Method: spaces.messages.reactions.create

Bir tepki oluşturur ve bunu bir mesaja ekler. Örnek için Tepki oluşturma bölümüne bakın. Kullanıcı kimlik doğrulaması ve chat.messages, chat.messages.reactions veya chat.messages.reactions.create kapsamı gerekir. Yalnızca unicode emojisi desteklenir.

HTTP isteği

POST https://chat.googleapis.com/v1/{parent=spaces/*/messages/*}/reactions

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
parent

string

Zorunlu. Tepkinin oluşturulduğu mesaj.

Biçim: spaces/{space}/messages/{message}

İstek içeriği

İstek metni, Reaction öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılı olursa yanıt gövdesi, yeni oluşturulan Reaction örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions.create

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna bakın.