Szablon lojalnościowy

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Użyj tego narzędzia, aby dostosować swoją kartę lojalnościową, i skorzystaj z poniższych fragmentów kodu.

Karty lojalnościowe obsługują renderowanie szablonów. Jeśli nie zdefiniowano żadnego szablonu, zostanie użyty szablon domyślny.

Definicja szablonu

Szablon karty jest określony na poziomie klasy i służy do wyświetlania wszelkich powiązanych z nią obiektów. Szablon określa pola, które mają wyświetlać się w poszczególnych sekcjach karty.

Szablon dzieli się na te sekcje:

Android

Omówienie szablonu

Sieć

Omówienie szablonu

Tytuł karty

Android

Elementy tytułu karty
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  lub class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  lub class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Sieć

Elementy tytułu karty
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  lub class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  lub class.programName
 4. class.hexBackgroundColor

Sekcja tytułu karty służy do wyświetlania logo, nazwy wydawcy i tytułu programu. Nie można zmieniać odwołań do pól, które je wypełniają, ani ich pozycji.

Szablon karty

Android

Omówienie szablonu

Sieć

Omówienie szablonu

Sekcja szablonu karty służy do wyświetlania dodatkowych wierszy. Te wiersze mogą zawierać pola tekstowe uporządkowanych danych lub pola modułu tekstowego.

Możesz podać liczbę wierszy, która określa liczbę obiektów na liście class.classTemplateInfo.cardTemplateOverride.cardRowTemplateInfos[]. Lista wymaga co najmniej 1 elementu. Zalecamy skorzystanie z maksymalnie 2 elementów. Każdy element musi mieć jeden z tych typów:

 • oneItem, który akceptuje 1 element:
  • item
 • twoItems, który akceptuje 2 elementy:
  • startItem
  • endItem
 • threeItems, który akceptuje 3 elementy:
  • startItem
  • middleItem
  • endItem

Każdy element można określić jako selektor jednego pola (.firstValue), selektory dwóch pól (.firstValue i .secondValue) lub zdefiniowany wstępnie element (.predefinedItem). Wyświetlają się zarówno wartości wybranego pola, jak i odpowiadające im etykiety. Gdy zdefiniujesz 2 selektory pól, wartości wybranych pól będą wyświetlane z separatorem „/”. To samo dotyczy etykiet wybranych pól. Wstępnie zdefiniowane elementy są używane do definiowania bardziej złożonego renderowania.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zastąpić wiersze wiersza szablonu karty, aby określić dwa wiersze. Każdy wiersz zawiera 3 elementy, z których każdy odwołuje się do 6 pól niestandardowych textModuleData na poziomie klasy i ich nagłówków jako etykiet:

Python

 {
  ... //Rest of class
  "textModulesData": [
    {
      "header": "Label 1",
      "body": "Some info 1",
      "id": "myfield1"
    },
    {
      "header": "Label 2",
      "body": "Some info 2",
      "id": "myfield2"
    },
    {
      "header": "Label 3",
      "body": "Some info 3",
      "id": "myfield3"
    },
    {
      "header": "Label 4",
      "body": "Some info 4",
      "id": "myfield4"
    },
    {
      "header": "Label 5",
      "body": "Some info 5",
      "id": "myfield5"
    },
    {
      "header": "Label 6",
      "body": "Some info 6",
      "id": "myfield6"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardTemplateOverride": {
      "cardRowTemplateInfos": [{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield1']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield2']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield3']"
              }]
            }
          },
        }
      },{
        "threeItems": {
          "startItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield4']"
              }]
            }
          },
          "middleItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield5']"
              }]
            }
          },
          "endItem": {
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.textModulesData['myfield6']"
              }]
            }
          },
        }
      }]
    }
  }
}
  

