Omówienie interfejsu Data Transfer API

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Interfejs Data Transfer API służy do zarządzania przenoszeniem danych między użytkownikami w domenie. Przykładowe przeniesienie to przeniesienie danych aplikacji należących do użytkownika, który opuścił organizację.

Aby przenieść dane, najpierw zdefiniuj zasób DataTransfer, a potem zainicjuj metodę za pomocą metody insert(). Na przykład poniższe żądanie JSON przenosi kalendarz z konta użytkownika źródłowego do użytkownika docelowego. Identyfikatory użytkowników możesz pobrać przez wywołanie metody user.get() interfejsu Directory API i podanie adresu e-mail lub aliasu e-mail.

{
 "oldOwnerUserId": "SOURCE_USER_ID",
 "newOwnerUserId": "DESTINATION_USER_ID",
 "applicationDataTransfers": [
  {
   "applicationId": "435070579839",
   "applicationTransferParams": [
    {
     "key": "RELEASE_RESOURCES",
     "value": [
      "TRUE"
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

Interfejs Data Transfer API zawiera dodatkowe metody i zasoby, które pomogą Ci konstruować przeniesienia i nimi zarządzać:

 • Wyświetl listę aplikacji dostępnych do przenoszenia danych
 • Pobierz informacje o aplikacji według identyfikatora aplikacji.
 • Lista Przenoszenia według użytkownika źródłowego, użytkownika docelowego lub stanu
 • Uzyskaj prośbę o przeniesienie według identyfikatora zasobu