Tổng quan về API Chế độ xem trên không

API Chế độ xem từ trên không là một dịch vụ cho phép bạn tạo và hiển thị các video 3D chụp ảnh chân thực từ trên không của bất kỳ địa chỉ thực tế nào trong Hoa Kỳ. Những video này mô phỏng cảnh quay do máy bay không người lái bay quanh trên đầu.

Google đã tạo một tập dữ liệu gồm các video chế độ xem từ trên không được kết xuất trước để bạn sử dụng. Chúng bao phủ các toà nhà và địa danh lớn trên khắp Hoa Kỳ. Và chúng tôi liên tục bổ sung các video có chế độ xem từ trên không. Bạn chỉ cần sử dụng những video hiện có này hoặc nếu video chưa tồn tại cho một địa chỉ, bạn có thể yêu cầu Google tạo video mới cho bạn.

Tại sao nên sử dụng API Chế độ xem từ trên không

Dưới đây là một số lý do bạn nên sử dụng API Chế độ xem từ trên không.

  • Bạn muốn khám phá dữ liệu 3D nhưng không muốn sử dụng Thẻ thông tin 3D hoặc làm việc với trình kết xuất đồ hoạ

  • Bạn thích bối cảnh của hình ảnh vệ tinh và khả năng nhận dạng mặt tiền của toà nhà từ Chế độ xem đường phố

  • Bạn đã cân nhắc việc thuê một người vận hành phương tiện bay không người lái để quay phim tài sản của bạn

  • Bạn muốn sử dụng công nghệ tiên tiến, tiên tiến

  • Bạn có thể thoải mái nhúng video vào trang web

Những việc bạn có thể làm với API Chế độ xem từ trên không

Sau đây là danh sách một số việc bạn có thể làm với API Chế độ xem từ trên không.

  • Giúp nhận biết một toà nhà bằng cách làm nổi bật các con đường, công viên hoặc vùng nước lân cận

  • Giúp người thuê hoặc người mua nhà tiềm năng hiểu về một bất động sản

  • Bối cảnh cho video ngắn để cho người xem thấy vị trí của bạn

  • Làm nổi bật các điểm tham quan hoặc địa điểm yêu thích khi giúp người dùng lên kế hoạch cho kỳ nghỉ

  • Giúp tài xế giao hàng hoặc người mua sắm tìm thấy địa điểm kinh doanh của bạn

Cách hoạt động của API Chế độ xem từ trên không

Bạn có thể thực hiện 2 phương pháp để sử dụng API Chế độ xem từ trên không.

Phương pháp Lý do
Tìm một video đã tạo Tất cả hình ảnh trên không mà bạn cần đã được Google kết xuất (tập dữ liệu được kết xuất trước của Google).
Tạo một video mới Bạn cần có hình ảnh chế độ xem từ trên không chưa được Google kết xuất trước.

Khu vực phủ sóng

API Chế độ xem từ trên không chỉ hỗ trợ các địa chỉ bưu chính tại Hoa Kỳ, nơi Google có thể hiển thị video 3D.

Cách sử dụng API Chế độ xem từ trên không

1 Xem Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps Xin lưu ý rằng bạn không thể tải xuống, lưu trữ hoặc lưu các video ở chế độ xem từ trên không vào bộ nhớ đệm. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.
2 Thiết lập Hãy bắt đầu từ bước Thiết lập dự án trên Google Cloud rồi làm theo hướng dẫn làm theo hướng dẫn.
3 Truy xuất siêu dữ liệu của video ở chế độ xem từ trên không Gửi địa chỉ bưu chính của Hoa Kỳ hoặc videoId đến điểm cuối lookupVideoMetadata() để trả về siêu dữ liệu của video ở chế độ xem từ trên không. Xem phần Truy xuất siêu dữ liệu của video.
4 Tìm nạp video hiện có ở chế độ xem từ trên không Gửi địa chỉ bưu chính của Hoa Kỳ hoặc videoId đến điểm cuối lookupVideo() để trả về video chế độ xem từ trên không được kết xuất trước. Xem phần Tìm nạp một video đã tạo.
5 Tạo video mới từ chế độ xem từ trên không Gửi địa chỉ bưu chính tại Hoa Kỳ đến điểm cuối renderVideo() để yêu cầu tạo video mới ở chế độ xem từ trên không cho địa chỉ đã chỉ định. Xem Tạo video mới.