Projekt rozmowy

Tworzenie akcji dla Asystenta Google obejmuje szeroki zakres wiedzy z zakresu projektowania – od projektowania interfejsu użytkownika głosowego i interakcji, projektowania wizualnego, projektowania Ruchu po pisanie pisania.

Przestrzegając naszych zasad projektowania rozmów, dostosujesz się do systemu komunikacyjnego, którego użytkownicy dowiedzieli się najpierw. Im częściej interfejs korzysta z rozmów człowieka, tym mniej użytkowników trzeba nauczyć go używać.

Początek, na którym się skupiasz, zależy od tego, co już wiesz i na jakim jesteś etapie tworzenia akcji. Zacznij od początku w naszej witrynie poświęconej konwersjom lub przejrzyj bardziej szczegółowe tematy.