مرجع SDK و API Google Meet

اسناد مرجع Google Meet SDK و API اطلاعات دقیقی را برای هر یک از کلاس‌ها و روش‌ها در Meet SDK و API ارائه می‌کند. SDK یا API مورد نظر خود را از لیست زیر انتخاب کنید.

مرجع SDK افزونه مشاهده کامل SDK افزونه‌های Google Meet برای وب
مرجع API مشاهده کامل Google Meet REST API برای مشتریان
مرجع Android LiveSharing SDK مشاهده کامل SDK اشتراک‌گذاری زنده Google Meet برای جاوا
مرجع SDK Web LiveSharing مشاهده کامل SDK اشتراک‌گذاری زنده Google Meet برای وب