Method: spaces.members.get

Üyelikle ilgili ayrıntıları döndürür. Örnek için Bir kullanıcının veya Google Chat uygulamasının üyeliğiyle ilgili ayrıntılı bilgi edinme başlıklı makaleyi inceleyin.

Kimlik doğrulama gerektirir. Uygulama kimlik doğrulaması ve kullanıcı kimlik doğrulamasını destekler.

HTTP isteği

GET https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/members/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Zorunlu. Alınacak üyeliğin kaynak adı.

Kullanıcı kimlik doğrulamasını kullanarak uygulamanın kendi üyeliğini almak için isteğe bağlı olarak spaces/{space}/members/app kullanabilirsiniz.

Biçim: spaces/{space}/members/{member} veya spaces/{space}/members/app

Kullanıcı olarak kimliğiniz doğrulandığında, kullanıcının e-postasını {member} için takma ad olarak kullanabilirsiniz. Örneğin, spaces/{space}/members/example@gmail.com. Buradaki example@gmail.com, Google Chat kullanıcısının e-posta adresidir.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, Membership öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamlarından birini gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.bot
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.memberships.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzu'na bakın.