Method: spaces.members.patch

Üyeliği günceller. Örnek için Bir kullanıcının alandaki üyeliğini güncelleme başlıklı makaleyi inceleyin.

Kullanıcı kimlik doğrulaması gerektirir.

HTTP isteği

PATCH https://chat.googleapis.com/v1/{membership.name=spaces/*/members/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
membership.name

string

Üyeliğin sunucu tarafından atanan kaynak adı.

Biçim: spaces/{space}/members/{member}

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Zorunlu. Güncellenecek alan yolları. Birden çok değeri virgülle ayırın veya tüm alan yollarını güncellemek için * kullanın.

Şu anda desteklenen alan yolları:

  • role

İstek içeriği

İstek metni, Membership öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Membership öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.