شروع کنید

AdMob Mediation یک ویژگی است که به شما امکان می‌دهد از منابع متعدد، از جمله شبکه AdMob، شبکه‌های تبلیغاتی شخص ثالث و کمپین‌های AdMob، تبلیغات را به برنامه‌های خود ارائه دهید. AdMob Mediation با ارسال درخواست‌های تبلیغاتی به چندین شبکه به حداکثر رساندن نرخ پر شدن و افزایش درآمد شما کمک می‌کند تا مطمئن شود بهترین شبکه موجود برای ارائه تبلیغات را پیدا می‌کنید. مطالعه موردی .

پیش نیازها

قبل از اینکه بتوانید میانجیگری را برای یک قالب تبلیغ یکپارچه کنید، باید آن قالب تبلیغ را در برنامه خود ادغام کنید:

تازه در میانجیگری؟ مروری بر میانجیگری AdMob را بخوانید.

برای مناقصه:Google Mobile Ads SDK 7.53.1 یا بالاتر.

SDK تبلیغات موبایل را راه اندازی کنید

راهنمای شروع سریع به شما نشان می دهد که چگونه SDK تبلیغات موبایلی را مقداردهی اولیه کنید . در طول آن فراخوانی اولیه، آداپتورهای میانجیگری و مناقصه نیز مقداردهی اولیه می شوند. برای اطمینان از مشارکت کامل هر شبکه تبلیغاتی در اولین درخواست تبلیغ، مهم است که منتظر بمانید تا مقداردهی اولیه قبل از بارگیری تبلیغات کامل شود.

کد نمونه زیر نشان می دهد که چگونه می توانید وضعیت اولیه سازی هر آداپتور را قبل از درخواست تبلیغ بررسی کنید.

سریع

import GoogleMobileAds

@UIApplicationMain
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

 func application(_ application: UIApplication,
   didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplicationLaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {

  let ads = GADMobileAds.sharedInstance()
  ads.start { status in
   // Optional: Log each adapter's initialization latency.
   let adapterStatuses = status.adapterStatusesByClassName
   for adapter in adapterStatuses {
    let adapterStatus = adapter.value
    NSLog("Adapter Name: %@, Description: %@, Latency: %f", adapter.key,
    adapterStatus.description, adapterStatus.latency)
   }

   // Start loading ads here...
  }

  return true
 }

}

هدف-C

@import GoogleMobileAds;

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application
  didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {

 GADMobileAds *ads = [GADMobileAds sharedInstance];
 [ads startWithCompletionHandler:^(GADInitializationStatus *status) {
  // Optional: Log each adapter's initialization latency.
  NSDictionary *adapterStatuses = [status adapterStatusesByClassName];
  for (NSString *adapter in adapterStatuses) {
   GADAdapterStatus *adapterStatus = adapterStatuses[adapter];
   NSLog(@"Adapter Name: %@, Description: %@, Latency: %f", adapter,
      adapterStatus.description, adapterStatus.latency);
  }

  // Start loading ads here...
 }];
 return YES;
}

@end

بدانید کدام شبکه تبلیغاتی برنده است

هر کلاس قالب تبلیغاتی دارای یک ویژگی GADResponseInfo است که حاوی adNetworkClassName است که نام کلاس شبکه تبلیغاتی را برای تبلیغ فعلی برمی‌گرداند. adNetworkClassName فقط زمانی یک مقدار دارد که یک تبلیغ با موفقیت بارگیری شود. کد زیر به شما نشان می دهد که چگونه می توانید این اطلاعات را برای تبلیغات بنری دریافت کنید.

سریع

func adViewDidReceiveAd(_ bannerView: GADBannerView) {
 print("Banner adapter class name: \(bannerView.responseInfo.adNetworkClassName)")
}

هدف-C

- (void)adViewDidReceiveAd:(GADBannerView *)bannerView {
 NSLog(@"Banner adapter class name: %@", bannerView.responseInfo.adNetworkClassName);
}

برای جزئیات به بازیابی اطلاعات مربوط به پاسخ آگهی مراجعه کنید.

اطمینان حاصل کنید که Refresh را در تمام رابط‌های کاربری شبکه‌های تبلیغات شخص ثالث برای واحدهای تبلیغات بنری مورد استفاده در میانجیگری AdMob غیرفعال کنید. این کار از رفرش مضاعف جلوگیری می‌کند، زیرا AdMob نیز بر اساس نرخ تازه‌سازی واحد تبلیغات بنر شما، به‌روزرسانی را راه‌اندازی می‌کند.

میانجیگری تبلیغات بومی

در زیر برخی از بهترین شیوه هایی که باید در هنگام اجرای میانجیگری بومی در نظر گرفته شوند آورده شده است.

خط مشی ارائه تبلیغات بومی
هر شبکه تبلیغاتی سیاست های خاص خود را دارد. هنگام استفاده از میانجی‌گری، مهم است که به یاد داشته باشید که برنامه شما همچنان باید از خط‌مشی‌های شبکه واسطه‌ای که آگهی را ارائه کرده است، تبعیت کند.
هنگام درخواست از کلاس GADMultipleAdsAdLoaderOptions استفاده نکنید
درخواست‌ها برای چندین آگهی بومی فقط تبلیغات Google را ارائه می‌کنند. ویژگی چندگانه تبلیغات بومی از میانجیگری پشتیبانی نمی کند.

قوانین حفظ حریم خصوصی ایالات متحده و GDPR

اگر نیاز به پیروی از قوانین حریم خصوصی ایالت های ایالات متحده یا مقررات عمومی حفاظت از داده ها (GDPR) دارید، مراحل موجود در تنظیمات مقررات ایالتی یا تنظیمات GDPR را دنبال کنید تا شرکای میانجی خود را در AdMob Privacy & Messaging در ایالات متحده یا لیست شرکای تبلیغاتی GDPR اضافه کنید. . عدم انجام این کار می تواند منجر به شکست شرکا در ارائه تبلیغات در برنامه شما شود.

درباره فعال کردن پردازش داده محدود (RDP) و کسب رضایت GDPR با SDK پلت فرم پیام‌رسانی کاربر Google (UMP) بیشتر بیاموزید.