Java

// Rest of class
 .setTextModulesData((new ArrayList<TextModuleData>() {
  {
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 1")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield1"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 2")
    .setBody("Some info 1")
    .setId("myfield2"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 3")
    .setBody("Some info 3")
    .setId("myfield3"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 4")
    .setBody("Some info 4")
    .setId("myfield4"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 5")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield5"));
   add((new TextModuleData()).setHeader("Label 6")
    .setBody("Some info 5")
    .setId("myfield6"));
  }
 }))
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setCardTemplateOverride((new CardTemplateOverride())
   .setCardRowTemplateInfos(new ArrayList<CardRowTemplateInfo>() {
    {
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']"));
       }
      })))
     ));
     add((new CardRowTemplateInfo()).setThreeItems((new CardRowThreeItems())
      .setStartItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']"));
       }
      })))
      .setMiddleItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']"));
       }
      })))
      .setEndItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
       {
        add((new FieldReference()).setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']"));
       }
      })))
     ));
     }
 })))
  

PHP

// Rest of class
  $textModulesData1 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData1->setBody("Some info 1");
  $textModulesData1->setHeader("Label 1");
  $textModulesData1->setId("myfield1");

  $textModulesData2 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData2->setBody("Some info 2");
  $textModulesData2->setHeader("Label 2");
  $textModulesData2->setId("myfield2");

  $textModulesData3 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData3->setBody("Some info 3");
  $textModulesData3->setHeader("Label 3");
  $textModulesData3->setId("myfield3");

  $textModulesData4 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData4->setBody("Some info 4");
  $textModulesData4->setHeader("Label 4");
  $textModulesData4->setId("myfield4");

  $textModulesData5 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData5->setBody("Some info 5");
  $textModulesData5->setHeader("Label 5");
  $textModulesData5->setId("myfield5");

  $textModulesData6 = new Google_Service_Walletobjects_TextModuleData();
  $textModulesData6->setBody("Some info 6");
  $textModulesData6->setHeader("Label 6");
  $textModulesData6->setId("myfield6");

  $textModulesDatas = array($textModulesData1, $textModulesData2, $textModulesData3,
         $textModulesData4, $textModulesData5, $textModulesData6);

  $startItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield1']");

  $startItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue->setFields(array($startItemField));

  $startItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem->setFirstValue($startItemFirstValue);

  $middleItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield2']");

  $middleItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue->setFields(array($middleItemField));

  $middleItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem->setFirstValue($middleItemFirstValue);

  $endItemField = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField->setFieldPath("class.textModulesData['myfield3']");

  $endItemFirstValue = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue->setFields(array($endItemField));

  $endItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem->setFirstValue($endItemFirstValue);

  $cardRowTemplate = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate->setStartItem($startItem);
  $cardRowTemplate->setMiddleItem($middleItem);
  $cardRowTemplate->setEndItem($endItem);

  $cardRowTemplateInfo1 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo1->setThreeItems($cardRowTemplate);

  $startItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $startItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield4']");

  $startItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $startItemFirstValue2->setFields(array($startItemField2));

  $startItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $startItem2->setFirstValue($startItemFirstValue2);

  $middleItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $middleItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield5']");

  $middleItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $middleItemFirstValue2->setFields(array($middleItemField2));

  $middleItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $middleItem2->setFirstValue($middleItemFirstValue2);

  $endItemField2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $endItemField2->setFieldPath("class.textModulesData['myfield6']");

  $endItemFirstValue2 = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $endItemFirstValue2->setFields(array($endItemField2));

  $endItem2 = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $endItem2->setFirstValue($endItemFirstValue2);

  $cardRowTemplate2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowThreeItems();
  $cardRowTemplate2->setStartItem($startItem2);
  $cardRowTemplate2->setMiddleItem($middleItem2);
  $cardRowTemplate2->setEndItem($endItem2);

  $cardRowTemplateInfo2 = new Google_Service_Walletobjects_CardRowTemplateInfo();
  $cardRowTemplateInfo2->setThreeItems($cardRowTemplate2);

  $cardTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_CardTemplateOverride();
  $cardTemplateOverride->setCardRowTemplateInfos(array($cardRowTemplateInfo1,
         $cardRowTemplateInfo2));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardTemplateOverride($cardTemplateOverride);

  $payload->setTextModulesData($textModulesDatas);
  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  

Kod tworzy kartę w następującym formacie sekcji kodu szablonu:

Przykład zastąpienia etykiety.

