Method: users.settings.cse.identities.create

Tworzy i konfiguruje tożsamość szyfrowania po stronie klienta, która jest upoważniona do wysyłania poczty z konta użytkownika. Google publikuje certyfikat S/MIME we wspólnym katalogu dla całej domeny, aby osoby z organizacji Google Workspace mogły szyfrować i wysyłać e-maile do tożsamości.

Żądanie HTTP

POST https://gmail.googleapis.com/gmail/v1/users/{userId}/settings/cse/identities

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userId

string

Podstawowy adres e-mail osoby zgłaszającej prośbę. Aby wskazać uwierzytelnionego użytkownika, możesz użyć specjalnej wartości me.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu CseIdentity.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję CseIdentity.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.basic
  • https://www.googleapis.com/auth/gmail.settings.sharing

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.