สร้างพารามิเตอร์ที่กําหนดเองระดับสินค้า

อาร์เรย์ items ในเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซช่วยให้คุณอธิบายผลิตภัณฑ์หรือบริการในเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซได้ Google มีรายการพารามิเตอร์ที่จำเป็นและแนะนำเพื่อรวมไว้ในอาร์เรย์ items

นอกจากพารามิเตอร์เหล่านี้แล้ว คุณยังใส่พารามิเตอร์ที่กำหนดเองได้สูงสุด 27 รายการในอาร์เรย์ items พารามิเตอร์ที่กำหนดเองเหล่านี้เรียกว่าพารามิเตอร์ที่กำหนดขอบเขตระดับสินค้าที่กำหนดเอง ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจได้ จากพารามิเตอร์รายการที่กำหนดเอง 27 รายการ คุณกำหนดค่าต่อไปนี้ได้

 • มิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับสินค้า 10 รายการสําหรับพร็อพเพอร์ตี้มาตรฐาน
 • มิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับสินค้า 25 รายการสําหรับพร็อพเพอร์ตี้ Analytics 360

โปรดอ่านรายการพารามิเตอร์ที่จําเป็นและแนะนําก่อนสร้างพารามิเตอร์ที่กําหนดเองระดับสินค้า

เพิ่มพารามิเตอร์ที่กําหนดเองระดับสินค้า

หากต้องการเพิ่มพารามิเตอร์ที่กําหนดเองระดับสินค้า ให้ใส่พารามิเตอร์ในอาร์เรย์ items เช่น หากต้องการตรวจสอบว่ามีผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายหรือไม่ ให้เพิ่มพารามิเตอร์ที่กำหนดเอง in_stock ต่อไปนี้ลงในเหตุการณ์

items: [
 {
  item_id: "SKU_12345",
  item_name: "Stan and Friends Tee",
  affiliation: "Google Merchandise Store",
  coupon: "SUMMER_FUN",
  discount: 2.22,
  index: 0,
  item_brand: "Google",
  item_category: "Apparel",
  item_category2: "Adult",
  item_category3: "Shirts",
  item_category4: "Crew",
  item_category5: "Short sleeve",
  item_list_id: "related_products",
  item_list_name: "Related Products",
  item_variant: "green",
  in_stock: true, // The item-scoped custom parameter "in_stock"
  location_id: "ChIJIQBpAG2ahYAR_6128GcTUEo",
  price: 10.01,
  quantity: 3
 }
]

โปรดทราบว่าขั้นตอนเหล่านี้ใช้ได้กับทั้งการติดตั้งใช้งาน gtag.js และ Google Tag Manager

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการวิเคราะห์พารามิเตอร์ที่กำหนดเองซึ่งกำหนดขอบเขตระดับสินค้า คุณต้องสร้างมิติข้อมูลที่กำหนดเองระดับสินค้า ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีสร้างมิติข้อมูลที่กําหนดเองระดับสินค้าได้ในมิติข้อมูลและเมตริกที่กําหนดเอง