Method: spaces.messages.attachments.get

Bir mesaj ekinin meta verilerini alır. Ek verileri, medya API'si kullanılarak getirilir. Örneğin, Mesaj ekleriyle ilgili meta verileri alma başlıklı makaleyi inceleyin. Uygulama kimlik doğrulaması gerektirir.

HTTP isteği

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/attachments/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Ekin spaces/{space}/messages/{message}/attachments/{attachment} biçimindeki kaynak adı.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Attachment öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.