดูที่ vAxis.minorGridlines.minSpacing)

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: 1
vAxis.minorGridlines.units

ลบล้างรูปแบบเริ่มต้นสำหรับประเภทข้อมูลวันที่/วันที่และเวลา/ช่วงเวลาของวันในลักษณะต่างๆ เมื่อใช้กับเส้นตารางย่อยที่คำนวณในแผนภูมิ อนุญาตการจัดรูปแบบสำหรับปี เดือน วัน ชั่วโมง นาที วินาที และมิลลิวินาที

รูปแบบทั่วไปคือ

gridlines: {
 units: {
  years: {format: [/*format strings here*/]},
  months: {format: [/*format strings here*/]},
  days: {format: [/*format strings here*/]}
  hours: {format: [/*format strings here*/]}
  minutes: {format: [/*format strings here*/]}
  seconds: {format: [/*format strings here*/]},
  milliseconds: {format: [/*format strings here*/]},
 }
}
  

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันที่และเวลา

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
vAxis.logScale

หากจริง จะทำให้แกนแนวตั้งเป็นสเกลลอการิทึม หมายเหตุ: ค่าทั้งหมดต้องเป็นค่าบวก

ประเภท: บูลีน
ค่าเริ่มต้น: เท็จ
vAxis.scaleType

พร็อพเพอร์ตี้ vAxis ที่ทำให้แกนแนวตั้งเป็นสเกลลอการิทึม อาจมีสถานะใดสถานะหนึ่งดังต่อไปนี้

 • null - ไม่มีการปรับขนาดลอการิทึม
 • 'log' - การปรับขนาดลอการิทึม ระบบจะไม่พล็อตค่าลบและค่าศูนย์ ตัวเลือกนี้เหมือนกับการตั้งค่า vAxis: { logscale: true }
 • "mirrorLog" - การปรับขนาดลอการิทึมที่มีการพล็อตค่าลบและค่าศูนย์ ค่าที่พล็อตของจำนวนลบเป็นค่าลบของบันทึกข้อมูลของค่าสัมบูรณ์ ระบบจะพล็อตค่าที่ใกล้เคียงกับ 0 ในสเกลเชิงเส้น
ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: null
vAxis.textPosition

ตำแหน่งของข้อความแกนแนวตั้งที่สัมพันธ์กับพื้นที่แผนภูมิ ค่าที่รองรับ: "out", "in", "none"

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: "out"
vAxis.textStyle

วัตถุที่ระบุรูปแบบข้อความของแกนแนวตั้ง ออบเจ็กต์มีรูปแบบดังนี้

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
  

color อาจเป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00' ดู fontName และ fontSize ด้วย

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
vAxis.ticks

แทนที่เครื่องหมายแสดงตำแหน่งบนแกน Y ที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติด้วยอาร์เรย์ที่ระบุ องค์ประกอบแต่ละรายการของอาร์เรย์ควรเป็นค่าเครื่องหมายถูกที่ถูกต้อง (เช่น ตัวเลข วันที่ วันที่และเวลา หรือเวลาของวัน) หรือออบเจ็กต์ หากเป็นออบเจ็กต์ ควรมีพร็อพเพอร์ตี้ v สำหรับค่าเครื่องหมายถูก และพร็อพเพอร์ตี้ f (ไม่บังคับ) ซึ่งมีสตริงตามตัวอักษรที่จะแสดงเป็นป้ายกำกับ

ViewWindow จะขยายโดยอัตโนมัติเพื่อรวมจุดต่ำสุดและสูงสุด เว้นแต่คุณจะระบุ viewWindow.min หรือ viewWindow.max เพื่อลบล้าง

ตัวอย่าง

 • vAxis: { ticks: [5,10,15,20] }
 • vAxis: { ticks: [{v:32, f:'thirty two'}, {v:64, f:'sixty four'}] }
 • vAxis: { ticks: [new Date(2014,3,15), new Date(2013,5,15)] }
 • vAxis: { ticks: [16, {v:32, f:'thirty two'}, {v:64, f:'sixty four'}, 128] }
ประเภท: อาร์เรย์ขององค์ประกอบ
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
vAxis.title

พร็อพเพอร์ตี้ vAxis ที่ระบุชื่อสำหรับแกนแนวตั้ง

ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: ไม่มีชื่อ
vAxis.titleTextStyle

วัตถุที่ระบุรูปแบบข้อความสำหรับชื่อแกนแนวตั้ง ออบเจ็กต์มีรูปแบบดังนี้

{ color: <string>,
 fontName: <string>,
 fontSize: <number>,
 bold: <boolean>,
 italic: <boolean> }
 

color อาจเป็นสตริงสี HTML ใดก็ได้ เช่น 'red' หรือ '#00cc00' ดู fontName และ fontSize ด้วย

