Generowanie danych uwierzytelniających interfejsu API Portfela Google typu REST

Portfel Google oferuje interfejs API typu REST, który umożliwia tworzenie kart i zarządzanie nimi przez wysyłanie żądań do Google Wallet API przez HTTP. Jest to przydatne dla tych, którzy chcą utworzyć usługi po stronie serwera do automatycznego stosowania kart.

Aby korzystać z interfejsu API Portfela Google typu REST, musisz włączyć go w konsoli Google Cloud, utworzyć konto usługi Google Cloud, a następnie wygenerować klucz dla tego konta.

Gdy tworzysz karty za pomocą interfejsu API REST, klucz konta usługi używany do podpisywania obiektów kart zakodowanych za pomocą tokena internetowego JSON.

W przypadku innych operacji, takich jak aktualizowanie lub usuwanie kart, klucz konta usługi jest wysyłany wraz z żądaniem, aby uwierzytelnić Cię jako wydawcę karty.

1. Włącz interfejs Google Wallet API typu REST

Aby włączyć interfejs API typu REST Portfela Google, wykonaj te czynności:

 1. Jeśli nie masz jeszcze konta Google Cloud, otwórz konsolę Google Cloud i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zarejestrować nowe konto.
 2. W menu projektu u góry konsoli wybierz projekt Google Cloud, którego chcesz użyć, lub utwórz nowy.
 3. Otwórz stronę ze szczegółami usługi Google Wallet API w konsoli Google Cloud Marketplace.
 4. Kliknij przycisk „Włącz”. Za chwilę interfejs API REST Portfela Google będzie dostępny dla wybranego projektu Google Cloud.

2. Generowanie klucza konta usługi Google Cloud

Aby uwierzytelnić żądania do interfejsu API typu REST Portfela Google, utwórz konto usługi i wygeneruj klucz konta usługi, wykonując te czynności:

 1. Otwórz stronę „Utwórz konto usługi” w konsoli Google Cloud.
 2. Wpisz szczegóły konta usługi. Zapisz adres e-mail konta usługi, który będzie widoczny pod polem „Identyfikator konta usługi”. Będzie on potrzebny później, gdy będziesz używać konta usługi do uwierzytelniania żądań do interfejsu Google Wallet API REST.
 3. Kliknij przycisk „GOTOWE”. Nie musisz wykonywać kolejnych kroków związanych z tworzeniem konta usługi.
 4. Kliknij pozycję menu „KLUCZE” u góry strony.
 5. Kliknij menu „DODAJ KLUCZ”, a następnie kliknij „Utwórz nowy klucz”.
 6. Wybierz typ klucza „JSON”.
 7. Kliknij „UTWÓRZ”, aby utworzyć i pobrać klucz konta usługi.

3. Autoryzuj konto usługi w konsoli Portfela Google

Aby uwierzytelniać żądania do interfejsu API REST Portfela Google za pomocą klucza konta usługi, musisz dodać do konta wydawcy adres e-mail konta usługi jako użytkownika. Aby dodać konto usługi jako użytkownika:

 1. Otwórz stronę Konta usługi w konsoli Google Cloud.
 2. Skopiuj adres e-mail konta usługi, którego chcesz używać do uwierzytelniania żądań wysyłanych do interfejsu Google Wallet API.
 3. Otwórz konsolę usług Google Pay i Portfela Google.
 4. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij „Użytkownicy”.
 5. Kliknij „Zaproś użytkownika”.
 6. Wpisz adres e-mail konta usługi.
 7. W menu „Poziom dostępu” wybierz „Programista”.
 8. Kliknij przycisk „Zaproś”.

Po dodaniu konta usługi możesz używać dowolnych wygenerowanych kluczy konta usługi do uwierzytelniania żądań wysyłanych do interfejsu API REST Portfela Google. Gdy używasz kluczy konta usługi, pamiętaj, że są to bardzo wrażliwe dane logowania, których należy używać tylko w bezpiecznych środowiskach po stronie serwera.