DialogEventType

W przypadku zdarzeń interakcji CARD_CLICKED i MESSAGE są to typy interakcji w oknach dialogowych.

Więcej informacji o zdarzeniach interakcji z aplikacją Google Chat znajdziesz w artykule Odbieranie interakcji z aplikacją Google Chat i reagowanie na nie.

Wartości w polu enum
TYPE_UNSPECIFIED Wartość domyślna. Nie określono.
REQUEST_DIALOG Użytkownik otworzy okno.
SUBMIT_DIALOG Użytkownik klika interaktywny element okna. Na przykład użytkownik wypełnia informacje w oknie dialogowym i klika przycisk, aby je przesłać.
CANCEL_DIALOG Użytkownik zamyka okno bez przesyłania informacji lub okno to zostało anulowane.