การลิงก์บัญชีด้วย OAuth

ประเภทการลิงก์ OAuth รองรับขั้นตอน OAuth 2.0 มาตรฐานอุตสาหกรรม 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนของรหัสโดยนัยและการให้สิทธิ์

ในขั้นตอนการเขียนโค้ดแบบโดยนัย Google จะเปิดปลายทางการให้สิทธิ์ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ เมื่อลงชื่อเข้าใช้สําเร็จ คุณจะส่งคืนโทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่ใช้ได้นานแก่ Google ตอนนี้โทเค็นเพื่อการเข้าถึงนี้รวมอยู่ในคําขอทุกรายการที่ส่งจาก Assistant ไปยังการดําเนินการของคุณแล้ว

ในกระบวนการรหัสการให้สิทธิ์ คุณต้องมีปลายทาง 2 จุด ได้แก่

 • ปลายทางการให้สิทธิ์ ซึ่งมีหน้าที่นําเสนอ UI การลงชื่อเข้าใช้แก่ผู้ใช้ที่ไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้ และยินยอมให้มีการเข้าถึงการเข้าถึงที่ขอในรูปของรหัสการให้สิทธิ์ระยะสั้น
 • ปลายทางของการแลกเปลี่ยนโทเค็นที่มีหน้าที่รับผิดชอบการแลกเปลี่ยน 2 ประเภท ได้แก่
  1. แลกเปลี่ยนรหัสการให้สิทธิ์สําหรับโทเค็นการรีเฟรชที่ใช้ได้นานและโทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่ใช้ได้นาน การแลกเปลี่ยนนี้จะเกิดขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ กระบวนการเชื่อมโยงบัญชี
  2. แลกเปลี่ยนโทเค็นการรีเฟรชที่ใช้ได้นานกับโทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่ใช้ได้ในระยะสั้น Exchange นี้จะเกิดขึ้นเมื่อ Google ต้องการโทเค็นเพื่อการเข้าถึงใหม่เนื่องจากโทเค็นหมดอายุ

แม้ว่าขั้นตอนการใช้รหัสโดยนัยจะง่ายกว่า Google ขอแนะนําว่าโทเค็นเพื่อการเข้าถึงที่ออกโดยใช้โฟลว์โดยนัยไม่มีวันหมดอายุ เนื่องจากการใช้การหมดอายุของโทเค็นด้วยขั้นตอนโดยนัยบังคับให้ผู้ใช้ลิงก์บัญชีอีกครั้ง หากคุณต้องการใช้การหมดอายุของโทเค็นด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณควรพิจารณาการใช้ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์แทน

ใช้การลิงก์บัญชี OAuth

เพื่อช่วยให้กระบวนการตรวจสอบง่ายขึ้น

กำหนดค่าโปรเจ็กต์

หากต้องการกำหนดค่าโปรเจ็กต์เพื่อใช้การลิงก์ OAuth ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดคอนโซล Actions แล้วเลือกโปรเจ็กต์ที่ต้องการใช้
 2. คลิกแท็บพัฒนา และเลือกการลิงก์บัญชี
 3. เปิดใช้สวิตช์ข้างการลิงก์บัญชี
 4. ในส่วนการสร้างบัญชี ให้เลือกไม่ ฉันต้องการอนุญาตให้สร้างบัญชีบนเว็บไซต์เท่านั้น

 5. ในประเภทการลิงก์ ให้เลือก OAuth และโดยนัย

 6. ในส่วนข้อมูลลูกค้า:

  • กำหนดค่ารหัสลูกค้าที่ออกโดย Actions to Google เพื่อระบุคำขอที่มาจาก Google
  • ใส่ URL สำหรับปลายทางการให้สิทธิ์และการแลกเปลี่ยนโทเค็น
 1. คลิกบันทึก

ใช้งานเซิร์ฟเวอร์ OAuth

To support the OAuth 2.0 implicit flow, your service makes an authorization endpoint available by HTTPS. This endpoint is responsible for authenticating and obtaining consent from users for data access. The authorization endpoint presents a sign-in UI to your users that aren't already signed in and records consent to the requested access.