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: {color: 'black', fontName: <global-font-name>, fontSize: <global-font-size>}
vAxis.maxValue

ย้ายค่าสูงสุดของแกนแนวตั้งเป็นค่าที่ระบุ ซึ่งจะอยู่ด้านบนในแผนภูมิส่วนใหญ่ ไม่สนใจหากตั้งค่านี้เป็นค่าที่น้อยกว่าค่า y สูงสุดของข้อมูล vAxis.viewWindow.max จะลบล้างพร็อพเพอร์ตี้นี้

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
vAxis.minValue

ย้ายค่าขั้นต่ำของแกนแนวตั้งไปยังค่าที่ระบุ ซึ่งจะเลื่อนลงไปด้านล่างในแผนภูมิส่วนใหญ่ จะไม่สนใจหากตั้งค่านี้เป็นค่าที่มากกว่าค่า y ต่ำสุดของข้อมูล vAxis.viewWindow.min จะลบล้างพร็อพเพอร์ตี้นี้

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: null
vAxis.viewWindowMode

ระบุวิธีปรับขนาดแกนแนวตั้งเพื่อแสดงค่าภายในพื้นที่แผนภูมิ ระบบรองรับค่าสตริงต่อไปนี้

 • "pretty" - ปรับขนาดค่าแนวตั้งเพื่อให้แสดงผลค่าสูงสุดและต่ำสุดที่ด้านด้านล่างและด้านบนของแผนภูมิเล็กน้อย ViewWindow จะขยายไปยังเส้นตารางหลักที่ใกล้ที่สุดสำหรับตัวเลข หรือเส้นตารางรองที่ใกล้ที่สุดสำหรับวันที่และเวลา
 • "ขยายใหญ่สุด" - ปรับขนาดค่าแนวตั้งเพื่อให้ค่าสูงสุดและต่ำสุดแตะ ด้านบนและด้านล่างของพื้นที่แผนภูมิ ซึ่งจะทำให้ระบบละเว้น vaxis.viewWindow.min และ vaxis.viewWindow.max
 • "Explicit" - ตัวเลือกที่เลิกใช้งานสำหรับการระบุค่าสเกลด้านบนและด้านล่างของพื้นที่แผนภูมิ (เลิกใช้งานแล้วเนื่องจากซ้ำซ้อนกับ vaxis.viewWindow.min และ vaxis.viewWindow.max ระบบจะครอบตัดค่าข้อมูลที่อยู่นอกค่าเหล่านี้ คุณต้องระบุออบเจ็กต์ vAxis.viewWindow ที่อธิบายค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่จะแสดง
ประเภท: สตริง
ค่าเริ่มต้น: เทียบเท่ากับ "pretty" แต่ vaxis.viewWindow.min และ vaxis.viewWindow.max จะมีความสำคัญเหนือกว่าหากมีการใช้งาน
vAxis.viewWindow

ระบุช่วงการครอบตัดของแกนแนวตั้ง

ประเภท: ออบเจ็กต์
ค่าเริ่มต้น: null
vAxis.viewWindow.max

ค่าข้อมูลประเภทธุรกิจสูงสุดที่จะแสดง

ไม่สนใจเมื่อ vAxis.viewWindowMode เป็น "pretty" หรือ "maximized"

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
vAxis.viewWindow.min

ค่าข้อมูลแนวตั้งขั้นต่ำที่จะแสดง

ไม่สนใจเมื่อ vAxis.viewWindowMode เป็น "pretty" หรือ "maximized"

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: อัตโนมัติ
ความกว้าง

ความกว้างของแผนภูมิเป็นพิกเซล

ประเภท: ตัวเลข
ค่าเริ่มต้น: ความกว้างขององค์ประกอบที่มีอยู่

วิธีการ

วิธีการ
draw(data, options)

วาดแผนภูมิ แผนภูมิยอมรับการเรียกใช้เมธอดเพิ่มเติมหลังจากที่เหตุการณ์ ready เริ่มทํางานแล้วเท่านั้น Extended description.

ประเภทการคืนสินค้า: ไม่มี
getAction(actionID)

แสดงออบเจ็กต์การดำเนินการของเคล็ดลับเครื่องมือที่มี actionID ที่ขอ

ประเภทผลลัพธ์: ออบเจ็กต์
getBoundingBox(id)

แสดงผลออบเจ็กต์ที่มีด้านซ้าย ด้านบน ความกว้าง และความสูงขององค์ประกอบแผนภูมิ id ยังไม่มีการบันทึกรูปแบบสำหรับ id (เป็นค่าที่แสดงผลของเครื่องจัดการเหตุการณ์) แต่มีตัวอย่างบางส่วนดังนี้

var cli = chart.getChartLayoutInterface();

