Google Cloud Search reference

به مستندات مرجع Google Cloud خوش آمدید. این مستند شامل بخش های زیر است:
  • پارامترهای رابط ارائه شده توسط Google - شرح همه پارامترهای اتصال از پیش تعریف شده ارائه شده توسط Google.
  • Google Cloud Search API - برای فهرست کردن داده‌های غیر Google Workspace برای جستجوی Google Cloud استفاده می‌شود. REST API برای توسعه دهندگانی مناسب است که در جاوا برنامه نویسی نمی کنند.
  • ابزارک جستجو - برای پیاده سازی ویجت جستجو به عنوان رابط جستجوی وب شما استفاده می شود.
  • Cloud Search Java SDK - برای فهرست کردن داده‌های غیر Google Workspace برای جستجوی Google Cloud استفاده می‌شود. SDK برای توسعه دهندگانی که در جاوا برنامه نویسی می کنند مناسب است.
  • طرحواره ها - طرحواره های معروف و عملگرهای طرحواره رزرو شده.