จัดสรรบัญชีแบบเป็นโปรแกรม เข้าถึง และจัดการพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 (GA4)
สร้าง เข้าถึง และจัดการเอนทิตี Google Analytics โดยใช้โปรแกรม เช่น บัญชี พร็อพเพอร์ตี้ (Universal Analytics เท่านั้น) ข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ ฯลฯ จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ และนําเข้าข้อมูล

สร้างบัญชี Google Analytics แบบเป็นโปรแกรม
นี่คือ API สำหรับสิทธิ์การเข้าถึงแบบจำกัด สำหรับผู้ได้รับเชิญเท่านั้น
ลบข้อมูลทั้งหมดในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics ที่เชื่อมโยงกับตัวระบุผู้ใช้แบบเป็นโปรแกรม