Pusty element nie jest wyświetlany. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji pól. Jeśli wszystkie elementy wiersza są puste, wiersz się nie wyświetli. Jeśli puste są tylko niektóre elementy wiersza, elementy z zawartością zostaną odpowiednio rozmieszczone i wyświetli się wiersz z mniejszą liczbą elementów.

Jeśli nie zastąpisz szablonu karty, zostaną użyte: domyślna liczba wierszy i elementów oraz domyślne odwołania do pól. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Szablon domyślny.

Po zdefiniowaniu banera powitalnego może on pojawić się po pierwszym wierszu na liście cardRowTemplateInfos lub nad wierszem (jeśli jest tylko 1 wiersz).

Kod kreskowy karty

Android

Elementy kodu kreskowego karty
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.type i object.barcode.value
  lub object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  , object.accountId
  lub object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail
 6. object.heroImage
  lub class.heroImage

Sieć

Elementy kodu kreskowego karty
 1. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstTopDetail
 2. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .secondTopDetail
 3. object.barcode.type i object.barcode.value
  lub object.accountId
 4. object.barcode.alternateText
  , object.accountId
  lub object.barcode.value
 5. class.classTemplateInfo
    .cardBarcodeSectionDetails
    .firstBottomDetail

Sekcja kodu kreskowego karty służy do wyświetlania dodatkowego tekstu lub obrazów nad i pod kodem kreskowym. Żadne z pól w tej sekcji nie jest wymagane.

Dostępne są selektory 3 pól, których można użyć do zdefiniowania 2 obok siebie obok siebie i jednego pod kodem kreskowym. Wyświetlają się one bez etykiet i mogą być polami tekstowymi uporządkowanych danych, polami modułu tekstowego lub polami modułu obrazów. Jeśli używasz obrazów, muszą być one zgodne ze wskazówkami dotyczącymi promowania marki.

Kod kreskowy jest określany przez typ i wartość. Listę obsługiwanych typów kodów kreskowych znajdziesz w dokumentacji. Ponadto pod kodem kreskowym może być wyświetlany tekst. Ten tekst może między innymi ułatwia skanowanie kodów kreskowych.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zastąpić sekcję kodu kreskowego na karcie, aby wyświetlić obraz nad kodem kreskowym:

Python

#... rest of class
  "imageModulesData": [
    {
      "mainImage": {
        "sourceUri": {
          "uri": "http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg",
          "description": "Coffee"
        }
      },
      "Id": "myimage"
    }
  ],
  "classTemplateInfo": {
    "cardBarcodeSectionDetails": {
      "firstTopDetail": {
        "fieldSelector": {
          "fields": [
            {
            "fieldPath": "class.imageModulesData['myimage'].mainImage"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setImageModulesData((new ArrayList<ImageModuleData>() {
  {
   add((new ImageModuleData())
    .setId("myimage")
    .setMainImage((new Image()).setSourceUri((new ImageUri()).setDescription("Coffee beans")
     .setUri("http://farm4.staticflickr.com/3738/12440799783_3dc3c20606_b.jpg"))));
    }
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setCardBarcodeSectionDetails((new CardBarcodeSectionDetails())
     .setFirstTopDetail((new BarcodeSectionDetail())
      .setFieldSelector((new FieldSelector())
       .setFields((new ArrayList<FieldReference>(){
        {
         add((new FieldReference()).setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage"));
        }
      })))))
   }
  

