Method: spaces.create

สร้างพื้นที่ทำงานที่มีชื่อ ไม่รองรับพื้นที่ทํางานที่จัดกลุ่มตามหัวข้อ ดูตัวอย่างได้ที่สร้างพื้นที่ทำงาน

หากได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด ALREADY_EXISTS เมื่อสร้างพื้นที่ทำงาน ให้ลองใช้ displayName อื่น พื้นที่ทำงานที่มีอยู่ภายในองค์กร Google Workspace อาจใช้ชื่อที่แสดงนี้อยู่แล้ว

ต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้

คำขอ HTTP

POST https://chat.googleapis.com/v1/spaces

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์การค้นหา

พารามิเตอร์
requestId

string

ไม่บังคับ ตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันสำหรับคำขอนี้ ขอแนะนำให้ใช้ UUID แบบสุ่ม การระบุรหัสคำขอที่มีอยู่จะแสดงผลพื้นที่ทำงานที่สร้างขึ้นด้วยรหัสนั้นแทนการสร้างพื้นที่ทำงานใหม่ การระบุรหัสคำขอที่มีอยู่จากแอป Chat เดียวกันที่มีผู้ใช้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วรายอื่นจะแสดงข้อผิดพลาด

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อความของคำขอมีอินสแตนซ์ของ Space

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Space ที่สร้างขึ้นใหม่

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.spaces.create

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือการให้สิทธิ์