พื้นฐานการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายใน Google Analytics 4 ช่วยให้คุณแบ่งกลุ่มผู้ใช้ตามแนวทางที่สําคัญต่อธุรกิจได้ กลุ่มเป้าหมายช่วยให้คุณจัดกลุ่มผู้ใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันตามแอตทริบิวต์ที่แชร์ได้

เมื่อใช้ Google Analytics Data API v1 คุณจะสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายได้ ซึ่งรวมถึงภาพรวมของผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมาย

สร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

Google Analytics Data API v1 ใช้วิธีการที่ไม่พร้อมกันในการสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย ก่อนอื่น คุณต้องส่งคำขอไปยังเมธอด audienceExports.create เพื่อสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้ จากนั้นจึงจะใช้เมธอด audienceExports.query เพื่อดึงข้อมูลผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมาย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ audienceExports.get เพื่อเรียกข้อมูลเมตาการกําหนดค่าเกี่ยวกับการส่งออกกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง และ audienceExports.list เพื่อแสดงการส่งออกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ได้อีกด้วย

เลือกเอนทิตีการรายงาน

เมธอดทั้งหมดของ Data API v1 กำหนดให้ต้องระบุ ตัวระบุพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ภายในเส้นทางคำขอ URL ในรูปแบบ properties/GA4_PROPERTY_ID เช่น

 POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/GA4_PROPERTY_ID/audienceExports

รายงานสร้างขึ้นตามข้อมูลเหตุการณ์ Google Analytics ที่รวบรวมในพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4 ที่ระบุ

หากใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์ Data API อย่างใดอย่างหนึ่ง คุณไม่จำเป็นต้องจัดการเส้นทาง URL คำขอด้วยตนเอง ไคลเอ็นต์ API ส่วนใหญ่จะมีพารามิเตอร์ property ที่คาดหวังสตริงในรูปแบบ properties/GA4_PROPERTY_ID โปรดดูคู่มือเริ่มใช้งานฉบับย่อเพื่อดูตัวอย่างการใช้ไลบรารีของไคลเอ็นต์

ส่งคำขอสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

หากต้องการสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย ให้เรียกใช้เมธอด audienceExports.create โดยใช้ออบเจ็กต์ AudienceExport ในคำขอ ต้องมีพารามิเตอร์ต่อไปนี้

 • ชื่อกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องในช่อง audience ซึ่งอยู่ในรูปแบบ properties/{propertyId}/audiences/{audienceId} คุณใช้เมธอด audiences.list ของ Google Analytics Admin API v1 เพื่อรับค่านี้ได้ ช่อง Audience.name ของการตอบกลับ audiences.list มีชื่อกลุ่มเป้าหมาย
 • รายการมิติข้อมูลที่ถูกต้องในช่อง dimensions ดูรายการมิติข้อมูลที่วิธีการนี้รองรับได้ในเอกสารประกอบสคีมาการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย เฉพาะข้อมูลสำหรับมิติข้อมูลที่กล่าวถึงในช่องนี้เท่านั้นที่จะรวมอยู่ในการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่างคําขอสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

คำขอ HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/1234567/audienceExports
{
 "audience": "properties/1234567/audiences/12345",
 "dimensions": [
  {
   "dimensionName": "deviceId"
  }
 ]
}

คําตอบของเมธอด audienceExports.create มีชื่อการส่งออกกลุ่มเป้าหมายในช่อง name (เช่น properties/1234567/audienceExports/123) ซึ่งสามารถใช้ในการค้นหาที่ตามมาเพื่อดึงข้อมูลผู้ใช้จากการส่งออกกลุ่มเป้าหมายได้

การตอบสนองของ HTTP

{
 "response": {
  "@type": "type.googleapis.com/google.analytics.data.v1alpha.AudienceExport",
  "name": "properties/1234567/audienceExports/123",
  "audience": "properties/1234567/audiences/12345",
  "audienceDisplayName": "Purchasers",
  "dimensions": [
   {
    "dimensionName": "deviceId"
   }
  ],
  "state": "CREATING",
  "beginCreatingTime": "2023-06-22T23:35:28.787910949Z"
 }
}

ค้นหาสถานะความพร้อมในการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายอาจใช้เวลาหลายนาทีหลังจากการเรียก audienceExports.create ดูสถานะความพร้อมสำหรับการส่งออกกลุ่มเป้าหมายได้โดยเรียกใช้เมธอด audienceExports.get

ใช้ชื่อการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย (เช่น properties/1234567/audienceExports/123) ที่ได้รับจากคำตอบ audienceExports.create เพื่อระบุการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

ตัวอย่าง

คำขอ HTTP

GET https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/1234567/audienceExports/123

