เผยแพร่แอปไปยัง Google Workspace Marketplace

หน้านี้อธิบายขั้นตอนการเผยแพร่แอปไปยัง Google Workspace Marketplace

เตรียมพร้อมสำหรับขั้นตอนการเผยแพร่

หัวข้อนี้จะอธิบายวิธีการเตรียมแอปให้พร้อมเผยแพร่ไปยัง Google Workspace Marketplace

ตัดสินใจว่าคุณต้องการเผยแพร่อะไร

หากต้องการให้มีรายชื่อใน Google Workspace Marketplace แอปที่คุณสร้างต้องขยายแอปพลิเคชัน Google Workspace อย่างน้อย 1 รายการ โปรดดูการผสานรวมแอปเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับประเภทแอปที่สามารถสร้างและเผยแพร่

กำหนดกลุ่มเป้าหมายของแอป

แอปใน Google Workspace Marketplace อาจเป็นแอปแบบสาธารณะหรือส่วนตัวก็ได้

 • สาธารณะ: ทุกคนที่ใช้ Google Workspace Marketplace จะดูและติดตั้งแอปสาธารณะได้ แอปสาธารณะมีข้อกำหนดการเผยแพร่เพิ่มเติม ที่จะแสดงอยู่ใน Marketplace
 • ส่วนตัว: หากสร้างแอปโดยใช้บัญชี Google Workspace คุณสามารถเผยแพร่แอปไปยังองค์กร Google Workspace แบบส่วนตัวได้ แอปส่วนตัวจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ในองค์กรเท่านั้นและจะปรากฏในส่วนแอปภายในของ Marketplace

หลังจากที่เผยแพร่แอปเป็นแบบส่วนตัวหรือสาธารณะ คุณจะเปลี่ยนการตั้งค่านี้ไม่ได้ ก่อนเผยแพร่แอป คุณต้องกำหนดผู้ชมอย่างถูกต้อง

แอปสาธารณะ: อ่านข้อกำหนดเพิ่มเติมในการเผยแพร่

หากวางแผนที่จะเผยแพร่แอปสาธารณะ โปรดตรวจสอบว่าแอปเป็นไปตามข้อกำหนดของ Marketplace ต่อไปนี้

เผยแพร่แอป

ขั้นตอนการเผยแพร่แอป
ภาพที่ 1: กระบวนการเผยแพร่แอปไปยัง Google Workspace Marketplace

หลังจากสร้างแอปแล้ว คุณสามารถเผยแพร่แอปได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. สร้างโปรเจ็กต์ Google Cloud เพื่อกำหนดค่าและจัดการข้อมูลใน Google Workspace Marketplace หากสร้างโปรเจ็กต์ Cloud สำหรับแอปแล้ว คุณควรใช้โปรเจ็กต์ระบบคลาวด์นี้สำหรับข้อมูล
 2. กำหนดค่า OAuth สำหรับแอปของคุณ สำหรับแอปสาธารณะ คุณอาจต้องส่งแอปเข้ารับการตรวจสอบ OAuth
 3. ทดสอบว่าแอปทำงานอย่างถูกต้อง หากต้องการทดสอบแอปสาธารณะ คุณสามารถใช้เกณฑ์การตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานของแอปและประสบการณ์ของผู้ใช้ และควรมีเว็บไซต์และโลโก้สำหรับแอปด้วย เนื่องจากคุณจะต้องใช้เนื้อหาเหล่านี้สำหรับข้อมูลของแอปใน Marketplace
 4. เปิดใช้ SDK ของ Google Workspace Marketplace เพื่อกำหนดค่าแอปสำหรับสิ่งต่างๆ เช่น ระดับการเข้าถึง การตั้งค่าการติดตั้ง และแอปพลิเคชัน Google Workspace ที่ขยายการให้บริการ
 5. สร้างข้อมูลผลิตภัณฑ์ใน Store ที่อธิบาย และโปรโมตแอปให้ผู้ใช้ทราบ
 6. หลังจากที่คุณกำหนดค่าและบันทึกการตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมดใน SDK ของ Google Workspace Marketplace แล้ว ให้ส่งแอปเพื่อเผยแพร่ แอปได้รับการเผยแพร่ทันทีหรืออยู่ระหว่างการตรวจสอบขั้นสุดท้าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของแอป

  • สำหรับแอปส่วนตัว ข้อมูลแอปจะพร้อมใช้งานสำหรับทุกคนในองค์กร Google Workspace ทันที
  • สำหรับแอปสาธารณะ Google จะตรวจสอบแอป หลังจากที่ Google อนุมัติแอปแล้ว ทุกคนใน Marketplace จะดูข้อมูลแอปได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับสถานะแอปสาธารณะ ได้ที่ตรวจสอบสถานะการเผยแพร่ของข้อมูลแอป

  สำหรับทุกแอป การตั้งค่าการติดตั้งแอปจะกำหนดว่าผู้ใช้ทั้งหมดหรือเฉพาะผู้ดูแลระบบ Google Workspace เท่านั้นที่จะติดตั้งแอปได้