REST Resource: users.spaces

Kaynak: SpaceReadState

Kullanıcının bir alandaki okunma durumu. Okunmuş ve okunmamış iletileri tanımlamak için kullanılır.

JSON gösterimi
{
  "name": string,
  "lastReadTime": string
}
Alanlar
name

string

Alan okuma durumunun kaynak adı.

Biçim: users/{user}/spaces/{space}/spaceReadState

lastReadTime

string (Timestamp format)

İsteğe bağlı. Kullanıcının alan okuma durumunun güncellendiği zaman. Genellikle bu, son okunan mesajın zaman damgasına veya boşluktaki son okunma konumunu işaretlemek için kullanıcı tarafından belirtilen zaman damgasına karşılık gelir.

Yöntemler

getSpaceReadState

Kullanıcının bir boşluk içindeki okunma durumuyla ilgili ayrıntıları döndürür. Okunmuş ve okunmamış iletileri tanımlamak için kullanılır.

updateSpaceReadState

Kullanıcının bir alandaki okunma durumunu günceller. Okunmuş ve okunmamış iletileri tanımlamak için kullanılır.