Parametry przenoszenia

Ta strona zawiera informacje o parametrach transferu dostępnych dla aplikacji, które obsługują przenoszenie danych. Ta lista może być nieaktualna. Możesz ją dynamicznie pobierać, wywołując metodę Applications.list.

Kalendarz Google (identyfikator aplikacji: 435070579839)
RELEASE_RESOURCES

Możliwe wartości:

  • TRUE – zwolnienie zasobów na potrzeby przyszłych wydarzeń.

Możesz przenieść tylko przyszłe wydarzenia, które są nieprywatne, zawierają co najmniej jednego gościa lub jeden zasób i znajdują się w głównym kalendarzu użytkownika źródłowego. Jeśli wszystkie te warunki nie zostaną spełnione, dla użytkownika docelowego zostanie utworzony pusty kalendarz pomocniczy. Jeśli to pole nie zostało określone w żądaniu, zasoby nie zostaną zwolnione.

Strony Currents (identyfikator aplikacji: 553547912911)
Brak obsługiwanych parametrów.
Dokumenty Google i Dysk Google (identyfikator aplikacji: 55656082996)
PRIVACY_LEVEL

Poziom prywatności plików do przeniesienia. Możliwe wartości:

  • PRIVATE – pliki, które nie są nikomu udostępniane.
  • SHARED – pliki udostępnione co najmniej jednemu innemu użytkownikowi.

Jeśli nie podasz go w żądaniu, domyślnie ten parametr będzie miał wartość SHARED. Aby przenieść wszystkie pliki, podaj w żądaniu zarówno PRIVATE, jak i SHARED.