EventType

Rodzaje zdarzeń interakcji z aplikacją Google Chat.

Szczegółowe informacje i przykłady interaktywnych ładunków zdarzeń znajdziesz w artykule Typy zdarzeń interakcji z aplikacją Google Chat.

Oprócz otrzymywania zdarzeń pochodzących z interakcji użytkowników aplikacje Google Chat mogą otrzymywać informacje o zmianach w pokojach, na przykład o dodaniu do pokoju nowego użytkownika. Więcej informacji o wydarzeniach w pokoju znajdziesz w artykule Praca z wydarzeniami z Google Chat.

Wartości w polu enum
UNSPECIFIED Wartość domyślna wyliczenia. NIE UŻYWAĆ.
MESSAGE Użytkownik wysyła wiadomość do aplikacji Google Chat lub wywołuje ją w pokoju.
ADDED_TO_SPACE Użytkownik dodaje aplikację Google Chat do pokoju lub administrator Google Workspace zainstaluje ją w pokojach czatu użytkowników w organizacji.
REMOVED_FROM_SPACE Użytkownik usuwa aplikację Google Chat z pokoju.
CARD_CLICKED

Użytkownik klika interaktywny element karty lub okna w aplikacji Google Chat, na przykład przycisk.

Jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z oknem, pole isDialogEvent zdarzenia interakcji CARD_CLICKED zostanie ustawione na true i zawiera wartość DialogEventType.

WIDGET_UPDATED Użytkownik aktualizuje widżet w wiadomości na karcie lub w oknie.
APP_HOME

Użytkownik otwiera czat w aplikacji do obsługi czatu. W przypadku wydarzeń tego typu uwzględniane są tylko pola type, user i space. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wysyłanie wiadomości na karcie głównej aplikacji w Google Chat.

SUBMIT_FORM

Użytkownik przesyła informacje z formularza w wiadomości na karcie. W przypadku zdarzeń tego typu uwzględniane są tylko pola type, user i space. Więcej informacji znajdziesz w artykule Wysyłanie wiadomości na karcie głównej aplikacji w Google Chat.