REST Resource: users

Zasób

Z tym zasobem nie są powiązane żadne dane trwałe.

Metody

getProfile

Pobiera profil Gmaila bieżącego użytkownika.

stop

Zatrzymać odbieranie powiadomień push dla danej skrzynki pocztowej użytkownika.

watch

Skonfiguruj lub zaktualizuj zegarek z powiadomieniami push w danej skrzynce pocztowej użytkownika.