ความสูงของพื้นที่แผนภูมิ
cli.getBoundingBox('chartarea').height
ความกว้างของแท่งที่ 3 ในแผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิคอลัมน์ชุดแรก
cli.getBoundingBox('bar#0#2').width
กล่องล้อมรอบของลิ่มที่ 5 ของแผนภูมิวงกลม
cli.getBoundingBox('slice#4')
ช่องขอบเขตของข้อมูลแผนภูมิของแผนภูมิแนวตั้ง (เช่น คอลัมน์)
cli.getBoundingBox('vAxis#0#gridline')
กล่องขอบเขตของข้อมูลแผนภูมิของแผนภูมิแนวนอน (เช่น แท่ง)
cli.getBoundingBox('hAxis#0#gridline')

ค่าจะสัมพันธ์กับคอนเทนเนอร์ของแผนภูมิ เรียกใช้หลังจากที่มีการวาดแผนภูมิ

ประเภทผลลัพธ์: ออบเจ็กต์
getChartAreaBoundingBox()

แสดงผลออบเจ็กต์ที่มีข้อมูลด้านซ้าย ด้านบน ความกว้าง และความสูงของเนื้อหาแผนภูมิ (นั่นคือ ไม่รวมป้ายกำกับและคำอธิบาย) ดังนี้

var cli = chart.getChartLayoutInterface();

cli.getChartAreaBoundingBox().left
cli.getChartAreaBoundingBox().top
cli.getChartAreaBoundingBox().height
cli.getChartAreaBoundingBox().width

ค่าจะสัมพันธ์กับคอนเทนเนอร์ของแผนภูมิ เรียกใช้หลังจากที่มีการวาดแผนภูมิ

ประเภทผลลัพธ์: ออบเจ็กต์
getChartLayoutInterface()

แสดงผลออบเจ็กต์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งบนหน้าจอของแผนภูมิและองค์ประกอบ

เมธอดต่อไปนี้สามารถเรียกใช้ในออบเจ็กต์ที่แสดงผล

 • getBoundingBox
 • getChartAreaBoundingBox
 • getHAxisValue
 • getVAxisValue
 • getXLocation
 • getYLocation

เรียกใช้หลังจากที่มีการวาดแผนภูมิ

ประเภทผลลัพธ์: ออบเจ็กต์
getHAxisValue(xPosition, optional_axis_index)

แสดงผลค่าข้อมูลแนวนอนที่ xPosition ซึ่งเป็นออฟเซ็ตพิกเซลจากขอบด้านซ้ายของคอนเทนเนอร์แผนภูมิ อาจเป็นเชิงลบได้

ตัวอย่าง: chart.getChartLayoutInterface().getHAxisValue(400)

เรียกใช้หลังจากที่มีการวาดแผนภูมิ

ประเภทการคืนสินค้า: ตัวเลข
getImageURI()

แสดงผลแผนภูมิที่เรียงลำดับเป็น URI รูปภาพ

เรียกใช้หลังจากที่มีการวาดแผนภูมิ

ดูการพิมพ์แผนภูมิ PNG

ประเภทการแสดงผล: สตริง
getSelection()

แสดงผลอาร์เรย์ของเอนทิตีแผนภูมิที่เลือก เอนทิตีที่เลือกได้คือลูกโป่ง สำหรับแผนภูมินี้ คุณสามารถเลือกเอนทิตีได้เพียง 1 รายการในช่วงเวลาหนึ่งๆ Extended description

ประเภทผลลัพธ์: อาร์เรย์ขององค์ประกอบการเลือก
getVAxisValue(yPosition, optional_axis_index)

แสดงผลค่าข้อมูลแนวตั้งที่ yPosition ซึ่งเป็นออฟเซ็ตพิกเซลจากขอบด้านบนของคอนเทนเนอร์แผนภูมิ อาจเป็นเชิงลบได้

ตัวอย่าง: chart.getChartLayoutInterface().getVAxisValue(300)

เรียกใช้หลังจากที่มีการวาดแผนภูมิ

ประเภทการคืนสินค้า: ตัวเลข
getXLocation(dataValue, optional_axis_index)

แสดงผลพิกัด x ของพิกเซลของ dataValue ที่สัมพัทธ์กับขอบด้านซ้ายของคอนเทนเนอร์ของแผนภูมิ

ตัวอย่าง: chart.getChartLayoutInterface().getXLocation(400)

เรียกใช้หลังจากที่มีการวาดแผนภูมิ

ประเภทการคืนสินค้า: ตัวเลข
getYLocation(dataValue, optional_axis_index)

แสดงผลพิกัด y ของพิกเซลของ dataValue ที่สัมพันธ์กับขอบด้านบนของคอนเทนเนอร์ของแผนภูมิ

