Informacje dotyczące uwierzytelniania i autoryzacji w Centrum alertów

Ten dokument zawiera informacje dotyczące autoryzacji i uwierzytelniania właściwe dla interfejsu API. Zanim przeczytasz ten dokument, zapoznaj się z ogólnymi informacjami o uwierzytelnianiu i autoryzacji w Google Workspace na stronie Więcej informacji o uwierzytelnianiu i autoryzacji.

Aby zdefiniować poziom dostępu przyznany aplikacji, musisz określić i zadeklarować zakresy autoryzacji. Zakres autoryzacji to ciąg identyfikatora URI OAuth 2.0 zawierający nazwę aplikacji Google Workspace, rodzaje danych, do których uzyskuje dostęp, oraz poziom dostępu.

Więcej informacji o zakresach znajdziesz w sekcji Wybieranie zakresów dla aplikacji.

Dostęp do interfejsu Alert Center API można uzyskać tylko za pomocą konta usługi. Informacje o używaniu kont usługi z Google Workspace znajdziesz w artykule Tworzenie danych logowania.

Interfejs Alert Center API obsługuje te zakresy:

Zakresy Znaczenie
https://www.googleapis.com/auth/apps.alerts Uprawnienia do zapisu i odczytu interfejsu Alert Center API