Method: users.getProfile

Pobiera profil Gmaila bieżącego użytkownika.

Żądanie HTTP

GET https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/profile

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Adres e-mail użytkownika. Specjalna wartość me może służyć do wskazania uwierzytelnionego użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Profil użytkownika Gmaila.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
  "emailAddress": string,
  "messagesTotal": integer,
  "threadsTotal": integer,
  "historyId": string
}
Pola
emailAddress

string

Adres e-mail użytkownika.

messagesTotal

integer

Łączna liczba wiadomości w skrzynce pocztowej.

threadsTotal

integer

Łączna liczba wątków w skrzynce pocztowej.

historyId

string

Identyfikator bieżącego rekordu historii skrzynki pocztowej.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://mail.google.com/
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.modify
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.compose
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.metadata

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.