Wyszukaj dyski współdzielone

Aby wyszukać określony zestaw dysków współdzielonych, użyj pola ciągu zapytania q zawierającego ciąg drives.list i przefiltruj dyski, które mają zostać zwrócone, łącząc co najmniej jedno wyszukiwane hasło.

Ciąg zapytania składa się z 3 części:

query_term operator values

Gdzie:

  • query_term to wyszukiwane hasło lub pole w zapytaniu.

  • operator określa warunek zapytania.

  • values to konkretne wartości, których chcesz używać do filtrowania wyników wyszukiwania.

Aby wyświetlić terminy i operatory zapytań, których możesz używać do filtrowania dysków współdzielonych, przeczytaj artykuł Wyszukiwane hasła i operatory zapytań.

Na przykład ten ciąg zapytania filtruje wyszukiwanie tak, aby zwracać tylko dyski współdzielone o nazwie „Zasoby interfejsu Google Drive API”.

q: name = 'Google Drive API resources' & useDomainAdminAccess=false

Przykłady ciągu zapytania

W tabeli poniżej znajdziesz przykłady podstawowych ciągów zapytań dotyczących dysków współdzielonych. Rzeczywisty kod różni się w zależności od biblioteki klienta, której używasz do wyszukiwania.

czego ma dotyczyć zapytanie; Przykład useDomainAdminAccess ustawienie
Dyski współdzielone utworzone po 1 czerwca 2017 r. createdTime > '2017-06-01T12:00:00' true
Dyski współdzielone widoczne w widoku domyślnym hidden = false false
Dyski współdzielone mające więcej niż 1 użytkownika memberCount > 1 true
Dyski współdzielone zawierające w tytule słowo „poufne” i mające co najmniej 20 użytkowników name contains 'confidential' and memberCount >= 20 true
Dyski współdzielone ze słowem „poufne” w tytule wśród wszystkich dysków współdzielonych w organizacji name contains 'confidential' and orgUnitId = 'C03az79cb' true
Dyski współdzielone ze słowem „poufne” w tytule wśród wszystkich dysków współdzielonych, do których należy użytkownik name contains 'confidential' false
Dyski współdzielone bez przypisanego organizatora organizerCount = 0 true
Dyski współdzielone, które nie zawierają identyfikatora jednostki organizacyjnej orgUnitId != 'C03az79cb' true

Zapytanie obejmujące wiele haseł w nawiasach

Aby pogrupować kilka haseł w zapytania, możesz użyć nawiasów. Aby na przykład wyszukać dyski współdzielone utworzone po określonej dacie, które mają więcej niż 5 organizatorów lub ponad 20 użytkowników, użyj tego zapytania:

createdTime > '2019-01-01T12:00:00' and (organizerCount > 5 or
memberCount > 20)

To wyszukiwanie zwróci wszystkie dyski współdzielone utworzone po 1 stycznia 2019 roku, które mają więcej niż 5 organizatorów lub ponad 20 użytkowników.

Interfejs Drive API ocenia operatory and i or od lewej do prawej, więc to samo wyszukiwanie bez nawiasów zwróci wyniki:

  • Tylko dyski współdzielone z więcej niż 5 organizatorami, które zostały utworzone po 1 stycznia 2019 r.
  • Wszystkie dyski współdzielone, które mają ponad 20 użytkowników, nawet te utworzone przed 1 stycznia 2019 r.