Rozwiązywanie problemów z interfejsem Enterprise License Manager API

Na tej stronie opisujemy kilka typowych problemów, które mogą wystąpić podczas korzystania z interfejsu Enterprise License Manager API jako sprzedawca.

403:usageLimits.accessNotConfigured

Ten błąd występuje, gdy interfejs API nie jest włączony w projekcie Google Cloud. Aby rozwiązać ten problem, otwórz konsolę Google Cloud i włącz interfejs API. Więcej informacji znajdziesz w artykule o włączaniu interfejsów Google Workspace API.

403:domainCannotUseApis

Ten błąd występuje, gdy klient wyłączył dostęp sprzedawcy do interfejsu Admin SDK API. Aby rozwiązać ten problem, poproś klienta o ponowne włączenie dostępu do interfejsu Admin SDK API. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kontrolowanie dostępu przez interfejs API.

403:forbidden

Ten błąd występuje, jeśli klient nie należy do Ciebie lub wyłączył dostęp sprzedawcy do swojej konsoli administracyjnej.

Aby rozwiązać ten problem, wywołaj metodę customers.get przed wykonaniem połączeń w celu zweryfikowania własności sprzedawcy w celu weryfikacji własności klienta lub poproś klienta o ponowne włączenie dostępu sprzedawcy do jego konsoli administracyjnej. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uzyskiwanie dostępu do konsoli administracyjnej klienta.