Informacje o pakiecie SDK Google Workspace Marketplace

Stay organized with collections Save and categorize content based on your preferences.

Pakiet SDK Google Workspace Marketplace to zestaw narzędzi do tworzenia informacji o aplikacji i zarządzania nimi w Google Workspace Marketplace (albo dla aplikacji Google Chat) w Google Chat.

Google Workspace Marketplace to strona internetowa z dodatkami do Google Workspace, dodatkami do Edytora Google, aplikacjami Dysku i aplikacjami internetowymi zintegrowanymi z Google Workspace. Dotyczy to takich zabezpieczeń jak system CRM, zarządzanie dokumentami i narzędzia do zarządzania projektami.

Informacje o aplikacji to zbiór tekstu, grafiki i integracji aplikacji, które opisują aplikację i określają sposób jej wyświetlania w Google Workspace. Obecnie Google nie nalicza opłat za rozpowszechnianie aplikacji w Google Workspace Marketplace.

Integracje aplikacji

Integracje aplikacji określają sposób i miejsce interakcji użytkowników z Twoją aplikacją w Google Workspace. Na przykład dodatek do Arkuszy Google jest dostępny w Arkuszach i zwiększa funkcjonalność Arkuszy. Aplikacja musi obsługiwać integrację z co najmniej jedną usługą Google.

W Google Workspace Marketplace możesz opublikować informacje o aplikacji dla następujących integracji:

W przypadku aplikacji Google Chat możesz użyć pakietu SDK Google Workspace Marketplace do opublikowania aplikacji w Google Chat.

Wyświetlanie listy integracji aplikacji

Na stronie z informacjami o aplikacji możesz zintegrować niektóre integracje aplikacji. Jeśli na przykład Twoja aplikacja wzbogaca funkcje Arkuszy i jest dostępna jako aplikacja internetowa, możesz opublikować informacje o niej, które zawierają dodatek do Arkuszy i aplikację internetową dodaną do menu aplikacji Google we wszystkich usługach Google Workspace.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Wyświetlanie listy integracji aplikacji.