Rozwiązywanie problemów z interfejsem Enterprise License Manager API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Na tej stronie opisaliśmy typowe problemy, które mogą wystąpić podczas korzystania z interfejsu Enterprise License Manager API jako sprzedawca.

403:usageLimits.accessNotConfigured

Ten błąd występuje, gdy interfejs API nie jest włączony w projekcie Google Cloud. Aby rozwiązać ten problem, przejdź do konsoli Google Cloud i włącz API. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat włączania interfejsów Google Workspace API.

403:domainCannotUseApis

Ten błąd występuje, gdy klient wyłączył dostęp sprzedawcy do interfejsu Admin SDK API. Aby rozwiązać ten problem, poproś klienta o ponowne włączenie dostępu do interfejsu Admin SDK API. Więcej informacji znajdziesz w artykule na temat kontrolowania dostępu do interfejsu API.

403:forbidden

Ten błąd występuje, jeśli nie jesteś właścicielem klienta lub jego klient wyłączył dostęp sprzedawcy do konsoli administracyjnej.

Aby rozwiązać ten problem, wywołaj metodę customers.get przed wykonaniem weryfikacji w celu zweryfikowania własności sprzedawcy lub poproś klienta o ponowne włączenie dostępu sprzedawcy do jego konsoli administracyjnej. Więcej informacji znajdziesz w artykule Uzyskiwanie dostępu do konsoli administracyjnej klienta.