Bắt đầu nhanh API Nhúng Maps

Đặt bản đồ tương tác hoặc ảnh toàn cảnh của Chế độ xem đường phố trên trang web của bạn bằng một yêu cầu HTTP đơn giản—không yêu cầu JavaScript.

Chi phí

Bạn có thể sử dụng miễn phí tất cả các yêu cầu API Nhúng của Maps với mức sử dụng không giới hạn. Tuy nhiên, tất cả yêu cầu vẫn phải có khoá Google Cloud API hợp lệ. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Mức sử dụng và thanh toán.

Trước khi bắt đầu

Để tạo bản đồ được nhúng trên trang web của bạn, hãy hoàn tất các bước thiết lập bắt buộc bằng cách nhấp qua các thẻ sau:

Bước 1

Giao diện dòng lệnh

 1. Trong Google Cloud Console, trên trang bộ chọn dự án, hãy nhấp vào Create Project (Tạo dự án) để bắt đầu tạo dự án mới trên Google Cloud.

  Chuyển đến trang bộ chọn dự án

 2. Hãy nhớ bật tính năng thanh toán cho dự án trên Google Cloud của bạn. Xác nhận rằng tính năng thanh toán đã được bật cho dự án của bạn.

  Google Cloud cung cấp gói dùng thử miễn phí. Thời gian dùng thử sẽ hết hạn sau 90 ngày hoặc sau khi tài khoản đã tích luỹ được khoản phí có giá trị 300 đô la, tuỳ theo điều kiện nào đến trước. Bạn có thể huỷ bất cứ lúc nào. Nền tảng Google Maps có khoản tín dụng định kỳ 200 USD định kỳ hằng tháng. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết Tín dụng cho tài khoản thanh toánThanh toán.

SDK đám mây

gcloud projects create "PROJECT"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bước 2

Để sử dụng Nền tảng Google Maps, bạn phải bật API hoặc SDK mà bạn định sử dụng với dự án của mình.

Giao diện dòng lệnh

Bật API Nhúng của Maps

SDK đám mây

gcloud services enable \
  --project "PROJECT" \
  "maps-embed-backend.googleapis.com"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Bước 3

Bước này chỉ trải qua quy trình tạo Khoá API. Nếu sử dụng Khoá API trong phiên bản chính thức, bạn nên hạn chế khoá API của mình. Bạn có thể tìm thêm thông tin trên trang Sử dụng khoá API cho sản phẩm cụ thể.

Khoá API là giá trị nhận dạng duy nhất dùng để xác thực các yêu cầu liên kết với dự án của bạn cho mục đích sử dụng và thanh toán. Bạn phải có ít nhất một khoá API liên kết với dự án của mình.

Cách tạo khoá API:

Giao diện dòng lệnh

 1. Truy cập trang Nền tảng Google Maps > Thông tin xác thực.

  Chuyển đến trang Thông tin xác thực

 2. Trên trang Thông tin xác thực, hãy nhấp vào Tạo thông tin xác thực > Khoá API.
  Hộp thoại API key created (Khoá API đã tạo) cho thấy khoá API mới tạo.
 3. Nhấp vào Đóng.
  Khoá API mới được liệt kê trên trang Thông tin xác thực trong phần Khoá API.
  (Hãy nhớ hạn chế khoá API trước khi dùng khoá này trong phiên bản phát hành công khai.)

SDK đám mây

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Hãy đọc thêm về Google Cloud SDK , cách cài đặt SDK Cloud và các lệnh sau:

Tạo iframe

Nhấp qua các tuỳ chọn sau đây rồi thêm vị trí và khoá API để tạo iframe cho trang web của bạn. Để biết thêm thông số và tùy chọn, hãy xem Nhúng bản đồ.

Kiểm tra iframe

Cách xem iframe trong cửa sổ trình duyệt HTML:

 1. Mở trình chỉnh sửa văn bản mặc định. Theo mặc định, bạn nên cài đặt các trình chỉnh sửa văn bản, chẳng hạn như TextEdit hoặc Microsoft Windows Notepad trên thiết bị.
 2. Tạo một tệp HTML và đặt tên tệp là index.html.
 3. Thêm mã sau bằng iframe bạn đã tạo ở trên:

  <html>
   <!-- Replace this code comment with your iframe. -->
  </html>
  
 4. Lưu tệp HTML index.html của bạn.

 5. Tải tệp HTML trong trình duyệt web bằng cách kéo tệp từ máy tính vào trình duyệt của bạn; hoặc nhấp đúp vào tệp hoạt động trên hầu hết các hệ điều hành.

Xin chúc mừng! Bạn vừa thiết lập và tạo bản đồ bằng cách sử dụng API Nhúng của Maps.

Dọn dẹp

Bạn có thể xoá dự án trên Google Cloud để ngừng tính phí đối với tất cả tài nguyên dùng trong dự án đó.

 1. Trong Google Cloud Console, hãy chuyển đến trang Quản lý tài nguyên:

  Chuyển đến trang Quản lý tài nguyên

 2. Nếu dự án mà bạn định xoá được đính kèm với một tổ chức, hãy chọn và mở rộng danh sách tổ chức ở đầu trang.
 3. Trong danh sách dự án, hãy chọn dự án mà bạn muốn xoá rồi nhấp vào Delete (Xoá).
 4. Trong hộp thoại, hãy nhập mã dự án rồi nhấp vào Off (Tắt) để xoá dự án.

Các bước tiếp theo