Google Maps Platform gaming services Reference

Ta sekcja zawiera dokumentację interfejsów API, z których składają się usługi gier Google Maps Platform

Dokumentacja pakietu Maps SDK dla interfejsu Unity API

Dokumentacja techniczna pakietu Maps SDK dla Unity zawiera szczegóły techniczne przestrzeni nazw, klas i metod, które składają się na pakiet Maps SDK dla interfejsu Unity API.

Dokumentacja interfejsu Playable Locations API

Dokumentacja interfejsu Playable Locations API zawiera szczegóły techniczne zasobów REST i zdalnych wywołań procedur (gRPC), które składają się na interfejs API.