Java hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzlarında, Google Workspace API'ye çağrı yapan bir uygulamanın nasıl ayarlanıp çalıştırılacağı açıklanmaktadır.

Google Workspace hızlı başlangıç kılavuzları, kimlik doğrulama ve yetkilendirme akışıyla ilgili bazı ayrıntıları ele almak için API istemci kitaplıklarını kullanır. Kendi uygulamalarınız için istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Bu hızlı başlangıç, test ortamı için uygun olan basitleştirilmiş bir kimlik doğrulama yaklaşımı kullanır. Üretim ortamları için uygulamanız için uygun olan erişim kimlik bilgilerini seçmeden önce kimlik doğrulama ve yetkilendirme hakkında bilgi edinmenizi öneririz.

Google Apps Script API'ye istek gönderen bir Java komut satırı uygulaması oluşturun.

Hedefler

 • Ortamınızı ayarlayın.
 • Örneği ayarlayın.
 • Örneği çalıştırın.

Ön koşullar

 • Google Drive'ın etkin olduğu bir Google Hesabı.

Ortamınızı ayarlama

Bu hızlı başlangıç kılavuzunu tamamlamak için ortamınızı ayarlayın.

API'yi etkinleştirme

Google API'lerini kullanmadan önce bir Google Cloud projesinde etkinleştirmeniz gerekir. Tek bir Google Cloud projesinde bir veya daha fazla API'yi etkinleştirebilirsiniz.

Bu hızlı başlangıç kılavuzunu tamamlamak için yeni bir Google Cloud projesi kullanıyorsanız OAuth izin ekranını yapılandırın ve kendinizi test kullanıcısı olarak ekleyin. Cloud projeniz için bu adımı zaten tamamladıysanız bir sonraki bölüme geçin.

 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > OAuth izin ekranı'na gidin.

  OAuth izin ekranına gidin.

 2. Kullanıcı türü için Dahili'yi seçin ve ardından Oluştur'u tıklayın.
 3. Uygulama kayıt formunu doldurup Kaydet ve Devam Et'i tıklayın.
 4. Şimdilik kapsam eklemeyi atlayıp Kaydet ve Devam Et'i tıklayabilirsiniz. Gelecekte, Google Workspace kuruluşunuzun dışında kullanım için bir uygulama oluşturduğunuzda, Kullanıcı türü'nü Harici olarak değiştirmeniz ve ardından uygulamanızın gerektirdiği yetkilendirme kapsamlarını eklemeniz gerekir.

 5. Uygulama kaydı özetinizi inceleyin. Değişiklik yapmak için Düzenle'yi tıklayın. Uygulama kaydında sorun yoksa Kontrol Paneline Dön'ü tıklayın.

Masaüstü uygulaması için kimlik bilgilerini yetkilendirme

Son kullanıcıların kimliğini doğrulamak ve uygulamanızdaki kullanıcı verilerine erişmek için bir veya daha fazla OAuth 2.0 İstemci Kimliği oluşturmanız gerekir. İstemci kimliği, tek bir uygulamayı Google'ın OAuth sunucularına tanımlamak için kullanılır. Uygulamanız birden fazla platformda çalışıyorsa her platform için ayrı bir istemci kimliği oluşturmanız gerekir.
 1. Google Cloud konsolunda Menü > API'ler ve Hizmetler > Kimlik bilgileri'ne gidin.

  Kimlik bilgilerine git

 2. Kimlik Bilgisi Oluştur > OAuth istemci kimliği'ni tıklayın.
 3. Uygulama türü > Masaüstü uygulaması'nı tıklayın.
 4. Ad alanına kimlik bilgisi için bir ad yazın. Bu ad yalnızca Google Cloud konsolunda gösterilir.
 5. Oluştur'u tıklayın. Yeni İstemci Kimliğiniz ve İstemci sırrınızın gösterildiği, OAuth istemcisi oluşturuldu ekranı görüntülenir.
 6. OK (Tamam) seçeneğini tıklayın. Yeni oluşturulan kimlik bilgisi OAuth 2.0 İstemci Kimlikleri altında görünür.
 7. İndirilen JSON dosyasını credentials.json olarak kaydedin ve dosyayı çalışma dizininize taşıyın.

Çalışma alanını hazırlama

 1. Çalışma dizininizde yeni bir proje yapısı oluşturun:

  gradle init --type basic
  mkdir -p src/main/java src/main/resources 
  
 2. src/main/resources/ dizininde, daha önce indirdiğiniz credentials.json dosyasını kopyalayın.

 3. Varsayılan build.gradle dosyasını açın ve içeriğini aşağıdaki kodla değiştirin:

  appsScript/quickstart/build.gradle
  apply plugin: 'java'
  apply plugin: 'application'
  
  mainClassName = 'AppsScriptQuickstart'
  sourceCompatibility = 11
  targetCompatibility = 11
  version = '1.0'
  
  repositories {
    mavenCentral()
  }
  
  dependencies {
    implementation 'com.google.api-client:google-api-client:2.0.0'
    implementation 'com.google.oauth-client:google-oauth-client-jetty:1.34.1'
    implementation 'com.google.apis:google-api-services-script:v1-rev20220323-2.0.0'
  }
  

Örneği ayarlama

 1. src/main/java/ dizininde, build.gradle dosyanızdaki mainClassName değeriyle eşleşen bir ada sahip yeni bir Java dosyası oluşturun.