PHP

//... rest of class
  $imageUri = new Google_Service_Walletobjects_ImageUri();
  $imageUri->setUri("https://farm8.staticflickr.com/7340/11177041185_a61a7f2139_o.jpg");
  $imageUri->setDescription("Baconrista flights image");
  $image = new Google_Service_Walletobjects_Image();
  $image->setSourceUri($imageUri);
  $imageModulesData = new Google_Service_Walletobjects_ImageModuleData();
  $imageModulesData->setMainImage($image);
      $imageModulesData->setId("myimage");

  $cardBarcodeFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $cardBarcodeFieldReference->setFieldPath("class.imageModulesData['myimage'].mainImage");

  $cardBarcodeFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $cardBarcodeFieldSelector->setFields(array($cardBarcodeFieldReference));

  $cardBarcodeDetail = new Google_Service_Walletobjects_BarcodeSectionDetail();
  $cardBarcodeDetail->setFieldSelector($cardBarcodeFieldSelector);

  $cardBarcodeSectionDetails = new Google_Service_Walletobjects_CardBarcodeSectionDetails();
  $cardBarcodeSectionDetails->setFirstTopDetail($cardBarcodeDetail);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setCardBarcodeSectionDetails($cardBarcodeSectionDetails);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
      $payload->setImageModuleData($imageModulesData);
  

Kod tworzy kartę w następującym formacie sekcji kodu kreskowego:

Przykład zastąpienia kodu kreskowego karty.

Jeśli nie zastąpisz sekcji kodu kreskowego, używane będą domyślne pola kodu kreskowego. Więcej informacji znajdziesz w artykule Szablon domyślny.

Szablon szczegółów

Android

Sekcje szablonu szczegółów
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item

Sieć

Sekcje szablonu szczegółów
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[0].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[1].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[2].item
 • class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride
    .detailsItemInfos[3].item

Sekcja szablonu szczegółów to lista elementów class.classTemplateInfo.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[]. Elementy mogą zawierać dowolne pola uporządkowanych danych, pola modułu tekstowego, pola modułu linków, pola modułu obrazów lub wiadomości.

Każdy element można określić jako selektor jednego pola (.firstValue), selektory dwóch pól (.firstValue i .secondValue) lub wstępnie zdefiniowany element (.predefinedItem). Wyświetlają się zarówno wartości wybranego pola, jak i odpowiadające im etykiety. Gdy zdefiniujesz 2 selektory pól, wartości wybranych pól będą wyświetlane z separatorem „/”. To samo dotyczy etykiet wybranych pól. Wstępnie zdefiniowane elementy służą do definiowania bardziej złożonego renderowania. Pola modułu obrazów renderują się w pełnej szerokości bez etykiety.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zastąpić sekcję ze szczegółami karty, aby wyświetlić pojedyncze pole linksModuleData z etykietą:

Python

//... rest of class
  "linksModuleData": {
    "uris": [
      {
        "uri": "http://maps.google.com/",
        "description": "Nearby Locations",
        "id":"mylink"
      }
    ]
  },
  "classTemplateInfo": {
    "detailsTemplateOverride": {
      "detailsItemInfos": [
        {
          "item":{
            "firstValue": {
              "fields": [{
                "fieldPath": "class.linksModuleData.uris['mylink']"
              }]
            }
          }
        }
      ]
    }
   }
//... rest of class
  

Java

 //... rest of class
 .setLinksModuleData((new ArrayList<LinksModuleData>() {
  {
   add((new LinksModuleData()).setDescription("Nearby Locations")
    .setUri("http://maps.google.com/")
    .setId("mylink"));
   }))
   .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
    .setDetailsTemplateOverride((new DetailsTemplateOverride())
     .setDetailsItemInfos(new ArrayList<DetailsItemInfo>(){
      {
       add((new DetailsItemInfo())
        .setItem((new TemplateItem()).setFirstValue((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
         {
          add((new FieldReference()).setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']"));
         }
        }))));
       }
      }))
//... rest of class
  

