Konfigurowanie konta wystawcy interfejsu Google Wallet API

Wystawca karty to każda osoba lub firma, która używa interfejsu Google Wallet API do wydawania kart dowolnym użytkownikom.Aby tworzyć i wystawiać karty, musisz zarejestrować konto wystawcy interfejsu Google Wallet API. Wystawcy kart, którzy chcą korzystać z interfejsu API Portfela Google typu REST, muszą dodatkowo włączyć Google Wallet API w konsoli Google Cloud.

Rejestrowanie konta Google Wallet API Issuer

Konto wystawcy interfejsu API Portfela Google pozwala tworzyć karty i wydawać je użytkownikom Portfela Google. Konto wystawcy daje też dostęp do panelu interfejsu Google Wallet API w konsoli usług Google Pay i Portfela Google, gdzie możesz zarządzać swoim kontem.

Aby utworzyć konto wystawcy interfejsu API Portfela Google, wykonaj te czynności:

  1. Otwórz konsolę Google Pay i Portfela Google i zaloguj się na konto Google, które ma mieć rolę administratora konta wydawcy.
  2. Wypełnij formularz, aby podać publiczną nazwę firmy swojego konta wystawcy, i zaakceptuj Dodatkowe warunki korzystania z interfejsu Google Wallet API oraz Politykę prywatności Google.
  3. W panelu Konsoli usług Google Pay i Portfela Google kliknij przycisk „Utwórz kartę” na karcie „Interfejs Google Wallet API”.
  4. Kliknij przycisk „Utwórz pierwszą kartę”.
  5. Aby utworzyć konto wydawcy, przeczytaj i zaakceptuj Warunki korzystania z interfejsu API Portfela Google.

Po utworzeniu konta wystawcy interfejsu API Portfela Google nastąpi przekierowanie do panelu interfejsu Google Wallet API.

Tryb demonstracyjny

Pamiętaj, że wszystkie nowe konta są w „trybie demonstracyjnym”. W trybie demonstracyjnym możesz tworzyć karty, ale nie masz uprawnień do publikowania. Oznacza to, że karty, które utworzysz, będą mogły być wydawane tylko tym użytkownikom, którzy mają rolę „Administrator” lub „Programista” albo którzy zostali dodani do Twojego konta wystawcy jako konto testowe. Aby włączyć dostęp do publikowania, wykonaj czynności opisane w sekcji „Uzyskiwanie uprawnień do publikowania” w panelu interfejsu Google Wallet API.