 2. Yeni Java dosyanıza aşağıdaki kodu ekleyin:

  appsScript/quickstart/src/main/java/AppsScriptQuickstart.java
  import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
  import com.google.api.client.extensions.java6.auth.oauth2.AuthorizationCodeInstalledApp;
  import com.google.api.client.extensions.jetty.auth.oauth2.LocalServerReceiver;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleAuthorizationCodeFlow;
  import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleClientSecrets;
  import com.google.api.client.googleapis.javanet.GoogleNetHttpTransport;
  import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
  import com.google.api.client.json.JsonFactory;
  import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
  import com.google.api.client.util.store.FileDataStoreFactory;
  import com.google.api.services.script.Script;
  import com.google.api.services.script.model.Content;
  import com.google.api.services.script.model.CreateProjectRequest;
  import com.google.api.services.script.model.File;
  import com.google.api.services.script.model.Project;
  import java.io.FileNotFoundException;
  import java.io.IOException;
  import java.io.InputStream;
  import java.io.InputStreamReader;
  import java.security.GeneralSecurityException;
  import java.util.Arrays;
  import java.util.Collections;
  import java.util.List;
  
  public class AppsScriptQuickstart {
   private static final String APPLICATION_NAME = "Apps Script API Java Quickstart";
   private static final JsonFactory JSON_FACTORY = GsonFactory.getDefaultInstance();
   private static final String TOKENS_DIRECTORY_PATH = "tokens";
  
   /**
    * Global instance of the scopes required by this quickstart.
    * If modifying these scopes, delete your previously saved credentials folder at /secret.
    */
   private static final List<String> SCOPES =
     Collections.singletonList("https://www.googleapis.com/auth/script.projects");
   private static final String CREDENTIALS_FILE_PATH = "/credentials.json";
  
   /**
    * Creates an authorized Credential object.
    *
    * @param HTTP_TRANSPORT The network HTTP Transport.
    * @return An authorized Credential object.
    * @throws IOException If the credentials.json file cannot be found.
    */
   private static Credential getCredentials(final NetHttpTransport HTTP_TRANSPORT)
     throws IOException {
    // Load client secrets.
    InputStream in = AppsScriptQuickstart.class.getResourceAsStream(CREDENTIALS_FILE_PATH);
    if (in == null) {
     throw new FileNotFoundException("Resource not found: " + CREDENTIALS_FILE_PATH);
    }
    GoogleClientSecrets clientSecrets =
      GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, new InputStreamReader(in));
  
    // Build flow and trigger user authorization request.
    GoogleAuthorizationCodeFlow flow = new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
      HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, clientSecrets, SCOPES)
      .setDataStoreFactory(new FileDataStoreFactory(new java.io.File(TOKENS_DIRECTORY_PATH)))
      .setAccessType("offline")
      .build();
    LocalServerReceiver receiver = new LocalServerReceiver.Builder().setPort(8888).build();
    return new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, receiver).authorize("user");
   }
  
   public static void main(String... args) throws IOException, GeneralSecurityException {
    // Build a new authorized API client service.
    final NetHttpTransport HTTP_TRANSPORT = GoogleNetHttpTransport.newTrustedTransport();
    Script service =
      new Script.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, getCredentials(HTTP_TRANSPORT))
        .setApplicationName(APPLICATION_NAME)
        .build();
    Script.Projects projects = service.projects();
  
    // Creates a new script project.
    Project createOp = projects.create(new CreateProjectRequest().setTitle("My Script")).execute();
  
    // Uploads two files to the project.
    File file1 = new File()
      .setName("hello")
      .setType("SERVER_JS")
      .setSource("function helloWorld() {\n console.log(\"Hello, world!\");\n}");
    File file2 = new File()
      .setName("appsscript")
      .setType("JSON")
      .setSource("{\"timeZone\":\"America/New_York\",\"exceptionLogging\":\"CLOUD\"}");
    Content content = new Content().setFiles(Arrays.asList(file1, file2));
    Content updatedContent = projects.updateContent(createOp.getScriptId(), content).execute();
  
    // Logs the project URL.
    System.out.printf("https://script.google.com/d/%s/edit\n", updatedContent.getScriptId());
   }
  }

Örneği çalıştırma

 1. Örneği çalıştırın:

  gradle run
  
 1. Örneği ilk kez çalıştırdığınızda erişim yetkisi vermeniz istenir:
  1. Google Hesabınızda henüz oturum açmadıysanız istendiğinde oturum açın. Birden fazla hesapta oturum açtıysanız yetkilendirme için kullanılacak bir hesap seçin.
  2. Kabul et'i tıklayın.

  Java uygulamanız Google Apps Komut Dosyası API'sini çalıştırır ve çağırır.

  Yetkilendirme bilgileri dosya sisteminde depolanır. Bu nedenle, örnek kodu bir sonraki çalıştırmanızda yetkilendirme istenmez.

Sonraki adımlar