Omówienie integracji z interfejsem Dysku

Interfejs użytkownika Dysku Google to udostępniana przez Google aplikacja, w której użytkownicy Dysku mogą tworzyć, porządkować, odkrywać i udostępniać treści przechowywane na Dysku Google. Aby korzystać z tych funkcji, możesz zintegrować aplikację obsługującą Dysk z interfejsem Dysku. Możesz przeprowadzać 2 integracje:

Przycisk „Nowy” w interfejsie Dysku

Jeśli chcesz, aby użytkownicy interfejsu Dysku wywoływali Twoją aplikację w celu utworzenia pliku, zintegruj ją z przyciskiem „Nowy” w interfejsie Dysku.

Za pomocą przycisku „Nowy” użytkownicy mogą otworzyć Twoją aplikację lub inne aplikacje w stylu edytora, takie jak Dokumenty czy Arkusze Google, i utworzyć nowy dokument.

Nowy przycisk interfejsu Dysku Google.
Rysunek 1. Przycisk „Nowy” w interfejsie Dysku.

Pozycja menu „Otwórz w” w interfejsie Dysku

Jeśli chcesz, aby użytkownicy interfejsu Dysku otwierali dokumenty w Twojej aplikacji, zintegruj ją z opcją „Otwórz w” interfejsu Dysku.

Gdy użytkownik kliknie plik w interfejsie Dysku prawym przyciskiem myszy, otworzy się menu kontekstowe. Menu wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy zawiera element „Otwórz w”, który pozwala użytkownikowi wybrać aplikację, w której ma zostać otwarty plik.

Otwieranie interfejsu Dysku Google z elementem menu
Rysunek 2. Za pomocą opcji „Otwórz w” w interfejsie Dysku.

Instrukcje, jak rozpocząć integrację, znajdziesz w artykule Konfigurowanie integracji interfejsu Dysku.