PHP  //... rest of class building
  $locationUri = new Google_Service_Walletobjects_Uri();
  $locationUri->setUri("http://maps.google.com/");
  $locationUri->setDescription("Nearby Locations");
  $locationUri->setId("mylink");

  $linksModuleData = new Google_Service_Walletobjects_LinksModuleData();
  $linksModuleData->setUris(array($locationUri));

  $detailItemFieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $detailItemFieldReference->setFieldPath("class.linksModuleData.uris['mylink']");
  $detailItemFieldSelector = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $detailItemFieldSelector->setFields(array($detailItemFieldReference));

  $detailItem = new Google_Service_Walletobjects_TemplateItem();
  $detailItem->setFirstValue($detailItemFieldSelector);

  $detailsItemInfo = new Google_Service_Walletobjects_DetailsItemInfo();
  $detailsItemInfo->setItem($detailItem);

  $cardDetailsTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_DetailsTemplateOverride();
  $cardDetailsTemplateOverride->setDetailsItemInfos(array($detailsItemInfo));

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setDetailsTemplateOverride($cardDetailsTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  $payload->setLinksModuleData($linksModuleData);
  //... rest of class
  

Kod tworzy kartę w następującym formacie sekcji szczegółów:

Przykład zastąpienia szczegółów.

Pusty element nie jest wyświetlany. Więcej informacji znajdziesz w dokumentacji pól.

Jeśli nie zastąpisz szablonu szczegółów, wyświetli się, w domyślnej kolejności, domyślna lista pól, do których można się odwołać. Więcej informacji znajdziesz w opisie domyślnego szablonu.

Szablon listy

Wyświetlenie listy szablonów
 1. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .firstRowOption.fieldOption.fields[]
 2. class.classTemplateInfo.listTemplateOverride
    .secondRowOption.fields[]
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor

Sekcja szablonu listy pozwala wybrać pole, które wyświetla się w widoku kart w aplikacji Portfel Google. Karta wyświetla się na liście razem z logo, kolorem tła i 3 wierszami.

Poniższy przykładowy kod pokazuje, jak zastąpić szablon listy karty w celu wyświetlenia pola daty ważności obiektu jednej karty w pierwszym wierszu szablonu listy:

Python


#... rest of class definition
  "classTemplateInfo": {
    "listTemplateOverride":{
      "firstRowOption": {
        "fieldOption":{
          "fields": [{
            "fieldPath": "object.validTimeInterval.end"
          }]
        }
      }
    }
  }
}
  

Java

//... rest of class
 .setClassTemplateInfo((new ClassTemplateInfo())
  .setListTemplateOverride((new ListTemplateOverride())
   .setFirstRowOption((new FirstRowOption())
    .setFieldOption((new FieldSelector()).setFields(new ArrayList<FieldReference>(){
     {
      add((new FieldReference()).setFieldPath("object.validTimeInterval.end"));
     }
    }))))
//... rest of class
  

PHP

  //... rest of class
  $fieldReference = new Google_Service_Walletobjects_FieldReference();
  $fieldReference->setFieldPath("object.validTimeInterval.end");

  $fieldOption = new Google_Service_Walletobjects_FieldSelector();
  $fieldOption->setFields(array($fieldReference));

  $firstRowOption = new Google_Service_Walletobjects_FirstRowOption();
  $firstRowOption->setFieldOption($fieldOption);

  $listTemplateOverride = new Google_Service_Walletobjects_ListTemplateOverride();
  $listTemplateOverride->setFirstRowOption($firstRowOption);

  $classTemplateInfo = new Google_Service_Walletobjects_ClassTemplateInfo();
  $classTemplateInfo->setListTemplateOverride($listTemplateOverride);

  $payload->setClassTemplateInfo($classTemplateInfo);
  //... rest of class
  

Kod tworzy kartę z tym odwzorowaniem szablonu listy:

Przykład zastąpienia listy.