ตัวอย่าง: chart.getChartLayoutInterface().getYLocation(300)

เรียกใช้หลังจากที่มีการวาดแผนภูมิ

ประเภทการคืนสินค้า: ตัวเลข
removeAction(actionID)

นำการดำเนินการเคล็ดลับเครื่องมือที่มี actionID ที่ขอออกจากแผนภูมิ

ประเภทการคืนสินค้า: none
setAction(action)

ตั้งค่าการดำเนินการเคล็ดลับเครื่องมือที่จะทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกที่ข้อความการดำเนินการ

เมธอด setAction จะนำออบเจ็กต์เป็นพารามิเตอร์การดำเนินการ ออบเจ็กต์นี้ควรระบุพร็อพเพอร์ตี้ 3 รายการ ได้แก่ id ได้แก่ รหัสของการดำเนินการที่กำลังตั้ง text ข้อความที่ควรปรากฏในเคล็ดลับเครื่องมือสำหรับการทำงาน และ action คือฟังก์ชันที่ควรเรียกใช้เมื่อผู้ใช้คลิกที่ข้อความการดำเนินการ

คุณควรตั้งค่าการดำเนินการเคล็ดลับเครื่องมือทั้งหมดก่อนที่จะเรียกใช้เมธอด draw() ของแผนภูมิ คำอธิบายเพิ่มเติม

ประเภทการคืนสินค้า: none
setSelection()

เลือกเอนทิตีแผนภูมิที่ระบุ ยกเลิกรายการที่เลือกก่อนหน้า เอนทิตีที่เลือกได้คือลูกโป่ง สำหรับแผนภูมินี้ คุณสามารถเลือกเอนทิตีได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น Extended description

ประเภทการคืนสินค้า: ไม่มี
clearChart()

ล้างแผนภูมิ และปล่อยทรัพยากรที่จัดสรรทั้งหมด

ประเภทการคืนสินค้า: ไม่มี

กิจกรรม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้เหตุการณ์เหล่านี้ได้ที่การโต้ตอบพื้นฐาน การจัดการเหตุการณ์ และเหตุการณ์การเริ่มทำงาน

ชื่อ
animationfinish

เริ่มทำงานเมื่อภาพเคลื่อนไหวการเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์

พร็อพเพอร์ตี้: ไม่มี
click

เริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกภายในแผนภูมิ ใช้เพื่อระบุว่ามีการคลิกชื่อ องค์ประกอบข้อมูล รายการคำอธิบาย แกน เส้นตาราง หรือป้ายกำกับเมื่อใด

พร็อพเพอร์ตี้: targetID
error

เริ่มทำงานเมื่อเกิดข้อผิดพลาดขณะพยายามแสดงผลแผนภูมิ

พร็อพเพอร์ตี้: รหัส ข้อความ
legendpagination

เริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกลูกศรใส่เลขหน้าคำอธิบาย ส่งกลับดัชนีหน้าที่มีฐาน 0 ในคำอธิบายปัจจุบันและจำนวนหน้าทั้งหมด

พร็อพเพอร์ตี้:currentPageIndex, totalPages
onmouseover

เริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือเอนทิตีที่มีภาพ ส่งกลับดัชนีแถวและคอลัมน์ขององค์ประกอบตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลูกโป่งสัมพันธ์กับแถวในตารางข้อมูล (ดัชนีคอลัมน์เป็นค่าว่าง)

พร็อพเพอร์ตี้: แถว คอลัมน์
onmouseout

เริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้เลื่อนเมาส์ออกห่างจากองค์ประกอบภาพ ส่งกลับดัชนีแถวและคอลัมน์ขององค์ประกอบตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ลูกโป่งสัมพันธ์กับแถวในตารางข้อมูล (ดัชนีคอลัมน์เป็นค่าว่าง)

พร็อพเพอร์ตี้: แถว คอลัมน์
ready

แผนภูมิพร้อมสำหรับการเรียกใช้เมธอดภายนอกแล้ว หากต้องการโต้ตอบกับแผนภูมิและวิธีเรียกใช้หลังจากที่วาดแล้ว คุณควรตั้งค่า Listener สำหรับเหตุการณ์นี้ก่อนเรียกใช้เมธอด draw และเรียกใช้หลังจากที่เหตุการณ์เริ่มทำงานแล้วเท่านั้น

พร็อพเพอร์ตี้: ไม่มี
select

เริ่มทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกเอนทิตีภาพ หากต้องการดูสิ่งที่เลือก โปรดโทรหา getSelection()

พร็อพเพอร์ตี้: ไม่มี

นโยบายข้อมูล

โค้ดและข้อมูลทั้งหมดจะได้รับการประมวลผลและแสดงผลในเบราว์เซอร์ โดยจะไม่มีการส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ใดๆ