คู่มือเริ่มต้นการทํางานอัตโนมัติฉบับย่อ

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

สร้างและเรียกใช้การทํางานอัตโนมัติที่สร้างเอกสาร Google เอกสาร และส่งลิงก์เอกสารให้คุณทางอีเมล

วัตถุประสงค์

 • ตั้งค่าสคริปต์
 • เรียกใช้สคริปต์

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

หากต้องการใช้ตัวอย่างนี้ คุณต้องมีข้อกําหนดเบื้องต้นต่อไปนี้

 • บัญชี Google (บัญชี Google Workspace อาจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ)
 • เว็บเบราว์เซอร์ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

ตั้งค่าสคริปต์

หากต้องการสร้างระบบอัตโนมัติ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. หากต้องการเปิดเครื่องมือแก้ไข Apps Script ให้ไปที่ script.google.com หากเคยไป script.google.com เป็นครั้งแรก ให้คลิกดูหน้าแดชบอร์ด
 2. คลิกโครงการใหม่
 3. ลบโค้ดใดๆ ในเครื่องมือแก้ไขสคริปต์และวางในโค้ดด้านล่าง

  เทมเพลต/สแตนด์อโลน/helloWorld.gs
  /**
   * Creates a Google Doc and sends an email to the current user with a link to the doc.
   */
  function createAndSendDocument() {
   try {
    // Create a new Google Doc named 'Hello, world!'
    const doc = DocumentApp.create('Hello, world!');
  
    // Access the body of the document, then add a paragraph.
    doc.getBody().appendParagraph('This document was created by Google Apps Script.');
  
    // Get the URL of the document.
    const url = doc.getUrl();
  
    // Get the email address of the active user - that's you.
    const email = Session.getActiveUser().getEmail();
  
    // Get the name of the document to use as an email subject line.
    const subject = doc.getName();
  
    // Append a new string to the "url" variable to use as an email body.
    const body = 'Link to your doc: ' + url;
  
    // Send yourself an email with a link to the document.
    GmailApp.sendEmail(email, subject, body);
   } catch (err) {
    // TODO (developer) - Handle exception
    console.log('Failed with error %s', err.message);
   }
  }
 4. คลิกบันทึก ไอคอน "บันทึก"

 5. คลิกโปรเจ็กต์ที่ไม่มีชื่อ

 6. ป้อนชื่อสคริปต์แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ

เรียกใช้สคริปต์

หากต้องการเรียกใช้สคริปต์ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกเรียกใช้
 2. ให้สิทธิ์สคริปต์เมื่อได้รับแจ้ง หากหน้าจอคํายินยอม OAuth แสดงคําเตือน แอปนี้ไม่ได้รับการยืนยัน ให้ดําเนินการต่อโดยเลือกขั้นสูง > ไปที่ {Project Name} (ไม่ปลอดภัย)

 3. เมื่อการเรียกใช้สคริปต์เสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้ตรวจสอบอีเมลในกล่องจดหมาย Gmail

 4. เปิดอีเมลแล้วคลิกลิงก์เพื่อเปิดเอกสารที่คุณสร้าง

ขั้นตอนถัดไป