Wybierz zakresy interfejsu API Centrum alertów

Ten dokument zawiera informacje na temat autoryzacji i uwierzytelniania związane z interfejsem Alert Center API. Zanim przeczytasz ten dokument, zapoznaj się z ogólnymi informacjami o uwierzytelniania i autoryzacji w Google Workspace w artykule Więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji.

Konfigurowanie protokołu OAuth 2.0 na potrzeby autoryzacji

Skonfiguruj ekran zgody OAuth w swojej aplikacji i wybierz zakresy, aby określić, jakie informacje będą widoczne dla użytkowników i weryfikatorów aplikacji, oraz zarejestrować aplikację, aby móc ją później opublikować.

Zakresy interfejsu API alertów

Aby określić poziom dostępu przyznany aplikacji, musisz wskazać i zadeklarować zakresy autoryzacji. Zakres autoryzacji to ciąg identyfikatora URI OAuth 2.0 zawierający nazwę aplikacji Google Workspace, rodzaj danych, do których aplikacja ma dostęp, oraz poziom dostępu. Zakresy to żądania aplikacji dotyczące pracy z danymi Google Workspace, w tym danymi kont Google użytkowników.

Po zainstalowaniu aplikacji użytkownik jest proszony o sprawdzenie zakresów używanych przez aplikację. Warto wybrać najwęższy możliwy zakres i unikać żądania zakresów, które nie są wymagane przez aplikację. Użytkownicy łatwiej przyznają dostęp do ograniczonych, jasno opisanych zakresów.

Interfejs Alert Center API obsługuje te zakresy:

Zakresy Znaczenie
https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts Uprawnienia do zapisu i odczytu interfejsu Alert Center API

Dostęp do interfejsu Alert Center API możesz uzyskać tylko za pomocą konta usługi. Informacje o używaniu kont usługi w Google Workspace znajdziesz w artykule Tworzenie danych logowania.