Method: spaces.completeImport

Kończy proces importowania dotyczący określonego pokoju i czyni go widoczny dla użytkowników. Wymaga uwierzytelniania aplikacji i przekazywania dostępu w całej domenie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Autoryzowanie importowania danych przez aplikacje Google Chat.

Żądanie HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*}:completeImport

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu przestrzeni trybu importu.

Format: spaces/{space}

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Odpowiedź na wiadomość dotyczącą ukończenia procesu importowania pokoju.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "space": {
    object (Space)
  }
}
Pola
space

object (Space)

Obszar trybu importowania.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.