When your Action needs to call one of your service's authorized APIs, Google uses this endpoint to get permission from your users to call these APIs on their behalf.

A typical OAuth 2.0 implicit flow session initiated by Google has the following flow:

 1. Google opens your authorization endpoint in the user's browser. The user signs in if not signed in already, and grants Google permission to access their data with your API if they haven't already granted permission.
 2. Your service creates an access token and returns it to Google by redirecting the user's browser back to Google with the access token attached to the request.
 3. Google calls your service's APIs, and attaches the access token with each request. Your service verifies that the access token grants Google authorization to access the API and then completes the API call.

Handle authorization requests

When your Action needs to perform account linking via an OAuth 2.0 implicit flow, Google sends the user to your authorization endpoint with a request that includes the following parameters:

Authorization endpoint parameters
client_id The client ID you assigned to Google.
redirect_uri The URL to which you send the response to this request.
state A bookkeeping value that is passed back to Google unchanged in the redirect URI.
response_type The type of value to return in the response. For the OAuth 2.0 implicit flow, the response type is always token.

For example, if your authorization endpoint is available at https://myservice.example.com/auth, a request might look like:

GET https://myservice.example.com/auth?client_id=GOOGLE_CLIENT_ID&redirect_uri=REDIRECT_URI&state=STATE_STRING&response_type=token

For your authorization endpoint to handle sign-in requests, do the following steps:

 1. Verify the client_id and redirect_uri values to prevent granting access to unintended or misconfigured client apps:

  • Confirm that the client_id matches the client ID you assigned to Google.
  • Confirm that the URL specified by the redirect_uri parameter has the following form:
   https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID
   YOUR_PROJECT_ID is the ID found on the Project settings page of the Actions Console.
 2. Check if the user is signed in to your service. If the user isn't signed in, complete your service's sign-in or sign-up flow.

 3. Generate an access token that Google will use to access your API. The access token can be any string value, but it must uniquely represent the user and the client the token is for and must not be guessable.

 4. Send an HTTP response that redirects the user's browser to the URL specified by the redirect_uri parameter. Include all of the following parameters in the URL fragment:

  • access_token: the access token you just generated
  • token_type: the string bearer
  • state: the unmodified state value from the original request The following is an example of the resulting URL:
   https://oauth-redirect.googleusercontent.com/r/YOUR_PROJECT_ID#access_token=ACCESS_TOKEN&token_type=bearer&state=STATE_STRING

Google's OAuth 2.0 redirect handler will receive the access token and confirm that the state value hasn't changed. After Google has obtained an access token for your service, Google will attach the token to subsequent calls to your Action as part of the AppRequest.

ออกแบบอินเทอร์เฟซผู้ใช้แบบเสียงสำหรับขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิ์

ตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้รับการยืนยันหรือไม่ และเริ่มขั้นตอนการลิงก์บัญชี

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Actions Builder ในคอนโซล Actions
 2. สร้างฉากใหม่เพื่อเริ่มลิงก์บัญชีใน Action ของคุณ
  1. คลิกฉาก
  2. คลิกไอคอนเพิ่ม (+) เพื่อเพิ่มฉากใหม่
 3. ในโหมดที่สร้างขึ้นใหม่ ให้คลิกไอคอนเพิ่ม สำหรับเงื่อนไข
 4. เพิ่มเงื่อนไขที่ตรวจสอบว่าผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับการสนทนาเป็นผู้ใช้ที่ได้รับการยืนยันหรือไม่ หากการตรวจสอบไม่สำเร็จ การดำเนินการของคุณจะไม่สามารถลิงก์บัญชีในระหว่างการสนทนา และควรกลับไปให้สิทธิ์เข้าถึงฟังก์ชันการทำงานที่ไม่จำเป็นต้องมีการลิงก์บัญชี
  1. ในช่อง Enter new expression ในส่วนเงื่อนไข ให้ป้อนตรรกะต่อไปนี้ user.verificationStatus != "VERIFIED"
  2. ในส่วนการเปลี่ยน ให้เลือกฉากที่ไม่ต้องมีการลิงก์บัญชีหรือฉากที่เป็นจุดเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานสำหรับผู้มาเยือนเท่านั้น

