วัดอีคอมเมิร์ซ

คุณสามารถตั้งค่าเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการช็อปปิ้งของผู้ใช้ กิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณวัดผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดและดูอิทธิพลของโปรโมชันและตำแหน่งผลิตภัณฑ์ที่มีต่อรายได้

บทความนี้อธิบายเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซแต่ละเหตุการณ์และกรณีที่ควรตั้งค่าเหตุการณ์ ดูตัวอย่างทีละขั้นตอนของวิธีตั้งค่าเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซได้ที่ตั้งค่าเหตุการณ์การซื้อ

ก่อนเริ่มต้น

การแนะนำวิดีโอ

การใช้งาน

การใช้งานอีคอมเมิร์ซโดยทั่วไปจะวัดการกระทำต่อไปนี้

หัวใจสำคัญของการกระทำเหล่านี้คือผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณขาย คุณแสดงผลิตภัณฑ์และบริการเป็นอาร์เรย์ของสินค้าที่เพิ่มลงในเหตุการณ์อีคอมเมิร์ซได้ คุณยังใส่พารามิเตอร์ที่กำหนดเองได้สูงสุด 27 รายการในอาร์เรย์ items นอกเหนือจากพารามิเตอร์ที่กำหนด

ตัวอย่างต่อไปนี้สาธิตวิธีสร้างคอลเล็กชันของ items ที่อ้างอิงในคู่มือนี้ อาร์เรย์ items มีองค์ประกอบได้สูงสุด 200 รายการ

เลือกสินค้าจากรายการ

เมื่อรายการผลลัพธ์ปรากฏต่อผู้ใช้ ให้ส่งเหตุการณ์ view_item_list รวมถึงพารามิเตอร์อาร์เรย์ items ที่มีรายการที่แสดง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

เมื่อผู้ใช้เลือกสินค้าจากรายการ ให้ส่งเหตุการณ์ select_item พร้อมกับรายการที่เลือกในพารามิเตอร์อาร์เรย์ items ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

ดูรายละเอียดรายการ

หากต้องการวัดจำนวนครั้งที่มีการดูรายละเอียดสินค้า ให้ส่งเหตุการณ์ view_item ทุกครั้งที่ผู้ใช้ดูหน้าจอรายละเอียดของสินค้า ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

เพิ่มหรือนำสินค้าออกจากรถเข็นช็อปปิ้ง

วัดสินค้าที่เพิ่มลงในรถเข็นช็อปปิ้งโดยการส่งเหตุการณ์ add_to_cart พร้อมสินค้าที่เกี่ยวข้องในอาร์เรย์ items ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

นอกจากนี้ คุณยังวัดเมื่อมีการเพิ่มสินค้าลงในรายการสิ่งที่อยากได้โดยการส่งเหตุการณ์ add_to_wishlist พร้อมสินค้าที่เกี่ยวข้องในอาร์เรย์ items ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

เมื่อผู้ใช้ดูรถเข็นในภายหลัง ให้ส่งเหตุการณ์ view_cart ที่มีสินค้าทั้งหมดในรถเข็น ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

หากต้องการวัดเมื่อผู้ใช้นำสินค้าออกจากรถเข็น ให้ส่งเหตุการณ์ remove_from_cart ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ในข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

เริ่มขั้นตอนการชำระเงิน

วัดขั้นตอนแรกในกระบวนการชําระเงินโดยการส่งเหตุการณ์ begin_checkout ที่มีรายการอย่างน้อย 1 รายการที่ระบุด้วยช่องที่เกี่ยวข้อง คุณเพิ่มคูปองในขั้นตอนนี้ให้กับคำสั่งซื้อทั้งหมดได้โดยเพิ่มลงในเหตุการณ์หรือใช้กับสินค้าบางรายการโดยการเพิ่มคูปองลงในองค์ประกอบที่เฉพาะเจาะจงในอาร์เรย์ items ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

เมื่อผู้ใช้ไปยังขั้นตอนถัดไปในกระบวนการชำระเงินและเพิ่มข้อมูลการจัดส่ง ให้ส่งเหตุการณ์ add_shipping_info ใช้พารามิเตอร์ shipping_tier เพื่อระบุตัวเลือกการนำส่งของผู้ใช้ เช่น "ภาคพื้นดิน" "อากาศ" หรือ "วันถัดไป" ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ในข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

ส่งเหตุการณ์ add_payment_info เมื่อผู้ใช้ส่งข้อมูลการชำระเงิน รวม payment_type พร้อมกับเหตุการณ์นี้สำหรับวิธีการชำระเงินที่เลือก (หากมี) ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ในข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

ทำการซื้อหรือคืนเงิน

วัดการซื้อโดยการส่งเหตุการณ์ purchase ที่มีรายการอย่างน้อย 1 รายการที่ระบุด้วยช่องที่เกี่ยวข้อง ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

วัดการคืนเงินโดยการส่งเหตุการณ์ refund ที่ระบุ transaction_id ที่เกี่ยวข้อง และมีอย่างน้อย 1 รายการที่กำหนดด้วย item_id และ quantity เราขอแนะนำให้คุณรวมข้อมูลสินค้าไว้ในเหตุการณ์ refund เพื่อดูเมตริกการคืนเงินระดับสินค้าใน Analytics

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ในข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

ใช้โปรโมชัน

อีคอมเมิร์ซรองรับการวัดการแสดงผลและการคลิกของโปรโมชันภายใน เช่น แบนเนอร์ที่แสดงเพื่อโปรโมตการขาย

โดยทั่วไปการแสดงผลโปรโมชันจะวัดด้วยการดูหน้าจอเริ่มต้นโดยการส่งเหตุการณ์ view_promotion ที่มีพารามิเตอร์ items เพื่อระบุรายการที่โปรโมต ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์

หากต้องการระบุว่าผู้ใช้คลิกโปรโมชัน ให้ส่งเหตุการณ์ select_promotion ที่มีสินค้านั้นเป็นพารามิเตอร์สินค้า ดูรายละเอียดเกี่ยวกับพารามิเตอร์ที่จะส่งได้ที่ข้อมูลอ้างอิงเหตุการณ์