สถานะความพร้อมสําหรับการส่งออกกลุ่มเป้าหมายจะแสดงในช่อง state ของการตอบกลับ เมื่อสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายเสร็จแล้ว สถานะจะเปลี่ยนจาก CREATING เป็น ACTIVE

การตอบสนองของ HTTP

{
 "name": "properties/1234567/audienceExports/123",
 "audience": "properties/1234567/audiences/12345",
 "audienceDisplayName": "Purchasers",
 "dimensions": [
  {
   "dimensionName": "deviceId"
  }
 ],
 "state": "CREATING",
 "beginCreatingTime": "2023-06-22T23:35:28.787910949Z"
}

ดูสถานะของการส่งออกกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดได้โดยเรียกใช้เมธอด audienceExports.list

ดึงข้อมูลผู้ใช้ในการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้เมธอด audienceExports.create แล้ว ให้เรียกใช้เมธอด audienceExports.query แล้วระบุชื่อการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย (เช่น properties/1234567/audienceExports/123)

คำขอ HTTP

POST https://analyticsdata.googleapis.com/v1beta/properties/1234567/audienceExports/123:query

หากการส่งออกกลุ่มเป้าหมายพร้อมแล้ว ระบบจะแสดงผลการตอบกลับที่มีรายชื่อผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมาย

การตอบสนองของ HTTP

{
 "audienceExport": {
  "name": "properties/1234567/audienceExports/123",
  "audience": "properties/1234567/audiences/12345",
  "audienceDisplayName": "Purchasers",
  "dimensions": [
   {
    "dimensionName": "deviceId"
   }
  ],
  "state": "ACTIVE",
  "beginCreatingTime": "2023-06-22T23:35:28.787910949Z"
 },
 "audienceRows": [
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "1000276123.1681742376"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "1000374452.1668627377"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "1000391956.1652750758"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "1000410539.1682018694"
    }
   ]
  },
  {
   "dimensionValues": [
    {
     "value": "1000703969.1666725875"
    }
   ]
  }
 ],
 "rowCount": 5
}

ความคาดหวังของข้อมูลการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

ส่วนต่อไปนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ในการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

ความใหม่ของข้อมูล

ความใหม่ของข้อมูลการส่งออกกลุ่มเป้าหมายคือระยะเวลาที่ Google Analytics รวบรวมเหตุการณ์ ประมวลผลเหตุการณ์ และอัปเดตการเป็นสมาชิกของผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมาย หากทั้งกระบวนการใช้เวลา 24 ชั่วโมง ความใหม่ของข้อมูลการส่งออกผู้ชมจะเท่ากับ 24 ชั่วโมง โปรดดูความใหม่ของข้อมูล เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

เช่น หากผู้ใช้ทำการซื้อครั้งแรก จากนั้นหลังจากผ่านไป 7 ชั่วโมง คุณสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายสำหรับกลุ่มเป้าหมาย "ผู้ซื้อ" ผู้ใช้ก็จะยังไม่ได้อยู่ในการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย "ผู้ซื้อ" อยู่บ้าง แต่ในช่วง 14-38 ชั่วโมงหลังจากการซื้อครั้งแรก ผู้ใช้รายนั้นน่าจะอยู่ในการส่งออกกลุ่มเป้าหมายใหม่

การส่งออกกลุ่มเป้าหมายเป็นสแนปชอต

การส่งออกกลุ่มเป้าหมายคือรายชื่อผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายในภาพรวมในช่วงเวลา สําหรับรีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads นั้น Google Analytics จะส่งออกผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายไปยัง Google Ads โดยอัตโนมัติและต่อเนื่อง ในทางตรงกันข้าม หากสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายโดยใช้ Data API v1 คุณจะต้องสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายใหม่เพื่อดูผู้ใช้ล่าสุดในกลุ่มเป้าหมายนั้น

ระบบจะสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายตามการเป็นสมาชิกล่าสุดของผู้ใช้ที่มี อย่างไรก็ตาม การส่งออกกลุ่มเป้าหมายอาจมีความใหม่ของข้อมูลเพียง 20 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าการส่งออกกลุ่มเป้าหมายจะอิงตามเหตุการณ์ทั้งหมดในช่วง 20 ชั่วโมงก่อนช่วงเวลาปัจจุบัน

ข้อมูลการเป็นสมาชิกล่าสุดจะอัปเดตวันละครั้ง โดยทั่วไปในช่วงกลางวันในเขตเวลาของที่พัก ซึ่งหมายความว่าการส่งออกกลุ่มเป้าหมายเดียวกันในเวลา 09:00 น. และ 11:00 น. มีแนวโน้มที่จะแสดงผลข้อมูลเดียวกัน แต่การส่งออกกลุ่มเป้าหมายในเวลา 15:00 น. อาจแตกต่างออกไป โดยขึ้นอยู่กับการรวมข้อมูลของ 1 วันเพิ่มเติม

วันหมดอายุของการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

การส่งออกกลุ่มเป้าหมายจะหมดอายุหลังจากผ่านไป 72 ชั่วโมง ผู้ใช้ใหม่อาจเข้าและออกจาก กลุ่มเป้าหมายในแต่ละวัน หากต้องการได้รับภาพรวมผู้ใช้ล่าสุด คุณต้องสร้างการส่งออกกลุ่มเป้าหมายใหม่สำหรับแต่ละวัน

ขีดจํากัดของผู้ใช้เกี่ยวกับการส่งออกกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อกลุ่มเป้าหมายหรือพร็อพเพอร์ตี้มีจำนวนเกินขีดจำกัดของผู้ใช้ การส่งออกกลุ่มเป้าหมายจะแสดงตัวอย่างตัวแทนของกลุ่มเป้าหมาย ขีดจํากัดเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับประเภทพร็อพเพอร์ตี้ของคุณ (เช่น พร็อพเพอร์ตี้มาตรฐานหรือพร็อพเพอร์ตี้ 360) และจะมีการบังคับใช้ในการส่งออกกลุ่มเป้าหมายแต่ละรายการ ผู้ใช้ที่กลับมาคือผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายที่ขอ และผู้ใช้ที่ถือว่าคือผู้ใช้ที่อาจเป็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ก็ได้

ประเภทขีดจำกัด ขีดจํากัดของพร็อพเพอร์ตี้มาตรฐาน ขีดจํากัดของพร็อพเพอร์ตี้ Analytics 360
ผู้ใช้ที่กลับมาสูงสุด 2 ล้าน 200 ล้าน
จำนวนผู้ใช้สูงสุดที่ได้รับการพิจารณา 10 ล้าน 1 พันล้าน

ความสอดคล้องของข้อมูลระบุตัวตนในการรายงาน

ข้อมูลระบุตัวตนในการรายงานจะกําหนดวิธีที่ระบบกรองข้อมูลผู้ใช้ที่ซ้ำกันออกในรายงาน การส่งออกกลุ่มเป้าหมายจะไม่เปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่าข้อมูลระบุตัวตนในการรายงาน การส่งออกกลุ่มเป้าหมายจะระบุผู้ใช้ตาม User-Id ตามด้วยรหัสอุปกรณ์เสมอ

ซึ่งหมายความว่ารายงานเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายจะแสดงผู้ใช้ได้มากกว่าการส่งออกกลุ่มเป้าหมายกลับมา เช่น หากระบบรวบรวมข้อมูลระบุตัวตนในการรายงานเป็น "ตามอุปกรณ์" และมีรหัสผู้ใช้ รายงานจะไม่กรองข้อมูลผู้ใช้ที่ซ้ำกันตามรหัสผู้ใช้ออก แต่การส่งออกกลุ่มเป้าหมายจะกรองข้อมูลที่ซ้ำกันออกตามรหัสผู้ใช้

ความสอดคล้องของการทดแทนข้อมูล

เมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายใน Google Analytics และเปิดใช้รีมาร์เก็ตติ้งของ Google Ads แล้ว Google Analytics จะทดแทนกลุ่มเป้าหมายนั้นใน Google Ads ด้วยสมาชิกที่เพิ่มล่าสุด อย่างไรก็ตาม รายงาน Google Analytics และการส่งออกกลุ่มเป้าหมายจะไม่มีการเป็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายที่ทดแทน ผู้ใช้จะต้องบันทึกเหตุการณ์หลังจากที่สร้างกลุ่มเป้าหมายสําหรับรายงานและการส่งออกกลุ่มเป้าหมายเพื่อแสดงผู้ใช้ในกลุ่มเป้าหมายนั้น

ตัวอย่างเช่น หากผู้ใช้บันทึกเหตุการณ์การซื้อในวันที่ 20 มิถุนายน และคุณสร้างกลุ่มเป้าหมาย "ผู้ซื้อ" ในวันที่ 21 มิถุนายน คุณอาจต้องรอจนถึงวันที่ 22 มิถุนายน จึงจะเห็นผู้ใช้รายนั้นในการส่งออกกลุ่มเป้าหมายใหม่ แต่ผู้ใช้รายนั้นจะอยู่ในการส่งออกกลุ่มเป้าหมายก็ต่อเมื่อผู้ใช้ได้บันทึกเหตุการณ์ในวันที่ 21 มิถุนายนเท่านั้น