Te 3 wiersze można określić za pomocą selektora pól. Pola są wyświetlane bez etykiety.

Etykiety

Wszystkie pola uporządkowanych danych mają etykietę dostarczaną przez Google. Google odpowiada za przetłumaczenie każdej etykiety na wszystkie obsługiwane języki.

Niektóre z tych etykiet można dostosować za pomocą jednego z pól class.custom<name_of_the_field>Label. Jeśli dostosujesz etykietę, to na Tobie spocznie odpowiedzialność za przetłumaczenie jej na wszystkie języki, które mają być obsługiwane.

Odwołania do pól

Odwołania do pól są używane w różnych częściach szablonu w formie class.classTemplateInfo.*.fields[]. Odwołanie do pola zawiera listę ścieżek do pól uporządkowanych danych, pól modułu tekstowego, pól modułu linków, pól modułu obrazów lub wiadomości.

Nie wszystkie typy ścieżek są dozwolone w każdym odniesieniu do pola. Na przykład niektóre odwołania obsługują tylko ścieżki do pól tekstowych uporządkowanych danych lub pól modułu tekstowego. Pola tekstowe uporządkowanych danych obsługują dane w formie ciągów znaków, zlokalizowanych ciągów znaków, dat i kwot.

Lista może posłużyć do wdrożenia logiki zastępczej. Oznacza to, że jeśli pierwsza ścieżka na liście prowadzi do pustego pola, sprawdzana jest kolejna ścieżka. Logika awaryjna dotyczy głównie pól tekstowych uporządkowanych danych lub pól modułu tekstowego. Nie używaj różnych typów pól na jednej liście. Logiki awaryjnej należy używać rozważnie i tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy pola mają mieć spójny wzór w niektórych obiektach, a w innych nie. Zwykle łatwiej jest utworzyć osobne klasy dla poszczególnych przypadków użycia.

Jeśli wszystkie ścieżki na liście odwołań do pól prowadzą do pustych pól, element, który z nich korzysta, nie będzie wyświetlany. Jeśli element, który ma korzystać z odwołania do pola, zawsze powinien być obecny, co najmniej jedna ścieżka nie może być pusta. Zalecamy ustawienie w polu specjalnego znaku, takiego jak „-”, który będzie reprezentował pustą wartość, nawet jeśli niektóre pola obsługują ciągi z samą spacją.

Aby odwołać się do pola na liście, możesz użyć indeksu pola na liście lub, w większości przypadków, identyfikatora odwołania. Elementy listy, do których można się odwołać za pomocą identyfikatora, zawierają pole .id. Zalecamy stosowanie identyfikatora referencyjnego, a nie indeksu pola na liście, jeśli jest dostępne.

Oto przykład, w jaki sposób odwołać się do pól na liście.

 • object.imageModulesData[0].id = my-first-id
 • object.imageModulesData[1].id = my-second-id
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[0].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[‘my-second-id’]
 • class.detailsTemplateOverride.detailsItemInfos[1].item.firstValue.fields[0].fieldPath = object.imageModulesData[0]

W tym przypadku pierwszy element w sekcji szczegółów karty jest drugim obrazem zadeklarowanym w obiekcie. Drugi element w sekcji szczegółów karty to pierwszy obraz zadeklarowany w obiekcie.

