نمونه ها

این بخش نمونه های کاربردی برای Google Meet را ارائه می دهد.

گوگل نمونه های زیر را در GitHub میزبانی می کند. شما می توانید این مخازن را فورک کنید و از کد به عنوان مرجع برای پروژه های خود استفاده کنید.

نمونه Android برای Google Meet Live Sharing SDK

این نمونه برنامه نحوه استفاده از Google Meet Live Sharing SDK را نشان می دهد. مخاطب مورد نظر توسعه دهندگانی هستند که سعی می کنند از این SDK در برنامه خود استفاده کنند.

این پروژه از ابزار ساخت Gradle استفاده می کند. برای ساخت این پروژه از دستور gradlew build استفاده کنید یا پروژه را به Android Studio وارد کنید.

برای مشاهده یا شبیه سازی کد منبع، از مخزن GitHub برای اشتراک گذاری زنده Google Meet دیدن کنید.