สมาร์ทโฟน

ไอคอนจออัจฉริยะ

ช่วยให้ผู้ใช้ทำสิ่งต่างๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยใช้ความสามารถแบบหลายโมดัลเต็มรูปแบบที่ใช้ได้ในโทรศัพท์ ทั้งเสียงและภาพ

วิธีการต่างๆ

สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีหน้าจอ การดำเนินการของคุณต้องรองรับ 2 วิธีดังนี้

  • การเรียกใช้เสียง
  • การเรียกใช้แป้นพิมพ์

โปรดทราบว่าผู้ใช้ย้ายไปมาระหว่างวิธีการต่างๆ เหล่านี้ภายในการดำเนินการได้อย่างอิสระ อย่าลืมออกแบบคำตอบที่สมบูรณ์ในรูปแบบต่างๆ เหล่านี้โดยเฉพาะ เช่น เมื่อมีการเรียกใช้แป้นพิมพ์ จะไม่มีการเล่นเสียงใดๆ หากมีการระบุไว้ใน SSML หากการตอบสนองต้องอาศัยการได้ยินเสียงของผู้ใช้และอุปกรณ์ใช้รูปแบบแป้นพิมพ์ การดำเนินการของคุณจะต้องอธิบายประเภทเสียงที่เล่น

หากต้องการตรวจหาความพร้อมใช้งานของหน้าจอและรูปแบบการป้อนข้อมูลในสมาร์ทโฟน คุณใช้โค้ดต่อไปนี้ได้

  • มีหน้าจอ: if (conv.screen)
  • ใช้รูปแบบเสียง: if (conv.input.type === 'VOICE')
  • ใช้รูปแบบแป้นพิมพ์: if (conv.input.type === 'KEYBOARD')

เคล็ดลับและแนวทางปฏิบัติแนะนำ

ลองใช้การดำเนินการเหล่านี้

ลองดูตัวอย่างนี้