 1. คลิกไอคอนเพิ่ม สำหรับเงื่อนไข
 2. เพิ่มเงื่อนไขเพื่อทริกเกอร์โฟลว์การลิงก์บัญชีหากผู้ใช้ไม่มีข้อมูลระบุตัวตนที่เชื่อมโยง
  1. ในช่อง Enter new expression ในส่วนเงื่อนไข ให้ป้อนตรรกะต่อไปนี้ user.verificationStatus == "VERIFIED"
  2. ในส่วนการเปลี่ยน ให้เลือกโหมดระบบการลิงก์บัญชี
  3. คลิกบันทึก

เมื่อบันทึกแล้ว ระบบจะเพิ่มโหมดระบบการลิงก์บัญชีใหม่ที่ชื่อว่า <SceneName>_AccountLinking ลงในโปรเจ็กต์

ปรับแต่งฉากการลิงก์บัญชี

 1. เลือกโหมดระบบการลิงก์บัญชีในส่วนฉาก
 2. คลิกส่งพรอมต์ แล้วเพิ่มประโยคสั้นๆ เพื่ออธิบายให้ผู้ใช้ทราบว่าทำไมการดำเนินการจึงจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลประจำตัว (เช่น "เพื่อบันทึกค่ากำหนดของคุณ")
 3. คลิกบันทึก

 1. ในส่วนเงื่อนไข ให้คลิกหากผู้ใช้ลิงก์บัญชีสำเร็จแล้ว
 2. กำหนดค่าว่าขั้นตอนควรดำเนินการอย่างไรหากผู้ใช้ตกลงที่จะลิงก์บัญชี เช่น เรียกใช้เว็บฮุคเพื่อประมวลผลตรรกะทางธุรกิจที่กำหนดเองที่จำเป็น แล้วเปลี่ยนกลับไปยังฉากที่สร้างขึ้น
 3. คลิกบันทึก

 1. คลิกหากผู้ใช้ยกเลิกหรือปิดการลิงก์บัญชีในส่วนเงื่อนไข
 2. กำหนดค่าว่าขั้นตอนควรดำเนินการอย่างไรหากผู้ใช้ไม่ตกลงที่จะลิงก์บัญชี เช่น ส่งข้อความตอบรับและเปลี่ยนเส้นทางไปยังฉากที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ต้องใช้การลิงก์บัญชี
 3. คลิกบันทึก

 1. ในส่วนเงื่อนไข ให้คลิกหากระบบหรือเครือข่ายเกิดข้อผิดพลาด
 2. กำหนดค่าว่าขั้นตอนควรดำเนินการอย่างไรหากดำเนินการลิงก์บัญชีไม่สำเร็จเนื่องจากข้อผิดพลาดของระบบหรือเครือข่าย เช่น ส่งข้อความตอบรับและเปลี่ยนเส้นทางไปยังฉากที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ต้องใช้การลิงก์บัญชี
 3. คลิกบันทึก

จัดการคำขอเข้าถึงข้อมูล

หากคำขอ Assistant มีโทเค็นเพื่อการเข้าถึง ก่อนอื่นให้ตรวจสอบว่าโทเค็นเพื่อการเข้าถึงถูกต้อง (และยังไม่หมดอายุ) แล้วจึงเรียกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ที่เชื่อมโยงจากฐานข้อมูล