แบนเนอร์อัจฉริยะ

แบนเนอร์อัจฉริยะคือหน่วยโฆษณาที่แสดงผลโฆษณาแบนเนอร์ความกว้างหน้าจอในหน้าจอทุกขนาดบนอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะในแนวนอนหรือแนวตั้ง แบนเนอร์อัจฉริยะจะตรวจหาความกว้างของอุปกรณ์ในการวางแนวปัจจุบันของอุปกรณ์ และสร้างมุมมองโฆษณาที่มีขนาดดังกล่าว

แบนเนอร์อัจฉริยะมี 3 แบบดังนี้

ความสูงของโฆษณา ความสูงของหน้าจอ
32 dp ≤ 400 dp
50 dp > 400 dp และ ≤ 720 dp
90 dp > 720 dp

โดยทั่วไป แบนเนอร์อัจฉริยะในโทรศัพท์มีความสูง 50 dp ในแนวตั้งและ 32 dp ในแนวนอน ในแท็บเล็ต ความสูงโดยทั่วไปคือ 90 dp ในการวางแนวทั้ง 2 แบบ

เมื่อโฆษณาแบบรูปภาพมีขนาดใหญ่ไม่พอที่จะใช้พื้นที่ทั้งหมดที่จัดสรรไว้ รูปภาพจะอยู่ตรงกลางและมีพื้นที่ว่างทั้งสองด้าน

หากต้องการใช้แบนเนอร์อัจฉริยะ ให้ระบุ AdSize.SmartBanner สําหรับขนาดโฆษณาเมื่อสร้าง BannerView เช่น

// Create a Smart Banner at the top of the screen.
BannerView bannerView = new BannerView(adUnitId, AdSize.SmartBanner, AdPosition.Top);