Method: spaces.messages.patch

Aktualizuje wiadomość. Różni się metody patch i update. Metoda patch używa żądania patch, a metoda update – żądania put. Zalecamy użycie metody patch. Więcej informacji znajdziesz w artykule Aktualizacja wiadomości.

Wymaga uwierzytelniania. Pełna obsługa uwierzytelniania konta usługi i uwierzytelniania użytkowników. Uwierzytelnianie użytkownika. Żądania uwierzytelnione za pomocą kont usługi mogą aktualizować tylko wiadomości utworzone przez aplikację do rozmów na czacie.

Żądanie HTTP

PATCH https://chat.googleapis.com/v1/{message.name=spaces/*/messages/*}

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
message.name

string

Nazwa zasobu w formacie spaces/*/messages/*.

Przykład: spaces/AAAAAAAAAAA/messages/BBBBBBBBBBB.BBBBBBBBBBB

Parametry zapytania

Parametry
updateMask

string (FieldMask format)

Wymagany. Ścieżki pól do zaktualizowania. Poszczególne wartości rozdziel przecinkami.

Obecnie obsługiwane ścieżki pól:

allowMissing

boolean

Opcjonalnie. Jeśli true nie zostanie znaleziony, zostanie utworzona nowa wiadomość, a element updateMask zostanie zignorowany. Podany identyfikator wiadomości musi być przypisany przez klienta. W przeciwnym razie żądanie się nie powiedzie.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Message.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Message.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.