Method: users.settings.cse.identities.delete

Usuwa tożsamość szyfrowania po stronie klienta. Uwierzytelniony użytkownik nie może już używać tej tożsamości do wysyłania zaszyfrowanych wiadomości.

Po usunięciu tożsamości nie można jej przywrócić. Zamiast tego użyj metody identities.create, aby utworzyć inną tożsamość o tej samej konfiguracji.

Żądanie HTTP

DELETE https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/identities/{cseEmailAddress}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Podstawowy adres e-mail osoby zgłaszającej prośbę. Aby wskazać uwierzytelnionego użytkownika, możesz użyć specjalnej wartości me.

cseEmailAddress

string

Podstawowy adres e-mail powiązany z usuniętą konfiguracją tożsamości szyfrowania po stronie klienta.

Treść żądania

Treść żądania musi być pusta.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie pusta.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.