Domyślny szablon

Android

Domyślne elementy szablonu
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  lub class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  lub class.programName
 4. POINTS
  , object.loyaltyPoints.localizedLabel
  lub object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. NAGRODY
  lub object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  bądź object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.type i object.barcode.value
  lub object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  , object.accountId
  lub object.barcode.value
 10. object.heroImage
  lub class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. NAZWA CZŁONKA
  , class.localizedAccountNameLabel
  lub class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. MEMBER ID
  , class.localizedAccountIdLabel
  lub class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. NAGRODY
  lub class.localizedRewardsTierLabel
  lub class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  lub class.rewardsTier
 18. POZOSTAŁE NAGRODY
  lub class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  lub class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  lub class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Sieć

Domyślne elementy szablonu
 1. class.programLogo
 2. class.localizedIssuerName
  lub class.issuerName
 3. class.localizedProgramName
  lub class.programName
 4. POINTS
  , object.loyaltyPoints.localizedLabel
  lub object.loyaltyPoints.label
 5. object.loyaltyPoints.balance
 6. NAGRODY
  lub object.secondaryLoyaltyPoints.localizedLabel
  bądź object.secondaryLoyaltyPoints.label
 7. object.secondaryLoyaltyPoints.balance
 8. object.barcode.type i object.barcode.value
  lub object.accountId
 9. object.barcode.alternateText
  , object.accountId
  lub object.barcode.value
 10. object.heroImage
  lub class.heroImage
 11. class.hexBackgroundColor
 12. NAZWA CZŁONKA
  , class.localizedAccountNameLabel
  lub class.accountNameLabel
 13. object.accountName
 14. MEMBER ID
  , class.localizedAccountIdLabel
  lub class.accountIdLabel
 15. object.accountId
 16. NAGRODY
  lub class.localizedRewardsTierLabel
  lub class.rewardsTierLabel
 17. class.localizedRewardsTier
  lub class.rewardsTier
 18. POZOSTAŁE NAGRODY
  lub class.localizedSecondaryRewardsTierLabel
  lub class.secondaryRewardsTierLabel
 19. class.localizedSecondaryRewardsTier
  lub class.secondaryRewardsTier
 20. class.imageModulesData[0].mainImage
 21. object.imageModulesData[0].mainImage
 22. class.messages[].header
 23. class.messages[].body
 24. object.messages[].header
 25. object.messages[].body
 26. class.textModulesData[0..9].header
 27. class.textModulesData[0..9].body
 28. object.textModulesData[0..9].header
 29. object.textModulesData[0..9].body
 30. class.linksModuleData.uris[].description
 31. object.linksModuleData.uris[].description
 32. class.homepageUri

Maksymalnie może wyświetlać się tylko 1 pole modułu obrazów z klasy i tylko 1 pole modułu obrazów z obiektu. Jeśli potrzebujesz więcej niż 1 pola modułu obrazów na dowolnym poziomie, zastąp domyślny szablon.

Maksymalnie może wyświetlać się 10 pól modułu tekstowego z klasy i 10 pól modułu tekstowego z obiektu. Pola wyświetlają się w kolejności, w której są zdefiniowane w tablicy. Jeśli potrzebujesz więcej niż 10 pól modułu tekstowego na dowolnym poziomie, zastąp domyślny szablon.

Maksymalnie może wyświetlać się 10 wiadomości z klasy i 10 wiadomości z obiektu. Nie gwarantujemy kolejności wiadomości. Jeśli potrzebujesz więcej niż 10 wiadomości na dowolnym poziomie lub dowolnej gwarancji, zastąp domyślny szablon.

W polu modułu linków nie ma limitu identyfikatorów URI, które możesz zdefiniować. Identyfikatory URI są zgrupowane w podanej kolejności na poszczególnych poziomach (klasa lub obiekt):

 1. współrzędne na mapie,
 2. numery telefonów;
 3. Adresy e-mail
 4. strony internetowe,

W przypadku każdej grupy identyfikatory URI są wyświetlane w kolejności, w której są zdefiniowane w tablicy. Jeśli chcesz zmienić kolejność, zastąp domyślny szablon.

Domyślne elementy szablonu listy
 1. class.localizedIssuerName
  lub class.issuerName
 2. class.localizedProgramName
  lub class.programName
 3. class.programLogo
 4. class.hexBackgroundColor