Method: spaces.members.delete

Usuwa subskrypcję. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Usuwanie użytkownika lub aplikacji Google Chat z pokoju.

Wymaga uwierzytelniania użytkownika.

Żądanie HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/members/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
name

string

Wymagane. Nazwa zasobu subskrypcji do usunięcia. Aplikacje do obsługi czatu mogą usuwać użytkowników lub własne subskrypcje. Aplikacje do obsługi czatu nie mogą usuwać subskrypcji innych aplikacji.

Aby usunąć członkostwo użytkownika, wymagany jest zakres chat.memberships i format spaces/{space}/members/{member}. Możesz użyć tego adresu e-mail jako aliasu konta {member}. Na przykład spaces/{space}/members/example@gmail.com, gdzie example@gmail.com to adres e-mail użytkownika Google Chat.

Aby usunąć członkostwo w aplikacji, wymagane jest użycie zakresu chat.memberships.app i formatu spaces/{space}/members/app.

Format: spaces/{space}/members/{member} lub spaces/{space}/members/app.

Parametry zapytania

Parametry
useAdminAccess

boolean

Gdy true, metoda uruchamia się z wykorzystaniem uprawnień administratora Google Workspace użytkownika.

Użytkownik dzwoniący musi być administratorem Google Workspace z uprawnieniami do zarządzania rozmowami na czacie i w pokojach.

Wymaga zakresu OAuth 2.0 chat.admin.memberships.

Dostęp administratora nie obsługuje usuwania subskrypcji aplikacji w pokoju.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Membership.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.admin.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.app

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.