Publikowanie aplikacji Dysk

Utworzoną aplikację Dysk możesz opublikować w Google Workspace Marketplace, aby mogli z niej korzystać inni użytkownicy. Administratorzy domeny mogą instalowaćGoogle Workspace Marketplace aplikacje w imieniu swoich użytkowników. Poszczególni użytkownicy mogą też znajdować i instalować aplikacje Dysku w Google Workspace Marketplace lub klikając Nowy > Połącz więcej aplikacji w interfejsie Dysku.

Podczas publikowania aplikacji pojawi się prośba o zarejestrowanie typów plików, które aplikacja może otwierać. Gdy użytkownik wyświetla plik na Dysku lub otwiera załącznik w Gmailu, Twoja aplikacja jest wyświetlana na liście aplikacji sugerowanych, jeśli jej typ to ten, który został przez Ciebie zarejestrowany.

Sugerowane aplikacje z Gmaila

Aby udostępnić aplikację innym użytkownikom, musisz ukończyć proces publikowania. W tym celu musisz utworzyć informacje o aplikacji, zarejestrować typy plików, które aplikacja może otwierać, i dodać informacje o aplikacji do elementu Google Workspace Marketplace. Proces publikowania możesz rozpocząć dopiero wtedy, gdy aplikacja będzie w pełni funkcjonalna i chcesz powiadomić o niej użytkowników.

Zanim zaczniesz

Zanim opublikujesz aplikację w usłudze Google Workspace Marketplace, musisz określić poziom widoczności i zidentyfikować współpracowników oraz zasoby cyfrowe.

Wybieranie poziomu widoczności

Widoczność aplikacji Dysku odnosi się do dostępności aplikacji dla użytkowników. Dostępne są 2 poziomy widoczności:

  • Publiczna oznacza, że każdy może zainstalować aplikację.
  • Dostęp prywatny oznacza, że tylko administratorzy i użytkownicy w Twojej domenie mogą instalować aplikację.

Identyfikowanie współpracowników

Współpracownicy to osoby, które mogą aktualizować Twoją aplikację w Google Workspace Marketplace.

Zidentyfikuj wymagane zasoby

Zanim opublikujesz aplikację Dysk, musisz przesłać określone zasoby cyfrowe, które będą miały związek z aplikacją. Zawierają one informacje użyte do utworzenia strony aplikacji oraz zasoby, które określają wygląd i działanie aplikacji w interfejsie Dysku Google (w stosownych przypadkach). Listę zasobów wymaganych do umieszczenia aplikacji w sekcji Google Workspace Marketplaceznajdziesz w artykule Zbieranie zasobów. Instrukcje integracji z interfejsem Dysku (w tym wymagane zasoby) znajdziesz w artykule Konfigurowanie integracji z interfejsem Dysku.

Opublikuj w: Google Workspace Marketplace

Gdy wszystko będzie gotowe do publikacji, Google Workspace Marketplace, dowiedz się, jak publikować.